IED Barcelona Escola Superior de Disseny

CSP en Disseny d'Espais Interiors Contemporanis

IED Barcelona Escola Superior de Disseny

Curs
Presencial
3 Mesos
  • Barcelona
3.200 €

Descripció

Aquest curs intenta proporcionar un acostament a les principals eines de recerca i reflexió -tant teòriques com pràctiques- que es generen en l'àmbit del disseny d'espais interiors contemporanis. Aquesta tasca es desenvolupa prenent com a factor fonamental les múltiples i profundes relacions existents entre individu, societat, i l'espai interior en què es desenvolupen aquestes relacions.

 Des de les perspectives més àmplies que ofereix la cultura contemporània, una sèrie de heterogènies i noves experiències artístiques i plataformes tècniques s'aglutinen al voltant del projecte d'espais interiors, superant els antics esquemes desenvolupats sota el concepte de decoració d'interiors, i promovent la idea de laboratori d'investigació formal amb la pretensió de desenvolupar un àmbit de disseny creatiu i actual de diferents disciplines i experiències que intervenen en l'espai.

Per això proposem una introducció sobre els conceptes teòrics que considerem principals en la pràctica actual i una sèrie d'eines pràctiques que poden ajudar a desvetllar diferents possibilitats i camins professionals posteriors.
Veure més

Destinataris

El curs va dirigit a estudiants i professionals del disseny o altres disciplines creatives, i a interessats en general en el disseny d'interiors, que per raons laborals precisen d'aquesta especialització per enfrontar-se de manera eficaç a un sector cada vegada més competitiu i canviant.

Serà necessària la presentació d'un CV i una carta de motivació per a la inscripció. En el cas en què algun dels requisits sol·licitats per a l'admissió no es compleixi, l'escola avaluarà cada un dels casos singularment, reservant-se el dret de convocar l'aspirant a una entrevista personal.

Metodologia

El curs es s'articula a partir de tres àmbits de recerca projectual (ESPAI, FORMA, MATERIALS) El primer d'ells intenta ser una investigació sobre diferents formes d'interpretar i produir l'ESPAI INTERIOR contemporani. El segon posa èmfasi sobre les possibilitats que els OBJECTES AUTÒNOMS posseeixen des de la seva lògica pròpia, però a més, des dels atributs que generen per modificar l'espai interior.
En el tercer àmbit intenta analitzar les diferents possibilitats que es generen a partir de la concreció més directa i perceptible, des de la utilització de diferents SUPERFÍCIES MATERIALS que acabin de definir els espais i objectes que es van generar amb anterioritat.
Totes aquestes propostes es desenvoluparan en una sèrie de projectes on es combinen els exercicis d'espais domèstics i residencials amb el disseny d'espais comercials, completant-se amb la realització d'un workshop sobre espais efímers, sota el concepte de TALLER DE PROJECTES.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Horari/Torn

Dimarts i dijous + divendres alterns, de 18:30-22:40.

Durada

Data d'inici: 26/09/2019
Crèdits: 15.

Objetius

En aquest curs vol explorar les relacions que es produeixen entre forma, dimensió i escala, pel que fa a les funcions vitals de l'hàbitat de l'individu contemporani.

Per tant, s'intenta analitzar i proposar una sèrie d'experiències que sorgeixen des del diss

Titulació obtinguda

La planificació didàctica de tots els cursos IED Màster es basa en els criteris que marca l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). IED Màster adopta un sistema de crèdits que segueix l'estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Màster expedeix exclusivament títols privats propis.

Perspectives laborals

Aquest curs introductori pretén donar les eines bàsiques per poder iniciar-se al món professional i poder començar a col·laborar en un estudi d'interioristes o arquitectura. S'adquireixen coneixements teòrics i pràctics per treballar en un projecte, realitzant des de la primera idea fins a la proposta al client.

Preu

3.200 €
També et recomanem aquests cursos