Introducció a la interpretació consecutiva d'Anglés español

Tragorá formación

Descripció

Actualment la traducció i la interpretació de conferències és un camp amb una molt baixa taxa d'atur i amb múltiples sortides professionals, gràcies a la seva influència internacional ia la facilitat per trobar clients arreu del món , prestant serveis des de qualsevol ubicació . Aquest curs es presenta com a punt d'arrencada per començar a realitzar interpretacions consecutives professionals d'anglès a espanyol.

Partint de la premissa que els alumnes del curs dominen la seva llengua materna , en tots els seus registres , i que tenen un bon domini de la llengua de treball , aquest curs té un caràcter eminentment pràctic i un dels seus principals objectius és el d'aprendre una sèrie d'habilitats o destreses . Són tècniques i estratègies que es poden aprendre i perfeccionar per separat , posteriorment combinar-les, i finalment aplicar-les a una situació específica d'interpretació . Automatitzar aquestes accions allibera la concentració per centrar-se en els aspectes que es resisteixen a l'automatització . El cervell només pot aconseguir l'automatització després de llargues hores de pràctica o d'entrenament en situacions de simulació .

La primera unitat és l'única eminentment teòrica i ens introdueix als orígens de la interpretació com a disciplina . Els exercicis de la segona unitat són una presa de contacte amb el mercat de la interpretació i la promoció personal com a intèrpret professional . En la tercera unitat practicarem les habilitats i destreses de l'intèrpret ( memòria , escolta activa , improvisació , discurs , etc . ) Per preparar-nos per la quarta unitat on aprendrem a prendre notes des de zero amb vídeos de conferències reals , farem les nostres primeres interpretacions per estudiar els problemes presents que pugui tenir l'intèrpret i comentarem si s'està aconseguint la qualitat recomanada per a aquest tipus de treballs d'interpretació . En la cinquena unitat aprendrem a confeccionar glossaris especialitzats per al vostre treball diari com a intèrprets i aprendrem a gestionar i organitzar tota la documentació prèvia a una interpretació . Per acabar , en la unitat 6 , començarem a interpretar com si d'una conferència real es tractés prenent com a font àudios de conferències reals . Un cop realitzats tots els exercicis pràctics ens enfrontarem a l'examen final on analitzarem tot el nostre avanç i proposarem exercicis de millora per continuar amb la teva formació com a intèrpret professional .
Treballaràs des de casa gravant les teves interpretacions i preparant com si d'encàrrecs reals es tractés . Tot guiat a través de tutories per videoconferència amb el tutor , Gabriel Cabrera , intèrpret professional en actiu .

El curs està destinat tant a estudiants de facultats de Traducció i Interpretació , com a traductors que vulguin ampliar els seus serveis cap a la interpretació consecutiva i , per descomptat , a tota persona interessada en aquesta matèria .

Temari

UNITAT 1 . INTRODUCCIÓ A LA INTERPRETACIÓ
1.1 Gènesi de la interpretació ( potser encara no de conferències )
1.2 Els subjectes d'una interpretació
1.2.1 L'orador
1.2.2 L'interlocutor
1.3 Modalitats d'interpretació
1.4 La interpretació d'enllaç o bilateral / d'acompanyament
1.5 La interpretació mediàtica en auge

UNITAT 2 . LA INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA
2.1 La interpretació consecutiva de conferència
2.2 La caixa d'eines de l'intèrpret
2.3 Elements formals de la interpretació consecutiva
2.4 El que l'intèrpret no ha de fer
2.5 Debats candents sobre l'intèrpret
2.6 Sortides professionals de la interpretació consecutiva I ( empresa privada )
2.6.1 Les claus de l'èxit del CV d'un intèrpret
2.6.2 Introducció al màrqueting online
2.6.3 El web de l'intèrpret
2.6.4 El bloc de l'intèrpret
2.6.5 Les xarxes socials per a l'intèrpret
2.7 Sortides professionals de la interpretació consecutiva II ( organismes professionals )
2.7.1 Unió Europea
2 . 7.2 Aconseguir un lloc com a intèrpret en un dels organismes comunitaris Descentralizados ( agències comunitàries )
2 . 7.3 Nacions Unides
2 . 7.4 Mediació intercultural

UNITAT 3 . DESTRESES DE L'INTÈRPRET PROFESSIONAL . practiquem
3.1 Improvisació de discurs
3.2 Memòria
3.3 Escolta activa i atenció selectiva

UNITAT 4 . LA PRESA DE NOTES EN INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA
4.1 La importància de la presa de notes
4.2 Consells per a la presa de notes
4.3 Què anotar ?
4.4 Com prendre les notes ?
4.4.1 Abreviacions i símbols
4.4.2 Connectors
4.4.3 Temps verbals
4.4.4 Èmfasi
4.5 Idioma en què prendre les notes

UNITAT 5 . L' VOCABULARI
5.1 Elements bàsics
5.2 Criteris d'alfabetització
5.3 El desglossament d'entrades
5.4 El vocabulari personalitzat
5.5 La fitxa terminològica
5.5.1 La fitxa elemental
5.5.2 La fitxa múltiple
5.6 La base de dades
5.7 L'alfabetització automàtica
5.8 Algun programari específic per crear vocabularis / glossaris ?

UNITAT 6 . COM PREPARAR UNA INTERPRETACIÓ CONSECUTIVA
6.1 Introducció
6.2 . la preparació
6.2.1 . Informació que podem obtenir del client
6.2.2 . Recerca de documentació
6.2.3 . El text paral · lel
6.2.4 . Els vídeos a la xarxa
6.3 El vocabularis .

Destinataris

     Conèixer i comprendre la interpretació com a professió.
     Conèixer i comprendre la interpretació consecutiva des dels seus orígens fins a l'actualitat. / Li>
     Conscienciar de les complexitats del sector i potenciar les destreses bàsiques de l'intèrpret de conferències (memòria a curt termini, dicció, improvisació de discurs, presa de notes, creació de glossari específic). / Li>
     Aconseguir automatitzar les tasques d'escolta, anàlisi, presa de notes i reformulació mitjançant més    de 20 exercicis pràctics basats en casos reals. / Li>
     Aprendre a ser autodidacta en la progressió de la formació cap a l'especialització. / Li>
     Presentar les possibilitats de treball en el sector i aprendre a trobar clients.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Introducció a la interpretació consecutiva d'Anglés español
També et recomanem aquests cursos
X