Rambla Instituto

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Gestió de vendes i espais comercials

Rambla Instituto

Curs
Presencial
 • Barcelona
1.470 €

Descripció

El nostre Sistema d'Ensenyament s'emmarca en el Reial Decret 942/2003 per desenvolupar tots els coneixements en cada àrea amb qualitat professional regulats segons el Reial Decret 1147/2011, pel qual cada títol de formació professional pot obtenir-se mitjançant proves lliures convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o l'estament pertinent de cada comunitat autònoma.

Temari del curs

Mòdul 1 Aparadorisme i disseny d'espais comercials.
Mòdul 2 Gestió de productes i promocions en el punt de venda.
Mòdul 3 Organització d'equips de vendes.
Mòdul 4 Tècniques de venda i negociació.
Mòdul 5 Polítiques de màrqueting.
Mòdul 6 Investigació comercial.
Mòdul 7 Màrqueting digital.
Mòdul 8 Logística d'emmagatzematge.
Mòdul 9 Logística d'aprovisionament.
Mòdul 10 Gestió econòmica i financera de l'empresa
Mòdul 11 Anglès.
Mòdul 12 Projecte de gestió de vendes i espais comercials
Mòdul 13 Formació i orientació laboral.
Mòdul 14 Formació en centres de treball.

Requisits

Pots accedir a un cicle de grau superior quan reuneixis algun dels següents requisits:Accés directe:

 • Estar en possessió del títol de Batxiller.

 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

 • Estar en possessió d'un títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics.

 • Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU).

 • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
Accés mitjançant prova per als qui no tinguin algun dels requisits anteriors:

 • Haver superat la prova d'accés a grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys en l'any que es realitza la prova o 18 per a qui posseeixen el títol de Tècnic).Objetius


 • Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques i establir un sistema d'informació eficaç (SIM), que serveixi de suport en l'elaboració d'accions de màrqueting.

 • Definir estratègies i actuacions comercials i gestionar la força de vendes obtenint i processant informació dels agents que intervenen en l'activitat comercial i organitzant i supervisant els mitjans tècnics i humans.

 • Elaborar el pla de vendes, gestionar la comercialització, venda de productes i / o serveis, aplicant les tècniques de venda adequades per aconseguir els objectius establerts en el pla de màrqueting dissenyat per l'organització.

 • Organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la integritat i l'aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles, d'acord amb procediments establerts.

 • Realitzar i controlar l'aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de de distribució assegurant la quantitat, qualitat, lloc i terminis per complir amb els objectius

 • Organitzar i supervisar la implantació, el muntatge d'espais comercials i aparadors, definint les especificacions de disseny i materials, per aconseguir transmetre la imatge d'espai comercial definida que atregui els clients potencials i aconseguir els objectius comercials definits.Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Gestió de vendes i espais comercials

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior en Gestió de vendes i espais comercials