Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Proporcionar coneixements per a l'estudi de la societat humana, de les col·lectivitats, de les associacions, dels grups i de les institucions socials que formen les persones, és a dir, per a l'estudi del comportament en societat, les raons que l'expliquen i els canvis socials i estructurals que es produeixen tenint en compte els diferents factors que els provoquen.Proporcionar els recursos necessaris, teòrics i pràctics, que permetin el coneixement científic de les societats i que capacitin per dur a terme un treball professional. El coneixement objectiu obtingut per aquestes vies serveix per explicar el món social en el qual vivim i per contribuir a la millora del model de societat.
Temari del curs

 

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 138
Optativa (OT) 30
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 12
CRÈDITS TOTALS 240  

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:

Interès per les ciències socials.
Perspectives laborals

Asesoramiento y consultoría en organismos públicos.
Procesos de dinamización social y cultural.
Evaluación de políticas sociales y proyectos de intervención social y comunitaria.
Publicidad, marketing y estudios de mercado.
Recursos humanos y organización del trabajo.
Investigación social aplicada.
Investigación y enseñanza.

Promocions

Assessorament i consultoria en organismes públics.

Processos de dinamització social i cultural.

Avaluació de polítiques socials i projectes d'intervenció social i comunitària.

Publicitat, màrqueting i estudis de mercat.

Recursos humans i organització del treball.

Investigació social aplicada.

Recerca i ensenyament.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Sociologia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos