Rambla Instituto

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior de Gestió forestal i del medi natural

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.470 €

Descripció

La gestió forestal és un procés de planificació i execució de pràctiques per tal de complir amb objectius ambientals. La gestió forestal té a veure amb tots els aspectes administratius, econòmics, legals, socials, tècnics i científics relacionats amb els boscos naturals i plantats. També pot relacionar-se amb graus diversos d'intervenció humana deliberada, des d'accions que busquen salvaguardar i mantenir els ecosistemes forestals i les seves funcions, fins a aquelles que busquen afavorir espècies de valor social o econòmic, o grups d'espècies que permetin millorar la producció de béns i serveis del bosc.El nostre Sistema d'Ensenyament s'emmarca en el Reial Decret 942/2003 per desenvolupar tots els coneixements en cada àrea amb qualitat professional regulats segons el Reial Decret 1147/2011, pel qual cada títol de formació professional pot obtenir-se mitjançant proves lliures convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o l'estament pertinent de cada comunitat autònoma.
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1 Botànica Agronòmica
Mòdul 2 Fitopatologia
Mòdul 3 Topografia Agrària
Mòdul 4 Maquinària i instal·lacions agroforestals
Mòdul 5 Tècniques d'Educació Ambiental
Mòdul 6 Gestió d'Aprofitament del medi forestal
Mòdul 7 Gestió i Organització del viver forestal
Mòdul 8 Gestió Cinegètica
Mòdul 9 Gestió de la Pesca continental
Mòdul 10 Gestió de Montes
Mòdul 11 Gestió de Conservació del Medi Natural
Mòdul 12 Defensa contra Incendis Forestals
Mòdul 13 Projecte de gestió forestal i Conservació del medi
Mòdul 14 Formació i Orientació Laboral
Mòdul 15 Empresa i iniciativa emprenedora

Requisits


  • Tenir 20 anys en l'any de l'examen, per al títol de Tècnic Superior (19 anys per als que estiguin en possessió del títol de Tècnic)

  • Posseir el títol de batxiller, per al títol de Tècnic Superior

  • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior de Gestió forestal i del medi natural

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior de Gestió forestal i del medi natural