Curs d'Instal.lador de Gas

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs d'instal·lacions de gas ajuda a l'alumne a adquirir els coneixements necessaris per projectar, dimensionar i executar les instal·lacions de gas correctament.
En aquest curs es combinen els coneixements teòrics amb exercicis pràctics de càlcul. S'aplica l'última normativa de gasos combustibles.

Temari

Matemàtiques: Nombres enters, fraccions, proporcions. Regles de tres. Percentatges. Sistema mètric decimal. Geometria. Equacions. Representació de gràfiques.
Física: La matèria. Força. Massa. Acceleració. Pes. Pressió. Energia. Calor. Temperatura. Tensió de vapor. Nocions d'electricitat. Potència i energia. Tensió de vapor (ampolles de GLP). Cossos aïllants i conductors. Llei d'Ohm. Efecte Joule.
Química: Elements i cossos químics presents en els gasos combustibles. Hidrocarburs. Combustió. Aire: primari i secundari. Temperatura d'ignició i d'inflamació. Poder calorífic. Gasos inerts. Inertització.
Materials unions i accessoris: Canonades, unions. Tipus de soldadura. Unions soldades (plom-plom, plom-coure, acer-acer). Accessoris (de canonades, fundes, proteccions ...).
Instal·lacions de canonades, proves i assajos.
Instal·lacions de comptadors.
Ventilació de locals: Evacuació de gasos cremats. Ventilació.
Cremadors: Cremadors atmosfèrics i cremadors automàtics amb aire pressuritzat.
Dispositiu de protecció i seguretat d'aparells: Tipus, descripció i funcionament. Dispositius d'encesa.
Aparells d'utilització: aparells domèstics, de cocció, de calefacció; per a la producció d'aigua. Estufes mòbils. Comprovació del funcionament dels aparells.
Adaptació d'aparells a altres tipus de gas: Requisits necessaris. Adaptació d'aparells industrials. Comprovació del funcionament dels aparells després de la seva adaptació.
Accessoris de les instal·lacions de gas: Claus, reguladors, comptadors, detectors de fuga.
Ampolles de GLP de contingut inferior a 15 quilograms: Descripció i tipus.
Esquema d'instal·lacions: Croquisació, ús de taules, simbologia del gas.
Càlcul d'instal·lacions receptores: Seguretat i emergències.
Dipòsits mòbils de GLP superiors a 15 quilograms: Tipus, descripció i funcionament.
Centres d'emmagatzematge d'envasos de GLP.
Instal·lacions de gas en caravanes i autocaravanes.

Destinataris

Aquest curs està adreçat a totes les persones que vulguin ser instal·ladors de gas.

Requisits

No es precisa cap requisit per accedir al curs.
 

Durada

Aproximadament entre 7 i 8 mesos. No vam concretar les hores perquè aquestes aniran en funció de l'experiència professional que tingui cada persona.

Objectius

Després de realitzar aquest curs, i un cop superada la prova corresponent, s'obté el certificat de competència professional que habilita per actuar com a instal·lador de gas de categoria B en una empresa instal·ladora.

Titulació obtinguda

Certificat de competència professional

Pràctiques

Si es tria la modalitat del curs teòric + pràctiques, aquest mòdul consisteix en 30 hores de pràctiques d'instal.lacions i aparells.

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Curs d'Instal.lador de Gas
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Cursos més populars
X