Descripció


Perquè crec que el sector alimentari és un sector important per al progrés industrial i econòmic del nostre país i té moltes expectatives de futur.Perquè vull especialitzar-me en seguretat alimentària, per contribuir a la disponibilitat d'aliments sans, segurs i suficients per a tots els ciutadans i alhora conèixer les diferents eines de control i assegura­ment de la qualitat dels aliments, així com les normes internacionals per garantir-ne la qualitat i la seguretat en un context de globalit­zació.Perquè m'interessa la innovació en productes i processos tecnològics per a la producció, la transformació i la conservació d'aliments com una via per millorar la competitivitat de les indústries alimentàries i alhora incrementar l'oferta al consumidor de productes més salu­dables, més sostenibles i més convenients.Perquè vivim en un entorn en què la creativitat culinària té una gran rellevància i m'agradaria treballar en el disseny i el desenvolupament de nous ingredients i productes alimentaris capaços d'aportar nous aromes, sabors i textures, així com trobar solucions tecnològiques per poder-los obtenir a escala industrial.Veure més

Temari del curs

ESTRUCTURA PER CURSOS I MÒDULS

(Tipus de mòduls: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball de fi de grau)

1r Curs
 • Assignatures Bàsiques  54,00 crèdits
 • Ciència i Tecnologia d'Aliments  6,00 crèdits
2n Curs
 • Assignatures Bàsiques  6,00 crèdits
 • Ciència i Tecnologia d'Aliments  27,00 crèdits
 • Seguretat Alimentària  20,00 crèdits
 • Innovació  5,00 crèdits
3r Curs
 • Ciència i Tecnologia d'Aliments  16,00 crèdits
 • Seguretat Alimentària  15,00 crèdits
 • Innovació  25,00 crèdits
4t Curs
 • Seguretat Alimentària  5,00 crèdits
 • Innovació  10,00 crèdits
 • Optativitat  30,00 crèdits
 • Treball fi de grau  15,00 crèdits
AL LLARG DE LA CARRERA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS
 • Optativitat+Reconeixement  36,00 crèdits
Veure més

Destinataris


El Grau en Innovació i Seguretat Alimentària és un estudi de 4 cursos acadèmics organitzats en 8 quadrimestres, que inclouen la possibilitat de realitzar una estada en pràctiques a una empresa, durant un període equivalent a la meitat d'un quadrimestre, i la realització per part de l'estudiant d'un treball experimental de fi de grau de recerca i/o innovació.Els objectius generals de la titulació es poden concretar en:
 • Seguretat alimentària


 • Gestió i assegurament de la qualitat de processos i productes


 • Desenvolupament i innovació en processos i productes


 • Innovació culinària


 • Matèries primeres


 • Legislació i normativa


 • Composició i propietats dels aliments


 • Enginyeria aplicada a les indústries alimentàries


 • Tecnologies de processament d'aliments


 • Nutrició i salut


 • Comercialització, comunicació i tècniques de mercatVeure més

Requisits

Proves d'accés a la universitat (PAU). Accés: fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. Més informació
Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: mitjana del CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. Més informació
Més grans de 25 anys. Opció preferent: Enginyeria i Arquitectura (proves d'accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic).
Més grans de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte a l'entrevista.
I altres tipus d'accés especials reconeguts per la normativa vigent.

Perspectives laborals

Els graduats en Innovació i Seguretat Alimentaria seran professionals amb una bona formació i amb competències per desenvolupar la seva activitat en l'àmbit dels aliments i cobrir l'ampli ventall de necessitats del sector, tant la indústria alimentària com els organismes públics de gestió i control, així com estaments dedicats a la docència, recerca, desenvolupament i innovació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Innovació y seguritat alimentaria

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Innovació y seguritat alimentaria