Descripció

Què t'oferim?A la Guàrdia Urbana de Barcelona t'oferim la possibilitat de treballar per a la ciutat i per a les persones.- Facilitant el desenvolupament normal del trànsit, millorant-ne la seguretat i la fluïdesa.- Ajudant les persones implicades en un accident del trànsit i fomentant l'educacií viària per aconseguir comportaments més respectuosos amb la normativa viària.- Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica in es compleixin les exigències adminsitratives tant a l'espai públic com als habitatges i als locals.- Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i a protegir les proves del delicte.- Protegint col·lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necesitin.
Veure més

Temari del curs

- Fase d'oposició:

Primer exercici > Prova cultural

Segon exercici > Prova de coneixements de català

Tercer exercici > Prova d'aptitud física

Quart exercici > Prova Psicotècnica - proves de personalitat - entrevista personal

Cinquè exercici > Proves mèdiques

Curs selectiu > Els curs s'impartirà a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i tindrà una durada de nou mesos.

- Fase de pràctiques:

Període de pràctiques de 12 mesos de durada, a les unitats operatives de la Guàrdia Urbana.

Destinataris

Qui s'hi pot presentar?Aquelles persones que compleixin aquests requisits en el moment e fer la sol·licitud:- Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.- Posseir el títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic auxiliar o un altre títol equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació. Cultura i Esport.- Haver complert 18 anys i no haver-ne complert 35.- No tenir cap malatia ni estar afectat per cap impeiment físic o psíquic que impossibiliti   el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.- Tenir una alçada mínima de 1,70 els homes i 1,60 les dones.- Posseir els permisos de conduir vehicles de la classe A-2 i BTP. Els permisos BTP i A-2 s'hauran de tenir a l'inici de la fase de pràctiques en les Unitats Operatives, per tant s'ha de presentar abans de la data de finalització del curs de Formació Bàsica de L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.- Presentar la declaració jurada mitjançant la qual s'adquiereix el compromís de portar armes.- Compplir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei/16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.- A la Guàrdia Urbana podràs treballar a la ciutat, a prop de les persones.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

GUARDIA URBANA DE BARCELONA

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

GUARDIA URBANA DE BARCELONA