Kozar Centre d'estudis i formació

Guàrdia Urbana de Barcelona

Kozar Centre d'estudis i formació

Descripció

Vols ser Guàrdia Urbana de Barcelona? Kozar Formació es un centre especialitzat exclusivament en la preparació per l'accés a Cossos de Seguretat, Mossos d'esquadra, Policia Local i Guàrdia Urbana de Barcelona.  El Nostre mètode d'ensenyança propi compagina les classes presencials junt amb tutories individualitzades, adaptem la metodologia d'estudi segons la necessitat i disponibilitat de cada alumne.

CONDICIONS LABORALS:

Salari aproximat: Entre 1800 € a 2.500 € mensuals

Jornada laboral continuada

Estabilitat laboral per tota la vida

Vacacions i dies d'assumptes propis (40 dies mínims per any)

Triennis: 5% aproximadament per antiguitat, a part del IPC

Possibilitat d'excedències

Possibilitat de Promoció internaQUE T'OFEREIX LA GUÀRDIA URBANA?

T'ofereix la possibilitat de treballar per a la ciutat i per a les persones:

- Facilitant el desenvolupament normal del trànsit, millorant-ne la seguretat i la fluïdesa

- Ajudant a les persones implicades en un accident de trànsit i fomentant l'educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos amb la normativa viària.

- Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica on es compleixin les exigències administratives tant a l'espai públic com als habitatges i als locals.

- Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i a protegir les proves del delicte.

- Protegint col•lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin.Perquè aconsegueixis el teu objectiu Kozar Formació t'ofereix:Classes presencials

Classes individuals

Tutories personalitzades

Preparadors personals i professors especialitzats

Seguiment individualitzat

Temaris actualitzats permanentment per especialistes en la matèria

Materials complementaris

Informació sobre convocatòries i tràmits

Preparació de tests, exercicis, exàmens parcials, exàmens finals, simulacres reals

Preparació de psicotècnics

Preparació de test de personalitat

Preparació d'entrevista personal

Proves físiques

Seminaris de Defensa Personal 


Veure més

Temari del curs

Prova cultural
Coneixement de català. Exempts els qui acreditin tindre el nivell B
Aptitud física
Psicotècnics, proves de personalitat i entrevista personal
Proves mèdiques
Curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Requisits

Nacionalitat espanyola.
Major de 18 anys, l?edat màxima es fixa per l?Ajuntament en la convocatòria, des de el límit d?edat de 32 anys fins arribar en alguns casos fins als 40 anys.
Tenir el Graduat Escolar, equivalent o qualsevol titulació superior.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
Carnet de conduir de la classe A2, B i BTP.
Nivell B de català
Alçada mínima 1,70 per els homes i 1,60 per les dones.
Compromís de portar armes de foc i de fer-les servir en cas de que sigui necessari.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Guàrdia Urbana de Barcelona

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Guàrdia Urbana de Barcelona