Grau en Publicitat i Relacions públiques

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques

Temari

ESTRUCTURA PER CURSOS I MÒDULS

(Tipus de mòduls: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball de fi de grau)
1.er Curs

     Fonaments i dimensions del turisme (B): 30,00 crèdits
     Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística (B): 12,00 crèdits
     Tècniques turístiques (B): 12,00 crèdits
     Llengües estrangeres aplicades al turisme (OB): 6,00 crèdits

2. º Curs

     Llengües estrangeres aplicades al turisme (OB): 12,00 crèdits
     Destinacions turístiques (OB): 24,00 crèdits
     Organització i gestió de l'empresa turística (OB): 12,00 crèdits
     Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística (B): 12,00 crèdits

3.er Curs

     Llengües estrangeres aplicades al turisme (OB): 12,00 crèdits
     Recursos i productes turístics (OB): 24,00 crèdits
     Direcció estratègica d'empreses turístiques (OB): 12,00 crèdits
     Pràcticum (PE): 12,00 crèdits

4. º Curs

     Llengües estrangeres aplicades al turisme (OB): 6,00 crèdits
     Optatives (OP): 33,00 crèdits
     Treball final de grau (TFG): 15,00 crèdits

AL LLARG DE LA CURSA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS:

     Optativitat + reconeixement acadèmic 39,00 crèdits (amb un màxim de 6 crèdits de reconeixement acadèmic, que també es poden obtenir cursant assignatures optatives)
     Cal superar 1 dels requisits següents:
         Nivell B2 - Alemany
         Nivell B2 - Anglès
         Nivell B2 - Francès
         Nivell B2 - Italià
         Nivell C1 - Alemany
         Nivell C1 - Anglès
         Nivell C1 - Francès
         Nivell C1 - Italià

Durada

240 crèdits

Titulació obtinguda

Graduat / da en Turisme per la Universitat de Girona
Grau en Publicitat i Relacions públiques
Facultat de Turisme (UdG)
Campus i seus: Facultat de Turisme (UdG)
Facultad de Turismo
Edifici Sant Domènec Pl. Ferrater Mora, 1 17071 Girona
Cursos més populars
X