Grau Universitari en Publicitat i Relacions Públiques

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La publicitat és una realitat a la Universitat espanyola des de fa dècades, tot i que els primers estudis universitaris de Publicitat es van iniciar en la primera meitat del segle XX. Des de llavors la carrera de Publicitat i Relacions Públiques ha anat apareixent en els plans d'estudis de la pràctica majoria de les universitats a Espanya i és també una de les més demandades pels nous alumnes.
La Universitat a Distància de Madrid -UDIMA- imparteix des d'octubre de 2009 un Grau en Periodisme, adscrit a la branca de Ciències Socials i Jurídiques. La implantació i desenvolupament d'aquests ensenyaments s'ha dut a terme adequadament i ha tingut una bona acollida atenent tant a l'augment progressiu de la matrícula com a la satisfacció mostrada pels estudiants i contrastada mitjançant les corresponents enquestes internes d'avaluació de la docència. Amb aquesta positiva experiència i atenent els interessos dels alumnes, en aquest espai del web detallem el Grau en Publicitat i Relacions Públiques, lligada al tronc comú de la Comunicació.
En el plantejament de la UDIMA, la finalitat del Grau en Publicitat i Relacions Públiques és formar professionals en la línia definida en el Llibre Blanc de ANECA. Per tant, es tracta de capacitar professionals amb un elevat grau d'excel·lència, bons fonaments de coneixement científic i desenvolupament de competències investigadores que li permetin realitzar un exercici professional competent. Un professional de la comunicació ha de conèixer els principis, models i teories científiques més contrastades per la investigació. Així mateix és important que conegui l'evidència empírica disponible sobre els fenòmens que estudia en el seu programa de formació i que van a fonamentar la seva intervenció professional. En resum, el Grau en Publicitat i Relacions Públiques que proposa UDIMA no solament forma a l'estudiant com a publicitari i comunicador, sinó que li prepara proporcionant formació científica i competències investigadores.
D'altra banda, cal subratllar que la UDIMA és una universitat que aposta per la investigació i innovació en tots els àmbits de la ciència i la tecnologia, especialment en diferents àrees de la Comunicació.

Temari

Pla d'estudis:

Els ensenyaments corresponents al Grau en Publicitat i Relacions Públiques són oficials publicat al BOE número 108 de 6 de maig de 2015, sent la seva estructura la següent:

Tipus de matèria Crèdits
Formació Bàsica 60
obligatòries 150
optatives 24
Treball Fi de Grau 6
Total 240

Distribució d'assignatures:

El pla d'estudis que es proposa consta de les següents assignatures:
 • Teoria de la Publicitat
 • Teoria de la Comunicació Social
 • Llengua Espanyola
 • Introducció a l'Economia
 • Tecnologies i Gestió de la Informació i del Coneixement
 • Fonaments de les Relacions Públiques
 • Creativitat en Comunicació
 • Màrqueting i Globalització
 • Introducció al Dret
 • Comunicació Escrita
 • Sociologia General
 • Introducció a la Psicologia de la Comunicació
 • Història de la Publicitat i de les Relacions Públiques
 • Narrativa Audiovisual
 • Comunicació Institucional
 • Estadística
 • Empresa Publicitària i de les Relacions Públiques
 • Investigació de Mercats
 • Fonaments del Disseny Gràfic
 • Llenguatge Publicitari
 • Creativitat Publicitària I: Redacció
 • Publicitat Audiovisual
 • Fonaments de la Comunicació en l'Entorn Digital
 • Planificació de Mitjans Publicitaris
 • Publicitat i Manifestacions Culturals
 • Creativitat Publicitària II: Direcció d'Art
 • Identitat Corporativa
 • Opinió Pública
 • Estructura de la Comunicació
 • Xarxes Socials i Community Management
 • Grups de Pressió i Persuasió
 • Gestió d'Esdeveniments i Protocol
 • Dret de la Publicitat
 • Investigació en Mitjans Digitals
 • Treball Fi de Grau
 • Taller de Publicitat i Relacions Públiques
 • Optatives

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques informatives i comunicatives, en els diferents mitjans o sistemes mediàtics combinats i interactius. Capacitat i habilitat per aprofitar els sistemes i recursos informàtics en l'àmbit de la publicitat i les relacions públiques, així com les seves aplicacions interactives. Capacitat per conèixer l'estructura i transformació de la societat actual en la seva relació amb els elements, formes i processos de la comunicació publicitària i de relacions públiques. Capacitat per a comprendre l'estructura dels mitjans de comunicació i els seus principals formats, com a expressions de les formes de vida i de les cultures de les societats en què exerceixen la seva funció pública. Capacitat per conèixer els aspectes sociològics, econòmics i jurídics que influeixen en la comunicació publicitària i en el desenvolupament de les relacions públiques. Capacitat per abordar el tractament informatiu dels avenços científics.

Destinataris

Els següents són perfils d'estudiants als quals s'adreça especialment la titulació:
 • Estudiants sense titulació universitària prèvia que realitzen el curs d'Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys.
 • Estudiants de batxillerat sense experiència professional que volen dedicar-se a l'àmbit de la publicitat, les relacions públiques i altres aspectes derivats de la comunicació.
 • Estudiants que ja han cursat estudis universitaris en qualsevol camp de coneixement de les Ciències Socials, de cara a un major desenvolupament professional i l'obtenció del títol de Grau.
 • Professionals en exercici del periodisme, que no té col·legiació obligatòria, tant a nivell escrit com de ràdio, televisió i mitjans digitals.

Requisits

Podran accedir els qui compleixin alguna de les següents vies d'accés: Accés des del Batxillerat, COU i altres títols de secundària del sistema educatiu espanyol. Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys. Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys. Accés des d'un títol de Formació Professional. Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent. Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent. Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donen accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent. Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014. Accés per estudis estrangers no universitaris. Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als estudiants a aprendre fent. El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat. Els estudiants poden establir una comunicació directa amb els seus professors ...

Durada

Inici: 21 de febrer 2022.

Objectius

La justificació del títol des d'un punt de vista professional deriva de la necessitat del sector professional de comptar amb personal qualificat amb formació universitària. La saturació de demandants d'ocupació en les empreses del sector ha motivat que la titulació universitària sigui ja un requisit de facto exigit per a l'accés a l'ocupació. A més, l'elevat ritme de canvi i d'innovació en el sector fa necessari no només una formació sòlida i amb base, sinó també una constant actualització de continguts i metodologies, per adaptar els plans d'estudi a la canviant realitat del mercat.

Perspectives laborals

L'adquisició per part de l'estudiantat dels sabers i destreses exposats, es converteix en garant d'una adequada preparació professional i acadèmica per a la seva posterior vida laboral. De tal manera que el titulat en Publicitat i Relacions Públiques pugui exercir qualsevol dels quatre perfils definits en apartats anteriors, que són: Director / a de comunicació, investigador / a i consultor / a estratègic en publicitat i relacions públiques. Investigadors / es, Planificadors / es i Compradors de mitjans. Creatiu / a i dissenyador / a. Gestor / a de comunicació corporativa.

Preu

Consulteu el preu
Preu del crèdit 77,50 euros.

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors facilita als alumnes i antics alumnes les millors oportunitats d'accés al mercat laboral.
Grau Universitari en Publicitat i Relacions Públiques
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X