Cursos de llengua de signes catalana

Descripció

AUELS, Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes, és una entitat sense ànim de lucre d'àmbit autonòmíc es va constituir el 24 de desembre de 2014. Com a conseqüència de la necessitat de disposar d'una associació específicament destinada a les persones usuàries de la Llengua de Signes i als estudiants que s'hi estan formant, tant a nivell de coneixement de la llengua i cultura, com de la seva interpretació i/o mediació comunicativa.

Som un grup de professors vinculats amb la comunitat sorda i sordceguesa signada que pretenem donar a conèixer i compartir tot allò relacionat amb les persones amb diversitat funcional sensorial.
 

Destinataris

És especialment apte per a:
  • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.
  • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.
  • Personal que treballa en l'àmbit sanitari, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.
  • Persones que treballen dins l'àmbit social, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.
  • Familiars de Persones Sordes.
  • Amics de Persones Sordes.
  • etc.

Requisits

Aquest curs està especialment pensat per a totes les persones majors de 18 anys que desitgen iniciar-se en la comunicació en Llengua de Signes Catalana, amb o sense coneixements previs mínims de la llengua de signes.
 
Tot i ser un curs online, es tindrà en compte el perfil de la persona inscrita, depenent de les necessitats de cadascú. 
 
 
Cursos més populars
X