Intervencions amb persones amb grans discapacitats

Descripció

  • Conèixer els continguts bàsics del M. Montessori
  • Conèixer els pilars bàsics de l'estimulació basal.
  • Conèixer els fonaments de la modulació pedagògica.
  • Adquirir experiències vivencials sobre aquests conceptes que permetin millorar la pràctica professional.

Temari

  • El Mètode Montessori
  • L'estimulació basal
  • La modulació pedagògica

Destinataris

Es  tracta  d'un  curs  de  nivell  bàsic  adreçat  a  professionals  que  treballen  amb gent gran (gerocultors/es, educadors/es, treballadors/es socials, infermers, fisioterapeute, terapeutes  ocupacionals,  psicòlegs,  metges,personal  indirecte,  ...),  que  desitgin  adquirir competències per saber com estimular i com comunicar-nos amb les persones amb greus discapacitats . 

Metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d?exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Durada

Data Inici: 2 de abril de 2016 Data fi: 9 de abril de 2016

Titulació obtinguda

Certificat acreditatiu de la Fundació Pere Tarrés.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Carolines, 10 08012 Barcelona
Intervencions amb persones amb grans discapacitats
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Campus i seus: Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
c/Carolines 10 08012 Barcelona
Cursos més populars
X