Descripció

El propòsit del curs és la formació i reciclatge dels professionals responsables de les instal.lacions elèctriques per a la correcta utilització, manteniment i seguretat de les mateixes, incorporant les noves tecnologies de manteniment preventiu i predictivo.El programa abasta el conjunt de conceptes i termes bàsics de l'energia elèctrica relacionant-los amb les tècniques operatives de gestió del manteniment i de la seguretat elèctrica, tant d'alta com de baixa tensió.  


Temari del curs

Risc i seguretat elèctrica  
1.Prevenció i riscos laborals  
2.Risc elèctric  
3.Prevenció del risc en les instal.lacions elèctriques  
4.Posada a terra  
5.Intervenció en instal.lacions elèctriques d'alta tensió  
6.Intervenció en instal.lacions elèctriques de baixa tensió  

Aparellatge, definicions i simbologia  
1.Introducció  
2.Aparellatge elèctrica  
3.Aparellatge per a mitja tensió  
4.Aparellatge per a baixa tensió  

Màquines i motors elèctrics  
1.Introducció  
2.Convertidors electromecànics d'energia  
3.Elements integrants de les màquines elèctriques rotatives  
4.Les màquines elèctriques rotatives  
5.Transformadors  
6.Conceptes avançats  

Proteccions d'instal • lacions elèctriques  
1.Introducció  
2.Tipus de defectes que poden aparèixer en els sistemes elèctrics  
3.Dispositius de protecció contra els defectes  
4.Classificació dels relés de protecció  
5.Aplicacions dels relés de protecció  

Mesura de les magnituds elèctriques  
1.Introducció  
2.Generalitats sobre les mesures elèctriques  
3.Els aparells de mesura  
4.El mesurament de les diferents magnituds  
5.Els elements auxiliars  

Manteniment elèctric  
1.Introducció  
2.Nocions bàsiques  
3.Manteniment dels diferents aparells i instal.lacions elèctriques  
4.Tècniques avançades de manteniment preventiu
Veure més

Destinataris

Tècnics i responsables de manteniment elèctric i seguretat, instal.ladors elèctrics, enginyers industrials que necessiten intervenir en projectes elèctrics, responsables de manteniment o aquelles persones que vulguin introduir-se en l'àmbit electrotècnic.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Manteniment elèctric

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos