Rambla Instituto

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior d'Allotjaments turístics

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.470 €

Descripció


Organitzar i controlar establiments d'allotjament turístic, aplicant les polítiques empresarials establertes, controlant objectius dels diferents departaments, accions comercials i els resultats econòmics de l'establiment, prestant el servei en l'àrea d'allotjament.El nostre Sistema d'Ensenyament s'emmarca en el Reial Decret 942/2003 per desenvolupar tots els coneixements en cada àrea amb qualitat professional regulats segons el Reial Decret 1147/2011, pel qual cada títol de formació professional pot obtenir-se mitjançant proves lliures convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o l'estament pertinent de cada comunitat autònoma.Temari del curs

Mòdul 1. Estructura del mercat turístic.
Mòdul 2. Protocol i relacions públiques.
Mòdul 3. Màrqueting turístic.
Mòdul 4. Direcció d'allotjaments turístics.
Mòdul 5. Gestió del departament de pisos.
Mòdul 6. Recepció i reserves.
Mòdul 7. Recursos humans en l'allotjament.
Mòdul 8. Comercialització d'esdeveniments.
Mòdul 9. anglès.
Mòdul 10. Segona llengua estrangera.
Mòdul 11. Projecte de gestió d'Allotjament Turístic.
Mòdul 12. Formació i orientació laboral.
Mòdul 13. Empresa i iniciativa emprenedora.
Mòdul 14. Formació en Centres de Treball.

Competències per a les que et prepara el curs

Aquest professional serà capaç de:

Coordinar els serveis propis dels establiments d'allotjament turístic, disposant les estructures organitzatives òptimes per a la gestió i control dels seus departaments.
Analitzar el mercat i comercialitzar el producte base propi de l'allotjament, així com els serveis i productes complementaris.
Organitzar i promocionar esdeveniments en el propi establiment.
Analitzar el mercat i comercialitzar el producte base propi de l'allotjament, així com els serveis i productes complementaris, gestionant les reserves amb criteris d'eficiència empresarial.
Controlar i supervisar el departament de recepció, podent prestar el servei, si escau, i assegurant l'atenció al client amb els nivells de qualitat establerts.
Organitzar i promocionar esdeveniments en el propi establiment, en coordinació amb els diferents departaments implicats, gestionant els recursos humans i materials necessaris.
Supervisar la correcta atenció al client

Requisits

Pots accedir a un cicle de grau superior quan reuneixis algun dels següents requisits:

  • Estar en possessió del títol de Batxiller.

  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

  • Estar en possessió d'un títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics.

  • Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU).

  • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

  • Accés mitjançant prova per als qui no tinguin algun dels requisits anteriors)

  • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys en l'any que es realitza la prova o 18 per a qui posseeixen el títol de Tècnic).Perspectives laborals

Sotsdirector d'allotjaments d'establiments turístics.

Cap de recepció.

Encarregat de reserves.

Cap de reserves.

Coordinador de qualitat.

Governanta o encarregada general del servei de pisos i neteja.

Subgovernanta o encarregada de secció del servei de pisos i neteja.

Gestor d'allotjament en residències, hospitals i similars.

Gestor d'allotjament en cases rurals.

Coordinador d'esdeveniments.

Cap de vendes en establiments d'allotjaments turístics.

Comercial d'establiments d'allotjaments turístics.

Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior d'Allotjaments turístics

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior d'Allotjaments turístics