Instrument reglat

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

La pràctica d'un instrument es basa en l'aprenentatge de la tècnica necessària per les necessitats de cada instrument mitjançant exercicis tècnics, i l'estudi de repertori de totes les etapes musicals (des del Barroc fins al segle XXI). Un dels punts forts en què basem l'aprenentatge d'un instrument és en entrenar la capacitat dels postres alumnes a llegir a vista des dels nivells inicials, és a dir, a executar fragments musicals amb precisió, que l'alumne veu per primera vegada uns minuts abans d'haver-lo de tocar.

Els instruments que pots estudiar a Aules són: bateria, flauta travessera, guitarra, piano, saxo, trombó i violí.

Quan l'alumne decideix estudiar qualsevol instrument de forma REGLADA, l'alumne es compromet a ser avaluat a final de curs en els exàmens oficials d'ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) o en l'examen intern de l'escola, davant d'un equip de professors. Per tant, el repertori que farà a classe serà seguint el pla d'estudis de l´ABRSM.

Destinataris

Totes les classes son particulars i cada GRAU té els seus requisits per poder-lo cursar:

INICIACIONS

Requisit: tenir entre 4 i 6 anys
Durada mínima setmanal: Un quart d´hora

PREPARATORIS

Requisit: tenir mínim 7 anys
Durada mínima setmanal: Mitja hora

GRAU 1 

Requisit: tenir mínim 8 anys i estar cursant Teoria i Habilitats Musicals de Grau 1, 2 o 3
Durada mínima setmanal: Mitja hora

GRAU 2

Requisit: tenir aprovat el Grau 1 d´Instrument i estar cursant Teoria i Habilitats Musicals de Grau 1, 2 o 3
Durada mínima setmanal: Mitja hora

GRAU 3

Requisit: tenir aprovat el Grau 2 d´Instrument i estar cursant Teoria i Habilitats Musicals de Grau 1, 2 o 3
Durada mínima setmanal: Tres quarts d´hora

GRAU 4

Requisit: tenir aprovat el Grau 3 d´Instrument i estar cursant o haver cursat Teoria i Habilitats Musicals de Grau 3
Durada mínima setmanal: Tres quarts d´hora

GRAU 5

Requisit: tenir aprovat el Grau 4 d´Instrument i estar cursant el Grau 1 d´un segon Instrument.
Durada mínima setmanal: Una hora

GRAU 6

Requisit: tenir aprovat el Grau 5 d´Instrument i estar cursant o haver cursat Teoria i Habilitats Musicals de Grau 5
Durada mínima setmanal: Una hora

GRAU 7

Requisit: tenir aprovat el Grau 6 d´Instrument i estar cursant el Grau 2 d´un segon Instrument.
Durada mínima setmanal: Una hora i quart

GRAU 8

Requisit: tenir aprovat el Grau 7 d´Instrument i estar cursant el Grau 3 d´un segon Instrument.
Durada mínima setmanal: Una hora i mitja

Instrument reglat
Aules Arts Escèniques
Campus i seus: Aules Arts Escèniques
Aules Arts Escèniques
C/Salvador Espriu 47 08005 Barcelona
Cursos més populars
X