Tecnic Superior Administració Sistemes Informàtics i Xarxes

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar la instal·lació, configuració i actualització de sistemes informàtics, xarxes locals, serveis d'Internet i aplicacions ofimàtiques i operatives, interpretant la documentació de la instal·lació i la configuració, així com els resultats de les proves, aplicant el procediment establert i el programa de proves, executant les diverses operacions de muntatge, configuració, còpies de seguretat i resolució d'incidències pròpies dels processos, per tal de realitzar el procés d'implantació segons els requeriments de la persona usuària.

El centre disposa de l'autorització per impartir el "2 x 3". L'obtenció de dues titulacions de la família professional d'Informàtica en només tres cursos. El primer curs és comú, el segon curs és d'especialització (administració de sistemes, desenvolupament d'aplicacions multiplataforma o d'aplicacions web) i en el tercer curs, si s'escau, s'obtindria un segon títol de tècnic superior en informàtica.

Temari

 • Implantació de sistemes operatius (227 h)
  Planificació i administració de xarxes (145 h)
  Fonaments de maquinari (87 h)
  Gestió de bases de dades (152 h)
  Programació bàsica (165 h)
  Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació (99 h)
  Administració de sistemes operatius (112 h)
  Serveis de xarxa i Internet (116 h)
  Implantació d'aplicacions web (87 h)
  Administració de sistemes gestors de bases de dades (104 h)
  Seguretat i alta disponibilitat (87 h)
  Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa (99 h)
  Formació i orientació laboral (99 h)
  Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
  Formació i orientació laboral (322 h)

Durada

1645 hores de formació al centre d'estudis i 322 hores de formació als centres de treball.

Titulació obtinguda

Tecnic Superior Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes

Pràctiques

Si

Perspectives laborals

Aquest professional exerceix la seva activitat en l'àrea d'informàtica d'entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, internet i / o extranet).

Preu

Consulteu el preu
A consultar

Avantatges del curs

La formació en centres de treball (FCT) forma part del currículum obligatori dels cicles formatius. Consisteix en la realització de pràctiques a les empreses i institucions amb la finalitat de conèixer l?entorn real de la professió, aplicar els coneixements adquirits i la inserció laboral. La FCT es pot exemptar (total o parcial) per experiència laboral. Les empreses i institucions col·laboradores estan homologades pel Departament d?Ensenyament i es coordinen amb el centre mitjançant els tutors d?FCT (del centre i l?empresa). El tutor/a d?FCT del centre recull les necessitats i disponibilitats dels estudiants i els proposa les entitats on fer les pràctiques. Els estudiants també poden proposar empreses i institucions. Una cop assignada l?empresa o institució, l?estudiant haurà de desenvolupar les competències establertes (entrevista, objectius curriculars, etc) amb la supervisió dels tutors/es del centre i empresa.
Tecnic Superior Administració Sistemes Informàtics i Xarxes
Bemen 3
Campus i seus: Bemen 3
Bemen 3
C/ Cartellà, 48 08031 Barcelona
Bemen 3
C/ Cartellà, 48 08031 Barcelona
Bemen 3
C/ Cartellà, 48 08031 Barcelona
Cursos més populars
X