Rambla Instituto

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Assessoria d'imatge personal

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.470 €

Descripció

El nostre Sistema d'Ensenyament s'emmarca en el Reial Decret 942/2003 per desenvolupar tots els coneixements en cada àrea amb qualitat professional regulats segons el Reial Decret 1147/2011, pel qual cada títol de formació professional pot obtenir-se mitjançant proves lliures convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o l'estament pertinent de cada comunitat autònoma.

Temari del curs

Mòdul 1 Assessoria de bellesa.
Mòdul 2 Tècniques d'embelliment personal.
Mòdul 3 Estilisme en el vestir.
Mòdul 4 Protocol i usos socials.
Mòdul 5 Imatge personal i comunicació.
Mòdul 6 Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.
Mòdul 7 Relacions en l'Entorn de Treball.
Mòdul 8 Formació i Orientació Laboral.

Competències per a les que et prepara el curs

Aquest professional serà capaç de:

Assessorar sobre aspectes relatius a embelliment personal i supervisar l'execució tècnica dels canvis proposats, sobre l'estil i la línia d'indumentària i complements que s'han d'adoptar, en les actuacions de protocol i en els usos i habilitats socials, sobre els aspectes relacionats amb la imatge que ha d'oferir en la seva compareixença davant públics i audiències i en l'adequació de la imatge del seu entorn a la seva imatge personal.

Realitzar l'administració, gestió i comercialització en una petita empresa.

Requisits

Pots accedir a un cicle de grau superior quan reuneixis algun dels següents requisits:Accés directe:

  • Estar en possessió del títol de Batxiller.

  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

  • estar en possessió d'un títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics.

  • Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU).

  • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
Accés mitjançant prova (per als que no tinguin algun dels requisits anteriors):

  • Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys en l'any que es realitza la prova o 18 per a qui posseeixen el títol de Tècnic).Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Assessoria d'imatge personal

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Assessoria d'imatge personal