Rambla Instituto

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Administració i finances

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.470 €

Descripció

El nostre Sistema d'Ensenyament s'emmarca en el Reial Decret 942/2003 per desenvolupar tots els coneixements en cada àrea amb qualitat professional regulats segons el Reial Decret 1147/2011, pel qual cada títol de formació professional pot obtenir-se mitjançant proves lliures convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o l'estament pertinent de cada comunitat autònoma.

Temari del curs

Mòdul 1 Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
Mòdul 2 Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
Mòdul 3 Ofimàtica i procés de la informació.
Mòdul 4 Procés integral de l'activitat comercial.
Mòdul 5 Comunicació i atenció al client.
Mòdul 6 Anglès.
Mòdul 7 Gestió de recursos humans.
Mòdul 8 Gestió financera.
Mòdul 9 Comptabilitat i fiscalitat.
Mòdul 10 Gestió logística i comercial.
Mòdul 11 Simulació empresarial.
Mòdul 12 Projecte d'administració i finances
Mòdul 13 Formació i orientació laboral

Requisits


  • Tenir 20 anys per al títol de Tècnic Superior (19 anys per als que estiguin en possessió del títol de Tècnic), l'any de l'examen.

  • Posseir el títol de batxiller, per al títol de Tècnic Superior

  • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.Perspectives laborals

Administratiu d'oficina, comercial, financer, comptable, de logística, de banca i d'assegurances, de recursos humans, de l'Administració pública, d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.

Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Administració i finances

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Administració i finances