LOGOPÈDIA, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT, CURS PRÀCTIC, PRESENCIAL A BARCELONA OA DISTÀNCIA

Curs
Presencial | Distància
10 hores
85 €

Descripció

Diagnòstic i Tractament de dislàlies i retards de parla i llenguatge, disfèmies, disfonies, dislèxies, disgrafies, afàsies i disfàsies, disglòssies i deglució atípica.  
Horari: de 9 a 19,30 hores.  

Pot fer-se presencial a Barcelona oa distància (durant tot l'any).  
Poden escollir temes solts si no es vol fer tot el curs i incorporar-se al mateix en qualsevol tema, no cal començar pel primer, poden fer-se els temes anteriors posteriorment.

Temari

TEMA 1: Nocions de Fonètica i Fonologia.Trastorns del PARLA I LLENGUATGE.EXPLORACIÓ DE L'APARELL BUCOFONATORIO  

* Conceptes de Fonètica i Fonologia.  
* Classificació dels fonemes (català i català). Processos fonològics.  
* Producció i característiques del so.Model de transcripció fonètica.  
* Diferències entre PARLA i LLENGUATGE.Aspectes neurofisiològics.  
* Trastorns de la parla.Trastorns del llenguatge.  
* Exploració anatòmica i funcional dels llavis, llengua, dents, paladar, nas i mandíbula.Exploració de l'aparell respiratori.  

TEMA 2: Dislàlia (Pronunciació)  

* Definició.Causes.Classificació.Evolució de l'adquisició de la parla segons l'edat.  
* Exploració: Protocol d'entrevista.Avaluació: qüestionaris i tests.  
* Elaboració d'un informe logopèdic.  
* Programes de Tractament: Tècniques respiratòries.Psicomotricitat.Teràpia miofuncional.  
* Exercicis articulatoris específics per a cada so.Generalització del so en la parla quotidiana.Material de rehabilitació.  

TEMA 3: Afàsia.Disfàsies.RETARD DE LLENGUATGE  

* Definició.Causes.Classificació.Evolució de l'adquisició del llenguatge segons l'edat.Exploració: Protocol d'entrevista.Proves diagnòstiques.  
* Programes de Tractament.Material de rehabilitació.  

TEMA 4: Disfèmia (Tartamudesa)  

* Definició.Causes.Classificació.Protocol d'entrevista.Proves diagnòstiques.  
* Programes de Tractament: Tècniques de control de la parla.Tècniques cognitives.Tècniques de control emocional.Tècniques de relaxació.  
* Material de rehabilitació.Recomanacions a pares i mestres.  

TEMA 5: disfonies  

* Definició.Causes.Classificació.Protocol d'entrevista.Proves diagnòstiques.  
* Programes de Tractament: Recomanacions bàsiques.Tècniques de reeducació de la veu: impostació vocal, relaxació, respiració, vocalització.Tractament diferencial.  
* Material de rehabilitació.  

TEMA 6: dislèxia i Dislèxia  

* Definició.Causes.Classificació.Prevenció: Grups de risc.Mesures  
preventives.Exploració: Protocol d'entrevista.Proves diagnòstiques.Informe logopèdic.  
* Programes de Tractament: Tècniques de rehabilitació.Aspectes emocionals.  
* Material de rehabilitació.  

TEMA 7: Disglòssies.Deglució Atípica  

* Disglòssies: Definició.Causes.Classificació.  
* Exploració funcional i anatòmica.  
* Disglòssies labials, linguals, mandibulars, dentals i palatines.  
* Programes de Tractament: Cirurgia.Tècniques específiques de logopèdia.  
* Deglució Atípica: Característiques de la deglució normal i atípica.Causes.Conseqüències.  
* Exploració.Protocol d'entrevista.Diagnòstic anatòmic i funcional.  
Qüestionari per a pares.  
* Programes de Tractament: Exercicis de conscienciació.Teràpia miofuncional.Exercicis de respiració i buf.Exercicis per a una deglució correcta.  

PONENT: Teresa Rovira.Psicòloga clínica.Logopeda amb 20 anys d'experiència.

Destinataris

Dirigit a professionals o estudiants de Logopèdia, Psicologia, Psicopedagogia i Magisteri.
Campus i seus: PSICOLOGIA, LOGOPEDIA Y COACHING SAKKARA
PSICOLOGIA, LOGOPEDIA Y COACHING SAKKARA
Travessera de les Corts, 241, entlo. 2ª 25170 Barcelona (Lleida)
Cursos més populars
X