LCI Barcelona, Escola Superior de Disseny

Postgrau d'Il·lustració Creativa en Moda

LCI Barcelona, Escola Superior de Disseny

Descripció

La finalitat del Postgrau d'Il·lustració Creativa en Moda és formar especialistes en el camp de la il·lustració de moda i del disseny digital aplicat a la il·lustració, que siguin capaços de desenvolupar projectes creatius en el món de la moda per a diferents tipus de suports publicitaris, pàgines web, blogs o com a elements d'identitat corporativa.


L'estil de dibuix artístic i les tècniques manuals i digitals que adopta cada creatiu adquireix gran importància com a mitjà de diferenciació i fins i tot com a identitat pròpia, permetent innovar i aplicar solucions racionals a cada projecte professional.


Temari del curs

MÒDUL I: El color
 
      
El llenguatge i la simbologia del color
                  
Recorregut històric i sociològic del color
                  
Interacció i composició del color
                  
Efectes psicològics del color
                  
La simbologia del color
                  
Creació d'una carta de color
                  
Elaboració d'un panell de tendències de color
     
     

MÒDUL II: Il · lustració creativa
 
      
Història i sociologia de la Il · lustració
                  
Artistes i moviments contemporanis i actuals
                  
Il · lustradors de moda rellevants i els seus estils
Dibuix, recursos i estratègies
                  
L'expressió artística a la il · lustració de moda
                              
Tècniques i estils
                  
El cos humà com a referent conceptual i formal
                  
Característiques i formes d'estilització
                              
Gestualitat i expressivitat
                              
Textures i conformacions
                  
La il · lustració de moda
                              
La figura humana
                              
Els complements i els accessoris de moda
                  
Estratègies creatives i representatives
                              
Brainstorming
                              
Representació d'idees
                             
Estil personal
 
      
Tècniques de disseny i il · lustració
                  
Mitjans de Comunicació de Moda
                              
Cerca del medi, lliurament i realització de canvis
                  
Col · leccions de peces i / o complements estampats
                              
Panell de tendència
                              
Disseny dels estampats
                              
Selecció de tècniques d'estampació adequades a cada print
                  
Il · lustracions dirigides a l'art
                              
Conceptualització
                              
Desenvolupament d'un projecte expositiu
 
 

MÒDUL III: Disseny d'il · lustració digital
 
            
Tecnologia I: Aplicació vectorial
                        
Illustrator com aplicació de dibuix vectorial
                        
Conceptes generals. Eines de dibuix. Capes i subcapes
                        
Traçats. Farciments. Modificació d'atributs. Creació d'estils
                        
Desplaçament d'objectes en les capes
                        
Aplicació de color.
                        
L'edició d'objectes. Fusions. Filtres
                        
Crear i utilitzar biblioteques de recursos
                        
Vectorització d'imatges i pintura interactiva
                        
Inserció de text
                        
Importar i exportar gràfics, imatges i text
                        
Ajustaments de sortida
 
      
Tecnologia II: Perfeccionament d'imatges
                  
PhotoShop com aplicació en imatges
                        
Retocar i millorar imatges digitals
            
Dibuixar i pintar amb les eines del programa
                        
Collage. Fotomuntatges
 
      
Tecnologia III: Maquetació, tècniques i aplicacions
                  
InDesign com aplicació de maquetació
                        
L'entorn de treball. Configuració del document. Eines
                        
Tècniques de maquetació
                        
Documents PDF dinàmics
                        
Aplicar animacions i transicions de pàgina
                        
Botons. Dotar d'interactivitat al document
                        
Maquetar amb InDesign per Flash
 
      
Tecnologia IV: Animació i interacció en il · lustració
                  
Flash (versió CS5) com a aplicació d'animació
                        
Plantilles per presentació d'il · lustracions
                        
Animació i interacció en il · lustracions
MÒDUL IV: Projecte Final Postgrau
                           
      
El projecte final postgrau atendrà als següents criteris tècnics i conceptuals:
 

    
Informació i recerca sobre les il · lustracions a dissenyar
    
Recerca gràfica: investigació i representació gràfica de les idees i conceptes.
    
Selecció final
    
Realització definitiva del projecte

 

Sota les directrius d'un professor / tutor, els alumnes treballaran un projecte sobre els coneixements adquirits en el Postgrau d'Il · lustració Creativa en Moda. El seguiment del treball es pot fer en la mateixa Escola o bé en un altre espai autoritzat pel professor / tutor i / o el Departament Acadèmic.
Veure més

Destinataris

Llicenciats o graduats en Belles Arts, ensenyaments artístics superiors de disseny, creatius vinculats al món de la il · lustració creativa i persones interessades en conèixer les tècniques actuals aplicades a la il · lustració.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol

Horari/Torn

Dilluns a dijous, de 18 a 21h

Durada

Durada: 1 semestre
Dates: Octubre a febrer

Lloc on s'imparteix el curs

Cotitulat amb la Universitat de Barcelona

Objectius

- Aprofundir en la il·lustració creativa de moda.

- Completar i perfeccionar l'aprenentatge de tècniques manuals i informàtiques aplicades a la il·lustració en aquest sector.

- Proporcionar les eines necessàries per actualitzar els coneixements sobre la il·lustració aplicada a la indústria tèxtil.

- Entendre la il·lustració com a mitjà d'expressió pròpia, capaç d'aportar connotacions estètiques i de caràcter específic en els diferents productes de moda.

Titulació obtinguda

Postgrau d'Il·lustració Creativa en Moda (cotitulat amb la Universitat de Barcelona)

Perspectives laborals

Il·lustradors especialitzats en moda dins dels següents àmbits:

Productes tèxtils
Tendències de moda
Premsa i editorials de moda
Anuncis publicitaris
Packaging

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau d'Il·lustració Creativa en Moda

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau d'Il·lustració Creativa en Moda