Implika Barcelona

Curs d'Intervenció social

Implika Barcelona

Descripció

Et preocupa la cura de les persones? Amb el curs d'Intervenció Social de Implika seràs capaç de programar, organitzar i avaluar les intervencions d'integració social, així com a supervisar les activitats d'atenció a unitats de convivència. També estaràs capacitat per entrenar a l'assistit en l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social. A més, sabràs dissenyar actuacions per prevenir la violència domèstica.

El curs et formarà en tot el necessari per ajudar a en el dia a dia, a discapacitats i persones que requereixen una educació especial, així com aquells grups amb problemes en l'entorn domèstic, intervenint si cal.

Per a això comptaràs amb l'ajuda d'un equip docent qualificat i uns materials didàctics elaborats per editorials especialistes en la matèria.

Després de la formació teòrica realitzaràs un període de pràctiques per posar a prova tot el que han après i així potenciar la teva ocupabilitat.

Veure més

Temari del curs

Context d'intervenció social
• Fonaments de la dinàmica social.
• Integració i processos d'exclusió social.
• Marc legal i administratiu de la intervenció social.
• El grup de persones amb diversitat funcional.
• El grup de persones amb malaltia mental.
• La drogoaddicció.
• Famílies en risc social.
• L'abús i vulnerabilitat dins de la família.
• Serveis i atenció als programes familiars.
• Persones en situació de risc al lloc d'origen, ètnia o procedència.
• Persones en risc per raó de sexe.
Atenció a les unitats d'habitatge.
• La família com la unitat fonamental de vida.
• Processos d'intervenció amb les famílies.
• Unitats de convivència.
• Intervenció en unitats de vida.
• La gestió de la unitat de convivència i familiar.
• Intervenció en violència domèstica.

Inserció sociolaboral
• Caracterització del context de la inserció sociolaboral.
• Planificació d'intervenció en inserció laboral.
• Implementació, seguiment i avaluació del procés laboral.
• Intervenció col·lectiva d'inserció sociolaboral.
• Formació en habilitats socials.
• Amb el suport d'ocupació.

Habilitats socials
• Habilitats socials
• Millorar les habilitats socials i: la formació en habilitats socials
• Millorar les habilitats socials II: comunicació
• Millorar les habilitats socials III: l'autoestima, l'escolta activa i empatia
• Millorar les habilitats socials IV: control, l'assertivitat i l'expressió d'emocions
• Psicologia de grups
• Intervenció en grups
• Discussió i reunions tècniques de gestió
• Resolució de conflictes i presa de decisions

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
• Programa de planificació i intervenció amb activitats socio-educatives de menors
• Detecció, notificació i prevenció en situacions d'abús
• Intervenció en els centres de protecció infantil
• Implementació de programes, activitats i estratègies d'intervenció amb famílies
• Intervenció en serveis socials
• Intervenció amb famílies en entorns formals
• Intervenció amb famílies en situacions de risc social
• Intervenció amb les famílies a l'escola infantil
• Avaluació de programes i centres de protecció
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Al final d'aquest curs vostè serà capaç de: planificar, organitzar i avaluar les intervencions d'integració social. Disseny de les accions per prevenir la violència domèstica, organitzar i supervisar les activitats d'atenció a unitats d'habitatge. Entrenar la assistida en l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social. Implementar accions formatives en habilitats d'autonomia personal i social.

Destinataris

Aquesta formació cobreix les necessitats de les persones interessades a treballar professionalment prestant la seva ajuda en l'entorn social.

Requisits

Per a aquesta formació no es necessita cap titulació o requisit previ.

Titulació obtinguda

Al final de la formació teòrica i pràctica rebràs el diploma de Implika que es farà constar tots els coneixements i habilitats adquirides.

Perspectives laborals

Es pot treballar com a tècnic d'ajuda a domicili i programes de prevenció i programes d'inclusió social, l'administrador de l'auditor extern educació especial d'equipaments residencials i discapacitats (físics, psíquics i sensorials), tècniques de monitor amb discapacitat i mobilitat bàsica i integració laboral.

Promocions

• Curs gratuït d'anglès: en tots els cursos professionals inclouen una subscripció premium a BUSUU, la major plataforma per a l'aprenentatge de les llengües del món.

• Disposem de suports fins a un 25%.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Intervenció social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Intervenció social