Curs de Grau Superior en Educació Infantil

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial | Semi-presencial
Barcelona
12 mesos
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Aquest curs ens permet conèixer el desenvolupament integral de l'infant, potenciant-lo des de la pràctica educativa, planificant estratègies, activitats i utilitzant els recursos d'intervenció adequats a les àrees socials i motores. 

Temari

Mòdul 1 Didàctica de l'educació infantil.
Mòdul 2 Autonomia personal i salut.
Mòdul 3 Metodologia del joc.
Mòdul 4 Expressió i comunicació.
Mòdul 5 Desenvolupament cognitiu i motor.
Mòdul 6 Desenvolupament socioafectiu en intervenció amb les famílies.
Mòdul 7 Animació i dinàmica de grups.
Mòdul 8 Formació i orientació laboral.
Mòdul 9 Formació en centres de treball.

Destinataris

Aquest curs està adreçat a persones interessades a treballar en el sector de l'educació formal i no formal i en el sector dels serveis socials d'atenció a la infància.

Requisits

  • Tenir 20 anys per al títol de Tècnic Superior (19 anys per als que estiguin en possessió del títol de Tècnic).
  • Posseir el títol de batxiller, per al títol de Tècnic Superior.
  • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
  • Les persones que hagin cursat estudis en règim presencial oa distància, podran presentar-se a aquestes proves per a la superació dels mòduls professionals que tinguin pendents.
  • Durant un mateix curs acadèmic, un alumne no pot estar matriculat en el mateix mòdul professional a distància i en règim presencial, així com en les proves per a l'obtenció d'aquest.
  • En funció dels estudis que hagis cursat anteriorment, es podrà sol·licitar la convalidació de mòduls professionals un cop el participant s'hagi matriculat en la prova.
  • En el cas de complir amb els requisits per a accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball.

Metodologia

Tutories presencials i personalitzades a cada alumne. Classes en grup. Exàmens setmanals. Exàmens de repàs per a convocatòria oficial. Seminaris.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Objectius

Programar y evaluar los procesos educativos y de atención a la infancia Preparar, desarrollar y evaluar las actividades destinadas al desarrollo de hábitos de autonomía y a la atención de las necesidades básicas Preparar, desarrollar y evaluar proyectos educativos formales y no formales

Titulació obtinguda

Un cop finalitzada la teva formació, et lliurarem el teu diploma acreditant que has superat amb èxit tots els mòduls corresponents a la teva titulació i optaràs a la titulació oficial atorgada pel ministeri d'educacio. T'informarem i formarem en tècniques de recerca de feina, aprendràs a realitzar i millorar el teu currículum, role play d'entrevistes laborals i T'incorporaràs a la nostra borsa d'ocupació exclusiva per als nostres alumnes Titulació Oficial de l'Estat segons RD 942/2003

Pràctiques

Un cop finalitzat amb èxit tot el programa formatiu, fessis 450h de pràctiques oficials.

Perspectives laborals

Educador o educadora infantil en primer cicle d'educació infantil. Educador o educadora en institucions i / o en programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar. Educador o educadora en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d'oci, granges escola, ador infantil animador infantil

Professorat

Antonio Malagón. Mercé Martínez.

Horari

Matí de 10:00-14:00 Tardes de 15:00-19:00
Curs de Grau Superior en Educació Infantil
Barcelona Formación
Campus i seus: Barcelona Formación
Barcelona Formacion
Ronda Universitat, 33, Pral 2 08007 Barcelona
Cursos més populars
X