Introducció a l'anàlisi borsària

IBEF Instituto Barcelona de Estudios Financieros

Descripció

Ens introduïm al mateix amb una breu descripció de l'anàlisi borsària. S'analitzen els diferents actius financers que hi ha al mercat, així com altres instruments financers (derivats financers, futurs, opcions, warrants) i tècniques a tenir en compte per invertir en borsa.
 
Es pretén introduir l'alumne en el funcionament del mercat de valors i que conegui els factors a tenir en compte per prendre decisions en borsa.

Temari

Funcionament general del mercat financer.

     Mercat de valors: indicadors econòmics, inversors.

     Accions (I).

     Accions (II). Anàlisi tècnica.

     Bons i obligacions.

     Altres instruments financers per invertir en borsa: derivats (I), futurs i swaps.

     Altres instruments financers per invertir en borsa: derivats (II); opcions.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Introducció a l'anàlisi borsària
També et recomanem aquests cursos
X