CASAS FORMACIÓN

Curs d'Instal.lador de Gas

CASAS FORMACIÓN

Curs
Presencial
  • 2
    -
    • Barcelona
    • Tarragona

Descripció

Aquest curs d'instal·lacions de gas ajuda a l'alumne a adquirir els coneixements necessaris per projectar, dimensionar i executar les instal·lacions de gas correctament.

En aquest curs es combinen els coneixements teòrics amb exercicis pràctics de càlcul. S'aplica l'última normativa de gasos combustibles.

Temari del curs

Matemàtiques: Nombres enters, fraccions, proporcions. Regles de tres. Percentatges. Sistema mètric decimal. Geometria. Equacions. Representació de gràfiques.
Física: La matèria. Força. Massa. Acceleració. Pes. Pressió. Energia. Calor. Temperatura. Tensió de vapor. Nocions d'electricitat. Potència i energia. Tensió de vapor (ampolles de GLP). Cossos aïllants i conductors. Llei d'Ohm. Efecte Joule.
Química: Elements i cossos químics presents en els gasos combustibles. Hidrocarburs. Combustió. Aire: primari i secundari. Temperatura d'ignició i d'inflamació. Poder calorífic. Gasos inerts. Inertització.
Materials unions i accessoris: Canonades, unions. Tipus de soldadura. Unions soldades (plom-plom, plom-coure, acer-acer). Accessoris (de canonades, fundes, proteccions ...).
Instal·lacions de canonades, proves i assajos.
Instal·lacions de comptadors.
Ventilació de locals: Evacuació de gasos cremats. Ventilació.
Cremadors: Cremadors atmosfèrics i cremadors automàtics amb aire pressuritzat.
Dispositiu de protecció i seguretat d'aparells: Tipus, descripció i funcionament. Dispositius d'encesa.
Aparells d'utilització: aparells domèstics, de cocció, de calefacció; per a la producció d'aigua. Estufes mòbils. Comprovació del funcionament dels aparells.
Adaptació d'aparells a altres tipus de gas: Requisits necessaris. Adaptació d'aparells industrials. Comprovació del funcionament dels aparells després de la seva adaptació.
Accessoris de les instal·lacions de gas: Claus, reguladors, comptadors, detectors de fuga.
Ampolles de GLP de contingut inferior a 15 quilograms: Descripció i tipus.
Esquema d'instal·lacions: Croquisació, ús de taules, simbologia del gas.
Càlcul d'instal·lacions receptores: Seguretat i emergències.
Dipòsits mòbils de GLP superiors a 15 quilograms: Tipus, descripció i funcionament.
Centres d'emmagatzematge d'envasos de GLP.
Instal·lacions de gas en caravanes i autocaravanes.

Veure més

Destinataris

Aquest curs està adreçat a totes les persones que vulguin ser instal·ladors de gas.
Requisits

No es precisa cap requisit per accedir al curs.

 

Durada

Aproximadament entre 7 i 8 mesos. No vam concretar les hores perquè aquestes aniran en funció de l'experiència professional que tingui cada persona.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª
08014 Barcelona

C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos
43001 Tarragona

Objectius

Després de realitzar aquest curs, i un cop superada la prova corresponent, s'obté el certificat de competència professional que habilita per actuar com a instal·lador de gas de categoria B en una empresa instal·ladora.

Titulació obtinguda

Certificat de competència professional

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Instal.lador de Gas

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Instal.lador de Gas