Grau en Química

Grau
Oficial / homologat
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Què és pretén amb aquest ensenyament?


Inculcar interès per l'aprenentatge de la química, valorar els diverses aplicacions i implicar en l'experiència d'aprendre i estudiar.

Proporcionar una base sòlida i equilibrada de coneixements i d'habilitats pràctiques.

Desenvolupar l'habilitat per aplicar coneixements químics a la solució de problemes.

Desenvolupar habilitats valuoses tant en aspectes químics com no químics.

Proporcionar una base de coneixements i d'habilitats per continuar els estudis en àrees especialitzades o multidisciplinàries.

Generar la capacitat de valorar la importància de la química en el context industrial, econòmic, mediambiental i social.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències
Centri: Facultat de Química

De què podràs treballar?


Podràs treballar en els àmbits següents:

Estudis, investigacions i assessoraments referits a diverses substàncies, com també al desenvolupament de materials i processos nous.

Anàlisi i assaig de materials per determinar-ne la composició, l'estructura i els propietats.

Síntesi de substàncies a partir dels materials d'origen natural o artificial.

Direcció, execució i avaluació d'activitats de recerca i desenvolupament en laboratoris d'anàlisi, assaig, síntesi o elaboració de substàncies.

Determinació de l'equipament i dels condicions d'instal·lació, i control dels condicions de seguretat.

Arbitratges i peritatges que impliquin determinació de substàncies constitutives, estructuris, combinacions, propietats, variacions i comportaments.

Control i elaboració de normes i especificacions de qualitat de materials, productes contaminants, etc.

Disseny i enginyeria d'instal·lacions que portin a terme processos químics, a escala de laboratori, pilot o industrial, com també el muntatge i la direcció.

Temari

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 144
Optativa (OT) 24
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Els futurs estudiants del grau de Química han d'haver cursat el batxillerat de Ciències de la Naturalesa i la Salut, el tecnològic o modalitats futures en què s'imparteixi química com a contingut obligatori o optatiu.

És molt convenient que l'estudiant demostri un bon nivell en química, física i matemàtiques; habilitat manual per a la manipulació del material de laboratori, i coneixements d'anglès i d'informàtica, en l'últim cas, a nivell d'usuari.
Grau en Química
Facultat de Química (UB)
Campus i seus: Facultat de Química (UB)
Facultat de Química (UB)
Martí i Franquès 1-11 08028 Barcelona
Cursos més populars
X