Curs d'Instal·lacions Frigorífiques i Climatització

Cicle formatiu de grau mitjà
Distància
1300 hores
Consulteu el preu

Descripció

Els Serveis Públics d'Ocupació registren un 32% més de contractes en 2015 que l'any anterior per als titulats en el Grau Mitjà en Instal·lacions Frigorífiques i Climatització.

Especialitza't en instal·lacions i manteniments d'equips de climatització, ventilació i extracció de xarxes de distribució i equips terminals amb pràctiques en empreses que t'ajudaran a desenvolupar la teva formació pràctica

Temari

  • Electrotenía
  • Màquines i equips frigorífics.
  • Instal·lacions frigorífiques.
  • Tècniques de mecanització i unió.
  • Instal·lacions elèctriques i automatismes.
  • Tècniques de climatització i ventilació.
  • Instal·lacions d'aigua i gas.
  • Seguretat en el muntatge i manteniment.

Competències per a les quals et prepara el curs

Replantejar, informar i resoldre problemes en les instal·lacions segons l'estudi i anàlisi de la documentació tècnica per a garantir la viabilitat del muntatge. Muntar, en condicions de seguretat i qualitat, sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal·lacions frigorífiques, de climatització i ventilació, assegurant el seu funcionament. Aplicar, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient, tècniques de mecanització i unió per al manteniment i muntatge d'instal·lacions frigorífiques, de climatització i ventilació. Comprovar i ajustar el funcionament de les instal·lacions, mesurar els paràmetres i realitzar les proves i verificacions funcionals i reglamentàries de les mateixes. Utilitzar els mitjans apropiats i aplicar els procediments establerts amb la seguretat requerida en la localització i diagnòstic de les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions.

Pràctiques

Fes les pràctiques d'Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització en empreses del sector com Sampol Enginyeria i Obres, SA, Zener Plus, S.L., Instal·lacions i Tractaments, S.A ..

Perspectives laborals

Instal·lador i mantenidor frigorista en instal·lacions comercials. Instal·lador i mantenidor frigorista en processos industrials. Instal·lador, muntador, mantenidor i reparador d'equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.

Avantatges del curs

Avantatges CEAC: Extens material pràctic e-learning. Pràctiques professionals en empreses. Entitat col·laboradora: revista I + C Instal·lacions i Construcció de Formació Contínua. Orientació laboral i borsa de treball.

Borsa de treball

Borsa de Treball CEAC, amb més de 6.000 ofertes laborals cada any Videoconferències en directe d'Orientació Laboral
Curs d'Instal·lacions Frigorífiques i Climatització
CEAC
Cursos més populars
Sol·licita informació
X