Curs d'Introducció a la intel·ligència emocional

eAlicia University

Descripció

Curs d'Introducció a la intel·ligència emocional.

Temari

Mòdul 1.Inteligencia emocional: Fonaments teòrics.
1. Introducció
2. Objectius del Curs.
3. Una Societat en Constant Canvi.
    
3.1. Zona de Confort.

Mòdul 2. Components de la intel·ligència emocional.
1. Agents Formadors de la intel·ligència emocional a La vida de l'ésser humà.
2. Competències Emocionals.
    
1.1 Auto-consciència i Reconeixement de l'emoció de l'altre.
    
1.2 Auto-acceptació i Acceptació de l'emoció de l'altre
    
1.3 Auto-regulació i Influència en les emocions d'altres
    
1.4 Auto-anàlisi i indagació de l'emoció de l'altre
    
1.5 Expressió i Escoltar l'expressió de les emocions d'altres
3. Habilitats Personals

Mòdul 3. Dimensió social de la intel·ligència emocional
1. Dinàmiques emocionals dels grups.
2. Habilitats Socials.
    
2.1 Escolta activa
    
2.2 Assertivitat
    
2.3 Validació emocional
    
2.4 Empatia
    
2.5 Capacitat de negociació
    
2.6 Pensament positiu
    
2.7 Obertura de ment
    
2.8 Resiliència
3. Estratègies d'intervenció basades en la intel·ligència emocional

Mòdul 4. Nous paradigmes centrats en la intel·ligència emocional.
1. Atenció centrada en la Persona. ACP en entorns sociosanitaris.
2. La sinergia dels hàbits de l'efectivitat personal i organitzacional, en entorns laborals.
3. Paradigmes centrats en l'atenció a la interculturalitat.
4. Paradigmes centrats en l'atenció a les situacions de vulnerabilitat i el risc d'exclusió social.

Examen final
Lideratge.

Objectius

Reflexionar sobre què defineix l'actitud clau en les relacions amb els altres des del punt de vista de la intel·ligència emocional.
Reconèixer les pròpies emocions per intervenir-hi i desenvolupar actituds més efectives.
Distingir entre emocions i estats d'ànim a fi d'establir diferents estratègies d'intervenció.
Obtenir una visió clara dels comportaments verbals i no verbals en la comunicació i situar la seva importància respecte al significat dels missatges que emetem i rebem.
Adquirir conceptes clars i estructurats sobre les habilitats bàsiques de comunicació.
Reconèixer les emocions dels altres, podent d'aquesta manera desenvolupar l'empatia i millorar les relacions interpersonals.

Titulació obtinguda

Curs Introducció a la intel·ligència emocional, Expedit per European Quality Formació i Avalat per ANCED (Associació Nacional Centres i-Learning i a Distància). Pots obtenir la Certificació per Notari Europeu per només 26 euros.

Pràctiques

Possibilitat de realitzar pràctiques.

Preu

74 €
Preu inicial: 148 euros. Preu amb descompte del 50%: 74 euros.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Curs d'Introducció a la intel·ligència emocional
També et recomanem aquests cursos
X