La Salle - URL

Curs de Curs d'Introducció a la Gestió de Projectes

La Salle - URL

Curs
Presencial
5 Crèdits
  • Barcelona
850 €

Descripció

En la gestió tradicional de projectes, els retards, sobrecostos i incidències que es van sortejant sobre la marxa i, sovint sense els recursos necessaris, semblen una cosa inevitable. Per assegurar l'èxit del projecte cal saber gestionar la incertesa i aplicar un enfocament diferent, que identifiqui les diferents àrees de gestió del projecte i actuï en cadascuna d'elles amb les eines necessàries.

Temari del curs

1- Introducció a la gestió de projectes
• Definició d'un projecte
• El valor de la gestió de projectes
• El projecte en l'organització
• Metodologia PMI
2- El Factor Humà
• El Project Manager
• La selecció de l'equip
• La comunicació com a factor clau d'èxit
• Workshop: MBTI test
3- Inici del projecte
• Anàlisi de l'entorn
• Selecció de projectes
• Anàlisi de stakeholders
• El Project Charter
4- Planificació del projecte I
• El Pla de Projecte
• Definició de l'Abast
• Organització de les compres
5- Planificació del projecte II: creació del calendari amb eines informàtiques
• Estimació de temps i costos
• Introducció al MS-Project
• Creació i optimització del calendari
6- Planificació del projecte III
• Elaboració i desenvolupament del pressupost
• Pla de Riscos
• Pla de Qualitat
7- Execució, Seguiment i Control
• Processos de Control
• Gestió dels canvis
8- Tancament del projecte
• Processos de Tancament
• Avaluació de l'èxit
• Lliçons apreses
• Workshop: La torre de comunicacions
Veure més

Destinataris

Aquest curs s'adreça a persones que s'estiguin introduint en la Direcció de Projectes i necessiten aconseguir els fonaments per a dirigir-los de manera satisfactòria i per controlar-los o supervisar-de forma transversal.

Metodologia

La metodologia de treball combina de manera equilibrada els continguts teòrics amb el desenvolupament de casos pràctics que permeten posar en pràctica els conceptes adquirits i les eines explicades.

Horari/Torn

Dissabtes de 9 a 14h .

Durada

Data d'inici: 21/10/2017.
Durada: 24 hores.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Objetius

Amb el curs de Gestió de Projectes, els participants seran capaços de:

Definir correctament un projecte.

Definir i estructurar el treball.

Organitzar l'equip.

Identificar els paquets de treball.

Definir el pressupost.

Planificar la qualitat i els riscos.

Controlar l'execució del projecte.

Realitzar un tancament correcte del projecte

Preu

850 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Curs d'Introducció a la Gestió de Projectes

També et recomanem aquests cursos

Curs de Curs d'Introducció a la Gestió de Projectes