Institut Català de Tecnologia

Implantació en l'empresa de la gestió basada en processos (BPM)

Institut Català de Tecnologia

Descripció

En les últimes dècades moltes empreses han iniciat una reestructuració i redisseny dels seus processos per aconseguir millores radicals del seu rendiment, com a conseqüència d'un entorn cada vegada més canviant i competitiu.Per fer front a aquests reptes les empreses es focalitzen en aspectes com estar a prop del client, reduir el temps de cicle en el desenvolupament de productes i serveis, cèl lules flexibles de fabricació, organitzacions que aprenen (learning organisations), etc.Esta focalització provoca un nou estil d'organització i de gestió de l'empresa, orientada a la visió a través de les estratègies, les persones, els processos, la tecnologia i la medida.Las empreses s'organitzen al voltant dels seus processos per assegurar l'eficàcia en la consecució d'objectius i alhora millorar contínuament la seva eficiència.Estem davant d'un nou model de gestió basat en els processos (Business Process Management), és a dir, orientat a aconseguir els objectius i centrat en les activitats que afegeixen valor als clientes.El curs l'ajudarà a representar, racionalitzar i millorar els diferents processos empresarials, a establir indicadors de mesura de l'eficiència dels processos i analitzar l'impacte sobre les persones i la cultura de l'empresa.
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1: Orientació de l'empresa als processos  
Els processos i el seu control  
1.El concepte de procés  
2.Control de procés  
3.Millora del procés  

L'arquitectura de processos  
1.L'organització controlada a través dels seus processos  
2.Tipus i nivells de processos  
3.Identificació de processos  
4.Control i millora dels processos  

La Gestió basada en processos  
1.La gestió basada en processos com a model organitzatiu  
2.Estadis de la Gestió Basada en Processos  
3.Processos i models de gestió  
4.Millora, redisseny i reenginyeria de processos  
5.Els objectius en la GBP  
6.Indicadors dels processos: el seu desplegament  
7.Manteniment del sistema GBP  

Mòdul 2: Representació, redisseny i millora dels Processos  
Representació dels processos: El model IDEF O  
1.Introducció  
2.Model vs Sistema  
3.Elements de representació  

Els diferents nivells de diagramació del procés  
1.La utilitat dels nivells de representació  
2.Diagramació d'un procés  
3.Ampliació d'algunes normes de representació  

Els Diagrames de flux del procés  
1.Utilitat dels diagrames de flux  
2.El punt de vista en els diagrames  
3.Algunes normes de representació  
4.Altres tipus de diagrama de flux  

Mòdul 3: Desenvolupament de la Gestió Basada en els Processos  
El desenvolupament de la GBP  
1.La implantació de GBP  
1.1.Preparació del procés de canvi  
1.2.Inici de projecte  
1.3.Diagnosi  
1.4.Desenvolupament: redisseny  
1.5.Desenvolupament: reconstrucció  
1.6.Avaluar  

L'impacte sobre les persones i l'organització.La gestió del canvi  
1.L'organització basada en equips  
2.La gestió del canvi  
3.Barreres al desenvolupament de la GBP  
4. Per què fracassen els projectes GBP?  
5.Conclusions  

Veure més

Destinataris

Professionals i directius que vulguin aplicar les noves tècniques de gestió basades en els processos.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Implantació en l'empresa de la gestió basada en processos (BPM)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Implantació en l'empresa de la gestió basada en processos (BPM)