Implika Barcelona

Curs d'Intervenció social

Implika Barcelona

Descripció

Et preocupa la cura de les persones? Amb el curs d'Intervenció Social de Implika seràs capaç de programar, organitzar i avaluar les intervencions d'integració social, així com a supervisar les activitats d'atenció a unitats de convivència. També estaràs capacitat per entrenar a l'assistit en l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social. A més, sabràs dissenyar actuacions per prevenir la violència domèstica.

El curs et formarà en tot el necessari per ajudar a en el dia a dia, a discapacitats i persones que requereixen una educació especial, així com aquells grups amb problemes en l'entorn domèstic, intervenint si cal.

Per a això comptaràs amb l'ajuda d'un equip docent qualificat i uns materials didàctics elaborats per editorials especialistes en la matèria.

Després de la formació teòrica realitzaràs un període de pràctiques per posar a prova tot el que han après i així potenciar la teva ocupabilitat.

Veure més

Temari del curs

Context d'intervenció social
• Fonaments de la dinàmica social.
• Integració i processos d'exclusió social.
• Marc legal i administratiu de la intervenció social.
• El grup de persones amb diversitat funcional.
• El grup de persones amb malaltia mental.
• La drogoaddicció.
• Famílies en risc social.
• L'abús i vulnerabilitat dins de la família.
• Serveis i atenció als programes familiars.
• Persones en situació de risc al lloc d'origen, ètnia o procedència.
• Persones en risc per raó de sexe.
Atenció a les unitats d'habitatge.
• La família com la unitat fonamental de vida.
• Processos d'intervenció amb les famílies.
• Unitats de convivència.
• Intervenció en unitats de vida.
• La gestió de la unitat de convivència i familiar.
• Intervenció en violència domèstica.

Inserció sociolaboral
• Caracterització del context de la inserció sociolaboral.
• Planificació d'intervenció en inserció laboral.
• Implementació, seguiment i avaluació del procés laboral.
• Intervenció col·lectiva d'inserció sociolaboral.
• Formació en habilitats socials.
• Amb el suport d'ocupació.

Habilitats socials
• Habilitats socials
• Millorar les habilitats socials i: la formació en habilitats socials
• Millorar les habilitats socials II: comunicació
• Millorar les habilitats socials III: l'autoestima, l'escolta activa i empatia
• Millorar les habilitats socials IV: control, l'assertivitat i l'expressió d'emocions
• Psicologia de grups
• Intervenció en grups
• Discussió i reunions tècniques de gestió
• Resolució de conflictes i presa de decisions

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
• Programa de planificació i intervenció amb activitats socio-educatives de menors
• Detecció, notificació i prevenció en situacions d'abús
• Intervenció en els centres de protecció infantil
• Implementació de programes, activitats i estratègies d'intervenció amb famílies
• Intervenció en serveis socials
• Intervenció amb famílies en entorns formals
• Intervenció amb famílies en situacions de risc social
• Intervenció amb les famílies a l'escola infantil
• Avaluació de programes i centres de protecció
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Al final d'aquest curs vostè serà capaç de: planificar, organitzar i avaluar les intervencions d'integració social. Disseny de les accions per prevenir la violència domèstica, organitzar i supervisar les activitats d'atenció a unitats d'habitatge. Entrenar la assistida en l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social. Implementar accions formatives en habilitats d'autonomia personal i social.

Destinataris

Aquesta formació cobreix les necessitats de les persones interessades a treballar professionalment prestant la seva ajuda en l'entorn social.

Requisits

Per a aquesta formació no es necessita cap titulació o requisit previ.

Titulació obtinguda

Al final de la formació teòrica i pràctica rebràs el diploma de Implika que es farà constar tots els coneixements i habilitats adquirides.

Perspectives laborals

Es pot treballar com a tècnic d'ajuda a domicili i programes de prevenció i programes d'inclusió social, l'administrador de l'auditor extern educació especial d'equipaments residencials i discapacitats (físics, psíquics i sensorials), tècniques de monitor amb discapacitat i mobilitat bàsica i integració laboral.

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Intervenció social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Intervenció social