Rambla Instituto

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Gestió mediambiental

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.470 €

Descripció

El nostre Sistema d'Ensenyament s'emmarca en el Reial Decret 942/2003 per desenvolupar tots els coneixements en cada àrea amb qualitat professional regulats segons el Reial Decret 1147/2011, pel qual cada títol de formació professional pot obtenir-se mitjançant proves lliures convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o l'estament pertinent de cada comunitat autònoma.

Temari del curs

Mòdul 1. Estructura i dinàmica del medi ambient.
Mòdul 2. Medi natural.
Mòdul 3. Activitats humanes i problemàtica ambiental.
Mòdul 4. Gestió ambiental.
Mòdul 5. Mètodes i productes cartogràfics
Mòdul 6. Tècniques d'educació ambiental.
Mòdul 7. Programes d'educació ambiental.
Mòdul 8. Activitats d'ús públic.
Mòdul 9. Desenvolvimiento en el medi.
Mòdul 10. Habilitats socials.
Mòdul 11. Projecte d'educació i control ambiental.
Mòdul 12. Formació i orientació laboral.
Mòdul 13. Empresa i iniciativa emprenedora.

Requisits


  • Tenir 20 anys per al títol de Tècnic Superior (19 anys per als que estiguin en possessió del títol de Tècnic), l'any de l'examen

  • Posseir el títol de batxiller, per al títol de Tècnic Superior

  • Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.Perspectives laborals

Educador ambiental, informador ambiental, Guia ambiental, Programador d'activitats ambientals, Monitor de campanyes ambientals, Guia-intèrpret del patrimoni natural Pro Tècnic en control d'espais naturals, Monitor de la natura, Agent mediambiental o similar, Monitor d'equipaments ambientals.

Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Gestió mediambiental

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Gestió mediambiental