Laboratori de diagnòstic clínic

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

És competència general d'aquest tècnic realitzar estudis analítics de mostres biològiques humanes, interpretant i valorant els resultats tècnics com a suport al diagnòstic clínic o orientats a la investigació, actuant sota normes de qualitat, seguretat i mediambientals, organitzant i administrant les àrees assignades en el corresponent laboratori de diagnòstic clínic, sota la supervisió corresponent.

Promocions

Tècnic en laboratori de diagnòstic clínic.
Tècnic en laboratori d'investigació i experimentació.
Tècnic en laboratori de toxicologia.
Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Laboratori de diagnòstic clínic
IES Castellarnau
Campus i seus: IES Castellarnau
IES Castellarnau
Carretera Nacional 150, km. 15 terrassa 08206 Sabadell (Barcelona)
Cursos més populars
X