Descripció

El CURS ONLINE - Intervenció Familiar Sistémica té com a objectiu aconseguir que l'alumne obtingui una extensa formació en el model sistémico aplicat a famílies, mitjançant el desenvolupament dels conceptes propis de la teories sistémica i el coneixement i l'aplicació de les intervencions i tècniques de la teràpia familiar sistémica.

L'alumne, al llarg del curs, és guiat en el procés d'aprenentatge a través d'una metodologia activa i personalitzada, rebent el material didàctic a través d'internet i beneficiant-se de les noves tecnologies.

Durant la realització del curs, l'alumne disposa d'una canal directe via e-mail per plantejar preguntes i aclarir dubtes sobre els temes d'estudi. Així mateix, pot participar en el fòrum de debat.

Cada alumne estableix, amb ajuda del professor, el termini i el ritme que desitja per realitzar el curs, mai abans de 6 mesos ni més tard de 18 mesos. Així mateix, s'estableix un calendari de lliuraments dels exercicis pràctics i dels treballs corresponents.

El curs es realitza íntegrament a Distància, sense assistència a classes presencials. No obstant això, i de manera optativa, l'alumne que ho desitgi pot acudir al nostre Centre a Barcelona per a la visualització de vídeos didàctics.
Veure més

Temari del curs

- TEMARI-CONTINGUT, on es desenvolupen àmpliament els conceptes i les idees de la teràpia familiar sistémica.
- PERSONATGES, on es realitza una ressenya dels autors més importants de la teràpia familiar i del pensament sistémico.
- AUTOVALORACIÓN, que permet a l'alumne saber el grau de coneixements que va adquirint.
- EXERCICIS, que permeten aplicar en la pràctica l'après en la teoria.
- CASOS PRÀCTICS, que desenvolupen estratègies i tècniques d'aplicació en els processos d'intervenció terapèutica.
- AVALUACIÓ, que es realitza cada cinc mòduls i acredita la capacitat d'aprenentatge de l'alumne.
CONTINGUTS.
1. Teoria de sistemes
2. Principis cibernètics
3. Pautes circulars
4. Nivells en la comunicació
5. Metaperspectiva i metaidentidad
6. Funció del símptoma
7. Jerarquies i fronteres
8. Tríades rígides
9. Seqüències i regles familiars
10. Tipologia dels mites familiars
11. Transició i canvi
12. El cicle vital de la famílies
13. Tipus de crisis familiars
14. Sistemes aglutinats-deslligats
15. Famílies reconstituïdes
16. La derivació i la demanda
17. El primer contacte amb la família
18. Procés de la primera entrevista
19. L'aliança terapèutica: acomodació
20. Diagrama de flux per a la intervenció
21. La redefinició
22. Intervenir mitjançant metàfores
23. Proposar tasques per al canvi
24. Finalitat de les prescripcions
25. Tipus de tasques terapèutiques
26. Entropia i Acte-organització
27. Nivells Lògics: les paradoxes
28. Conflicte i decisió: Teoria de Jocs
29. Teoria de l'Atribució
30. Constructivisme
31. Característiques de la família sana
32. El doble-vincle
33. La fratría: cohesió-fragmentació
34. Tipus de triangulacions
35. Constructos familiars
36. Transmissió mutigeneracional
37. Lleialtat familiar i delegació
38. Fusió-Individuación
39. Teoria de la inclinació
40. Tipologia familiar: Beavers i Olson
41. El genograma familiar
42. Escales d'avaluació familiar
43. Formulació d'hipòtesi
44. Maneig de la resistència
45. Produir canvis de segon ordre
46. Les preguntes: una forma d'intervenció
47. La tècnica de l'externalización
48. Escultura familiar i Conte metafòric
49. Rituals curativos
50. La Narrativa: conversa terapèutica
Veure més

Destinataris

Professionals de la salut mental, del treball social i de l'àmbit psicoeducativo.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

INTERVENCION FAMILIAR SISTÉMICA

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

INTERVENCION FAMILIAR SISTÉMICA