Rambla Instituto

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior FP Laboratori clínic i biomèdic

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.470 €

Descripció

El nostre Sistema d'Ensenyament s'emmarca en el Reial Decret 942/2003 per desenvolupar tots els coneixements en cada àrea amb qualitat professional regulats segons el Reial Decret 1147/2011, pel qual cada títol de formació professional pot obtenir-se mitjançant proves lliures convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o l'estament pertinent de cada comunitat autònoma.

Temari del curs

Mòdul 1. Organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet de laboratori de diagnòstic clínic.
Mòdul 2. Obtenció, preparació i conservació de mostres biològiques humanes.
Mòdul 3. Fonaments i tècniques d'anàlisis microbiològiques.
Mòdul 4. Fonaments i tècniques d'anàlisis hematològiques i citològiques.
Mòdul 5. Fonaments i tècniques d'anàlisis bioquímiques
Mòdul 6. Formació i Orientació Laboral (F.O.L.).
En empreses, en finalitzar la formació al centre educatiu, completant i realitzant activitats pròpies de la professió:
Formació en Centres de Treball (F.C.T.).

Competències per a les que et prepara el curs

Aquest professional serà capaç de:

Organitzar i gestionar al seu nivell, l'àrea de treball assignada en la unitat / gabinet.
Obtenir, registrar, classificar i distribuir mostres biològiques humanes.
Realitzar estudis de bioquímica clínica processant i analitzant mostres biològiques humanes.
Realitzar estudis microbiològics processant i analitzant mostres d'origen humà.
Realitzar estudis hematològics i genètics processant i analitzant mostres de medul·la òssia i sang humanes, i obtenir hemoderivats

Requisits

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:
  • Acceso directo

  • Estar en posesión del Título de Bachiller.

  • Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.

  • Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.

  • Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).

  • Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

  • Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores).Perspectives laborals

Tècnic en Laboratori de Diagnòstic Clínic, Tècnic en Laboratori d'Investigació i Experimentació, Tècnic en Laboratori de Toxicologia, Delegat Comercial de Productes Hospitalaris i Farmacèutics, desenvolupar la seva activitat en:

El sector sanitari en l'àrea de laboratori de diagnòstic.

Els principals subsectors en què es pot exercir són:

Atenció primària i comunitària: laboratori de diagnòstic clínic en centres de salut.
Centres hospitalaris: serveis de microbiologia, hematologia. Hemoteràpia, bioquímica, immunologia, farmàcia hospitalària i laboratoris dels serveis de medicina i cirurgia experimental.
Indústria: laboratoris alimentaris, farmacèutics, cosmètics i altres amb laboratoris d'investigació.
Laboratoris d'instituts anatomicoforenses, instituts de toxicologia.
Centres d'experimentació animal.

Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior FP Laboratori clínic i biomèdic

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior FP Laboratori clínic i biomèdic