Rambla Instituto

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior Tècnic en educació infantil

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.470 €

Descripció

El nostre Sistema d'Ensenyament s'emmarca en el Reial Decret 942/2003 per desenvolupar tots els coneixements en cada àrea amb qualitat professional regulats segons el Reial Decret 1147/2011, pel qual cada títol de formació professional pot obtenir-se mitjançant proves lliures convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o l'estament pertinent de cada comunitat autònoma.

Temari del curs

Mòdul 1. Didàctica de l'educació infantil
Mòdul 2. Autonomia personal i salut
Mòdul 3. Metodologia del joc
Mòdul 4. Expressió i comunicació
Mòdul 5. Desenvolupament cognitiu i motor
Mòdul 6. Desenvolupament socioafectiu en intervenció amb les famílies
Mòdul 7. Animació i dinàmica de grups
Mòdul 8. Formació i orientació laboral.

Competències per a les que et prepara el curs

Com a professional seràs capaç de:

Programar i avaluar els processos educatius i d'atenció a la infanci-
Preparar, desenvolupar i avaluar les activitats destinades al desenvolupament d'hàbits d'autonomia i a l'atenció de les necessitats bàsiques
Preparar, desenvolupar i avaluar projectes educatius formals i no formals.

Requisits

Pots accedir a un cicle de grau superior quan reuneixis algun dels següents requisits:

Accés directe




  • Estar en possessió del títol de Batxiller.

  • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

  • Estar en possessió d'un títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent a efectes acadèmics.

  • Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU).

  • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

  • Accés mitjançant prova (per als que no tinguin algun dels requisits anteriors).

  • Haver superat la prova d'accés a grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys en l'any que es realitza la prova o 18 per a qui posseeixen el títol de Tècnic.



Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior Tècnic en educació infantil

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Grau Superior Tècnic en educació infantil