Lideratge i Direcció d'equips

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Leadership Academy Diploma.

Per tenir
èxit en com a responsable d'un equip de persones, per ser líder dels mateixos, requereix haver adquirit una sèrie d'habilitats que permetin saber com transformar la direcció en lideratge, com convertir-se en una part vital del futur de l'organització.

El lideratge es basa en acompanyar les persones durant el seu camí cap a l'èxit. Es requereix un conjunt nou d'habilitats per arribar a dalt en un entorn de pressió. Ser un bon director no es correlaciona directament amb ser un bon líder i, encara que sigui un requisit necessari, no és l'únic.

Ja no es diu als treballadors que han de fer. Ara, s'influeix en les seves eleccions i se'ls ajuda a assolir els objectius. Ja no funciona el "ordeno i mano". Ara, es guanya amb l'equip, més enllà del propi punt de vista individual. Ja no s'imposa, sinó que s'inspira. Fomentar la innovació; crear i mantenir el canvi; inculcar responsabilitat; desenvolupar l'alineament des de la visió i el pla estratègic són algunes de les bases per liderar amb èxit qualsevol projecte o empresa.

Per oferir una solució completa a les persones que vulguin adquirir les habilitats per liderar i dirigir equips Dale Carnegie University ha creat el Diploma: Dale Carnegie Leadership Academy que consisteix en diversos cursos que combinats ofereixen una sinergia molt potent i completa perquè el participant pugui dirigir i liderar amb eficàcia:

Es compon dels següents cursos i activitats:

1) Qüestionaris de Fortaleses i sessió individual de coaching i seguiment - inclou qüestionari d'autoavaluació de fortaleses per exercir el lideratge (qüestionari + sessió individualitzada a l'inici i després del primer curs).
2) Curs de comunicació Eficaç i Relacions humanes (8 sessions) Preu 1.300 euros
3) Curs de Lideratge Efectiu (7 sessions) - Derelicte 1.200 Euros
4) Sessió Individual de seguiment del desenvolupament de les fortaleses de lideratge (qüestionari + sessió individualitzada), el preu de les dues sessions i qüestionaris és de 550Euros)
5) Curs d'habilitats de presentacions d'alt impacte i influència (2 dies) + Acte de lliurament del Diploma de Dale Carnegie Leadership Academy preu: 1.300 euros

Basats en l'experiència de la Dale Carnegie University, a través d'aquest programa els participants aconsegueixen posar en pràctica la seva habilitats per dirigir equips i influenciar en les organitzacions de manera que puguin desenvolupar amb elevada eficàcia i èxit el desenvolupament de la seva carrera professional.


Material, Diplomes, Mètode:
 
Material del Leadership Academy Diploma
El primer dia es lliura al participant el material formatiu que servirà de suport a l'experiència pràctica de les classes de cada curs. Després de Todi el procés habá rebut:

     Manual del participant per a cada curs, totalment 03:00
     Resultats qüestionari d'Autoconeixement i pla de progrés
     "Llibre d'Or" de Dale Carnegie
     Llibre "Com guanyar amics" de Dale Carnegie
     Llibre "Camí fàcil i ràpid per parlar eficaçment" de Dale Carnegie
     Llibre "Com suprimir les preocupacions i gaudir de la vida" de Dale Carnegie
     Quaderns: "Recordar noms", "El poc reconegut secret de l'èxit" Parla més eficaçment "
     Memòria USB amb els enregistraments de les pràctiques realitzades de cada participant.
     Bolígraf Dale Carnegie

 
Diplomes
Es lliura un diploma en acabar cada un dels tres cursos. Si un participant perd una classe pot recuperar-la en un curs del mateix tipus. El participant que tingui els tres diplomes i realitzat les sessions individuals se li lliura el diploma més important:

Leadership Academy Diploma
Dale Carnegie University
Saint Louis - US
 
metodologia general
Dale Carnegie aplica el seu exclusiu mètode per assolir els objectius proposats. El procés es desenvolupa de forma progressiva i es van assolint els objectius pas a pas. Es tracta d'una metodologia eminentment pràctica, molt dinàmica, d'interacció amb el grup i enriquidora pel que fa a valors personals.
 
Dale Carnegie ha identificat les qualitats clau que distingeixen als millors. Aquestes s'han incorporat en un procés d'entrenament basat en un cicle de millora contínua. La formació emfatitza els principis de l'èxit i mostra com posar-los en pràctica dia a dia. Al final del programa, s'haurà aconseguit una sòlida base de per vida sobre la qual construir el creixement professional i personal.

Temari

-1) Qüestionari de Fortaleses i Sessions Individuals de coaching i seguiment (dues sessions), d'autoavaluació d'habilitats i punts forts - Qüestionari i estudi individualitzat i sessió amb especialista en desenvolupament de lideratge per a definir els punts forts en què basar el lideratge: d'aquesta sessió surt un pla personal de potenciació de lideratge que serà guia per al participant durant tot el procés del Diploma. Aquest pla de progrés es revisa i s'ajusta en la sessió 2
 
- 2) Cuso de Dale Carnegie de Comunicació Eficaç i Relacions Humanes (8 sessions, una per setmana, de 3,5 hores de 6:30-22:00)
Descripció Per dirigir i liderar cal dominar les habilitats de comunicació i relacionar-se amb les persones. La tasca de dirigir i liderar suposa tractar amb persones, amb les seves motivacions, formes de comuniqués de sentir, etc. Tota persona que decideixi tenir èxit en la direcció de persones ha de dominar en la pràctica les habilitats d'interrelació, o per això desenvolupar els principals impulsors que es treballen en el curs:

     Autoconfiança - Tenir elevada confiança en un mateix en els moments difícils
     Habilitats de comunicació - Saber transmetre i influenciar
     Relacions interpersonals - Saber construir i mantenir les relacions amb les persones.
     Habilitats bàsiques de lideratge i guanyar cooperació
     Maneig d'estrès i millora de les actituds.

 
Amb les habilitats desenvolupades en aquest curs la persona està preparada per iniciar i aplicar l'après al lideratge efectius. Seria com si el curs de Comunicació Efectiva i relacions humanes força "Aprendre a conduir" i el següent curs el del lideratge sigui "Com organitzar un viatge d'èxit" el Cuso de Presentacions és "Com vendre i influir en els altres les meves idees i projectes de manera convincent "
 
3) Curs Dale Carnegie de Lideratge Efectiu (7 sessions, una per setmana, de 3,5 hores de 6:30-22:00) -
Descripció L'objectiu del curs és desenvolupar al màxim les habilitats de direcció i de lideratge. Es tracta de saber interrelacionar la gestió de processos i projectes amb les persones que han de portar terme. L'adequada combinació de tècniques de gestió i de tècniques de lideratge de persones són les que fan que les organitzacions donin resultats.
 
El contingut que es treballa i practica és
1) Crear visió, en un espai compartit.
2) Desenvolupar estratègies que facin que les coses passin.
3) Descobrir el procés que condueix a la innovació ia implementar-la.
4) Assumir riscos intel · ligents.
5) Convèncer per liderar i guanyar cooperació en cada nivell.
6) Liderar un equip, departament o organització guanyadors.
7) Potenciar les capacitats dels altres i reforçar el seu sentit de la responsabilitat.
8) Aprendre tècniques efectives de coaching.
9) Manejar els errors de forma considerada.
10) Ajudar a les persones a acceptar noves idees.
11) Utilitzar els principis de les relacions humanes per desenvolupar el treball en equip i la confiança.
12) Promoure una comunicació interactiva.
13) Enfortir les habilitats d'escolta.
14) Equilibrar la millora i el progrés continu.
 
4) Curs Dale Carnegie de Presentacions d'Alt Impacte (dos dies complets o 4 tardes de 18:00 a 22:00 depèn de l'edició del curs que triï)
Descripció Programa dissenyat per a desenvolupar les habilitats comunicatives, el llenguatge corporal i saber motivar l'auditori, per parlar en públic amb autoconfiança i entusiasme. Mètode exclusiu d'immersió en les tècniques de l'oratòria, eminentment pràctic, que fa possible que els participants es converteixin en autèntics presentadors. Les presentacions es graven en vídeo per realitzar un coaching individualitzat. Classes reduïdes, entorn motivador, treball intens i resultats brillants.


Assoliments:

Comunicar amb més credibilitat i resultar convincent.
Projectar entusiasme.
Transmetre confiança.
Ser motivador, clar i concís.
Atraure l'audiència, racional i emocionalment.
Vendre idees estratègiques, pròpies i de l'organització.
Transmetre habilitats de lideratge per gestionar situacions d'estrès.
Desenvolupar una major flexibilitat a través de l'ús d'expressions, gestos i amb la modulació de la veu.
Comunicar informació complexa de manera senzilla i interessant.
Plantejar les idees amb una progressió lògica.
Demostrar domini d'informació nova o desconeguda.
Mantenir una compostura professional sota pressió.


Metodologia especial del Curs Dale Carnegie de Presentacions d'Alt impacte:
El curs l'imparteixen 2 Trainers alhora perquè els participants puguin fer el màxim de pràctiques possibles. Les pràctiques es graven en vídeo i un Trainer orienta el progrés de cada participant de manera totalment individual i privada. Els grups són reduïts per facilitar el seguiment personalitzat de l'aprenentatge.

Destinataris

A empresaris, càrrecs directius i comandaments intermedis que vulguin experimentar una autèntica transformació en la seva trajectòria professional com líders.

Requisits

Motivació per progressar i construir-se com a líder, per millorar individualment i fer créixer el seu equip de treball.

Professorat

Certified Trainers Per a un màxim aprofitament d'aquest programa, imparteixen les classes dos Certified Trainers, i un càmera professional grava les pràctiques dels participants. Tots els Trainers de Dale Carnegie estan certificats per la Carnegie University, llicència que s'actualitza i revalida cada any. El nostre equip de formadors aporta, a més d'una sòlida preparació, una extensa experiència professional en càrrecs directius de companyies líders.
Lideratge i Direcció d'equips
DALE CARNEGIE
Campus i seus: DALE CARNEGIE
DALE CANERGIE
Rambla Catalunya nº62, 2º 2ª 08008 Barcelona
Cursos més populars
X