Descripció

El títol de grau en Psicologia proporciona una formació global en les competències professionals i capacita per a l'exercici de la professió en diferents àmbits d'especialització, com són el clínic i de la salut, l'educatiu i el d'organitzacions i recursos humans. El psicòleg disposa dels coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, per tal de donar resposta a les demandes rebudes en diferents contextos i àmbits:

La psicologia de l'àmbit clínic i de la salut se centra en l'avaluació, el diagnòstic i la intervenció psicològica de les persones que pateixen.

La psicologia de les organitzacions i els grups s'ocupen de l'estudi de comportament humà en aquests col·lectius.

La psicologia en l'àmbit educatiu estudia els processos que experimenten les persones en situacions d'ensenyament aprenentatge.

L'estudiant podrà completar la seva formació per a l'exercici professional com a psicòleg amb els màsters universitaris de cada especialitat que la nostra facultat ofereix.
Veure més

Temari del curs

1r
Mòdul: assignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat I: Metodologia per al treball universitari en psicologiaBàsica6.00
Coneixements i estratègies per aprendre a la universitat I: SeminariBàsica0.00
Fonaments per a l'anàlisi de dades: Fonaments del mètode científic: EstadísticaBàsica6.00
Bases psicològiques del comportament: Psicologia bàsica IObligatòria6.00
Bases psicològiques del comportament: Psicologia bàsica IIObligatòria6.00
Bases psicològiques del comportament: SeminariObligatòria0.00
Comunicació i cognició: Bases de la comunicació i la cognició humanaObligatòria6.00
Semestre: Segon
Bases socials del comportament: AntropologiaBàsica6.00
Bases socials del comportament: Psicologia socialBàsica6.00
Bases socials del comportament: SeminariBàsica0.00
Desenvolupament històric de la psicologia: Història de la psicologiaBàsica6.00
Psicologia del cicle vital: Psicologia del desenvolupament IObligatòria6.00
Psicologia del cicle vital: Psicologia del desenvolupament IIObligatòria6.00
Psicologia del cicle vital: SeminariObligatòria0.00
2n
Mòdul: assignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Humanitats: Pensament contemporariBàsica6.00
Humanitats: Psicologia i sociologia de la trascendènciaBàsica6.00
Humanitats: SeminariBàsica0.00
Bases psicobiològiques del comportament I: Psicobiologia IBàsica6.00
Persona i context I: Psicologia de l'educacióObligatòria6.00
Persona i context I: Psicologia dels grupsObligatòria6.00
Persona i context I: SeminariObligatòria0.00
Semestre: Quart
Bases psicobiològiques del comportament II: Psicobiologia IIBàsica6.00
Bases psicobiològiques del comportament II: PsicofisiologiaBàsica6.00
Bases psicobiològiques del comportament II: SeminariBàsica0.00
Coneixement i estratègies per aprendre a la universitat II: Anglès Obligatória6.00
Persona i context II: Psicologia de la personalitatObligatòria6.00
Persona i context II: PsicopatologiaObligatòria6.00
Persona i context II: SeminariObligatòria0.00
3r
Mòdul: assignatura Tipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Avaluació i diagnòstic psicològic I: Avaluació en l'àmbit clínic Obligatòria6.00
Avaluació i diagnòstic psicològic I: Seminari Obligatòria0.00
Avaluació i diagnòstic psicològic I: Avaluació en l'àmbit educatiu Obligatòria6.00
Avaluació en organitzacions: Àmbit de les organitzacions Obligatòria6.00
Mètodes de recerca: Dissenys experimentals i quasi experimentals Obligatòria6.00
Mètodes de recerca: Metodologia observacional i estudi de casos Obligatòria6.00
Mètodes de recerca: Seminari Obligatòria0.00
Semestre: Sisè
Bases d'intervenció en psicologia de les organitzacions Optativa6.00
Avaluació i diagnòstic psicològic II: Avaluació i psicopatologia infantil i juvenil Obligatòria6.00
Avaluació i diagnòstic psicològic II: Avaluació i psicopatologia en adults Obligatòria6.00
Avaluació i diagnòstic psicològic II: Seminari Obligatòria0.00
Avaluació en neuropsicologia: Neuropsicologia Obligatòria6.00
Intervenció psicoterapèutica: Psicologia de la salut i psicoteràpia Obligatòria6.00
Intervenció psicoterapèutica: Seminari Obligatòria0.00
Optativitat
Bases d'intervenció psicopedagògica Optativa6.00
Intervencions en les organitzacions Optativa6.00
4t
Mòdul: assignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Orientació psicopedagògicaOptativa6.00
Intervenció psicològica en persones gransOptativa6.00
Models cognitius-conductualsOptativa6.00
Psicologia dinàmicaOptativa6.00
Psicologia i famíliaOptativa6.00
Psicologia del treball i salut laboralOptativa6.00
Mòdul d'optativitat de Psicologia 2. MSO2 : SeminariOptativa0.00
Semestre: Vuitè
Psicologia de les addiccionsOptativa6.00
Psicologia humanistaOptativa6.00
Psicologia jurídicaOptativa6.00
Psicologia de les organitzacionsOptativa6.00
Psicologia del pensament i del llenguatgeOptativa6.00
Psicologia sistèmicaOptativa6.00
Mòdul d'optativitat de Psicologia 3. MSO3 : SeminariOptativa0.00
Pràcticum- Pràctiques  12.00
Treball final de grau Treball final de grau 12.00
 
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

L'estudiant pot obtenir el grau amb menció en Psicologia de la Salut, en Psicologia de l'Educació o en Psicologia de les Organitzacions.

Metodologia

La metodologia Blanquerna facilita les estratègies per ser un bon professional de la psicologia, a través del treball en grups reduïts-seminaris, professorat que compagina la docència amb el mon professional i pràctiques obligatòries en centres i institucions de reconegut prestigi. A més els estudiants tenen la possibilitat de fer estades a universitats estrangeres a través de diferents programes de mobilitat.

Horari/Torn

matí o tarda

Durada

4 anys.

Titulació obtinguda

Grau en Psicologia

Perspectives laborals

Psicologia Clínica i de la salut Psicologia Educació Psicologia de les Organitzacions i del treball Psicologia Comunitària i jurídica ? Activitat física i de l'esport ? Trànsit i seguretat viària ? Emergències i desastres Psicologia del cicle vital (infantil, adults, gent gran) ? Investigació ? Docència

Promocions

Per què escollir aquest centre?

A Blanquerna-URL, trobaràs un disseny formatiu en contacte amb la pràctica professional i els instruments adequats per aprofundir en l'estudi de les disciplines que impartim. Les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge estan impartides per professorat altament qualificat i comptem amb un equilibri entre professors especialistes o investigadors i professors que són també professionals en actiu. En totes les matèries i mòduls, els estudiants desenvolupen moltes de les activitats en grups reduïts que faciliten el treball per projectes, així com l'aprenentatge col·laboratiu, per tal d'aconseguir una màxima implicació personal en l'aprenentatge.

Els seminaris són espais formatius que es duen a terme cada semestre al llarg de tota la carrera, amb grups reduïts de 10-12 estudiants, guiats per un professor-tutor. Aquests espais faciliten l'aprenentatge interdisciplinari, la reflexió intel·lectual i professional, les metodologies basades en resolució de problemes o en estudi de casos i el seguiment de les pràctiques, dels projectes d'investigació o d'intervenció professional. També permeten que sigui possible l'acompanyament personalitzat de cada estudiant. El professor-tutor col·labora en l'orientació acadèmica, personal i vocacional dels estudiants.

El pla d'estudis de la Facultat atorga al pràcticum ia l'estada de l'estudiant en centres externs un paper central en la formació dels estudiants del Grau en Psicologia, tant en l'àmbit clínic, educatiu, com de les organitzacions. El pràcticum permet una articulació bàsica entre els conceptes teòrics i la realitat de la intervenció professional i, alhora, desenvolupa la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d'interrogants; es converteix així en un motor essencial per a la investigació científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional. A més, el Pràcticum et donarà l'oportunitat d'observar i aplicar els procediments, les habilitats i els recursos diversos que són objecte d'aprenentatge, amb l'assessorament del tutor de la Facultat i de la institució. La finalitat de les pràctiques és la projecció, l'anàlisi, l'aplicació de coneixements, la iniciació a la investigació i la socialització en l'àmbit laboral.

La Facultat ofereix la possibilitat de participar en diversos programes d'intercanvi i mobilitat internacional, amb estades a universitats estrangeres. El pla d'estudis inclou la formació per a l'adquisició del nivell B2 d'anglès, així com l'acreditació dels estudiants amb una prova externa reconeguda.

L'estructura del pla d'estudis, l'organització dels espais formatius i l'orientació dels processos d'ensenyament-aprenentatge estan encaminades a facilitar l'adquisició de les competències professionals necessàries per a l'exercici professional en l'actualitat. Un dels trets que més es reconeix a Blanquerna és la bona preparació professional dels seus titulats, el que es reflecteix també en els elevats índexs d'inserció laboral.

Preu

Preu per crèdit: 140,59 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Psicologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos