Bemen 3

Tecnic Superior Administració Sistemes Informàtics i Xarxes

Bemen 3

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
2000 Hores
 • 3
  -
  • Barcelona
  • Barcelona
  • Barcelona

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar la instal·lació, configuració i actualització de sistemes informàtics, xarxes locals, serveis d'Internet i aplicacions ofimàtiques i operatives, interpretant la documentació de la instal·lació i la configuració, així com els resultats de les proves, aplicant el procediment establert i el programa de proves, executant les diverses operacions de muntatge, configuració, còpies de seguretat i resolució d'incidències pròpies dels processos, per tal de realitzar el procés d'implantació segons els requeriments de la persona usuària.El centre disposa de l'autorització per impartir el "2 x 3". L'obtenció de dues titulacions de la família professional d'Informàtica en només tres cursos. El primer curs és comú, el segon curs és d'especialització (administració de sistemes, desenvolupament d'aplicacions multiplataforma o d'aplicacions web) i en el tercer curs, si s'escau, s'obtindria un segon títol de tècnic superior en informàtica.


Veure més

Temari del curs

 • Implantació de sistemes operatius (227 h)
  Planificació i administració de xarxes (145 h)
  Fonaments de maquinari (87 h)
  Gestió de bases de dades (152 h)
  Programació bàsica (165 h)
  Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació (99 h)
  Administració de sistemes operatius (112 h)
  Serveis de xarxa i Internet (116 h)
  Implantació d'aplicacions web (87 h)
  Administració de sistemes gestors de bases de dades (104 h)
  Seguretat i alta disponibilitat (87 h)
  Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa (99 h)
  Formació i orientació laboral (99 h)
  Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
  Formació i orientació laboral (322 h)

Durada

1645 hores de formació al centre d'estudis i 322 hores de formació als centres de treball.

Titulació obtinguda

Tecnic Superior Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

Perspectives laborals

Aquest professional exerceix la seva activitat en l'àrea d'informàtica d'entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, internet i / o extranet).Preu

A consultar

Avantatges del curs

La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l?entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral. La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d?Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d?FCT (del centre i l?empresa). El tutor/a d?FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l?empresa o institució, l?estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tecnic Superior Administració Sistemes Informàtics i Xarxes

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tecnic Superior Administració Sistemes Informàtics i Xarxes