Centro de Estudios Barcelona Universitas

Màster en Accidents de trànsit

Centro de Estudios Barcelona Universitas

Descripció

El 2012 més de 1,3 milions de persones van morir com a conseqüència d'accidents de trànsit, el que fa d'aquesta la novena causa més important de mort al món. En alguns països una de cada 10 llits d'hospital està ocupada per víctimes d'accidents de trànsit i el 40% de les minusvalideses que es produeixen estan causades per aquests accidents.La realització del màster comporta l'adquisició de les següents competències professionals:

 • Capacitat per reconèixer i interpretar signes normals o canviants de salut.

 • Capacitat per posar en pràctica principis de salut i seguretat, incloent la mobilització i maneig dels malalts traumàtics utilitzant habilitats, intervencions i activitats per promoure cures òptimes.

 • Tenir els coneixements i les actituds adequades que permetin actuar en les situacions d'emergències que comportin un risc vital individual i col·lectiu amb efectivitat.

 • Capacitat de coordinar els diferents nivells assistencials.

 • Capacitat d'emetre un judici raonat, i conseqüentment una decisió ajustada a la situació real, després d'haver realitzat una valoració integral de la situació plantejada.

 • Capacitat per respondre a les necessitats dels malalts traumàtics planificant, prestant serveis i avaluant els programes individualitzats més apropiats d'atenció als malalts.

 • Gestió de conflictes emocionals i socials associats a l'atenció al malalt traumàtic.

 • Capacitat rellevant i capacitat per aplicar resolució de problemes i presa de decisions.

 • Analitzar l'efectivitat dels materials que es fan servir per a les cures en accidents de trànsit.Veure més

Temari del curs

Mòdul I: Trànsit generalitats sobre els accidents de trànsit.
 • Epidemiologia dels accidents de trànsit.
 • Influència del consum de medicaments. Alcohol i drogues en la conducció.
 • Influència de determinades patologies en la conducció.
 • Vies de comunicació, ponts i túnels.
 • Biomecànica en els accidents de trànsit.
 • Recomanacions generals d'actuació. Suport vital bàsic
 • Coordinació integral en accidents de trànsit. Classificació de ferits.
 • Actuació dels equips de rescat. Tècniques de desencarcelación i excarceració. El coixí de seguretat.
 • Immobilització del pacient traumatitzat greu.
 • Valoració delpaciente accidentat en el medi extrahospitalari.
 • Traumatisme cranioencefàlic facial en el medi extrahospitalari.
 • Traumatismes de columna i raquimedulares en el medi extrahospitalari.
 • Traumatismes d'extremitats en el medi extrahospitalari.
 • Traumatismes toràcics en el medi extrahospitalari.
 • Traumatismes abdominals al medi extrahospitalari.
 • Assistència extrahospitalària de l'traumatitzat greu en edat pediàtrica.
 • Assistència extrahospitalària de l'traumatitzat greu en edat pediàtrica.
 • Maneig del trauma psíquic.
 • Fisiopatologia del transport sanitari.
 • Recomanacions durant el trasllat del pacient.
 • Paper d'infermeria en l'atenció integral dels accidentats de trànsit.
 • Transferències del pacient. Primera valoració i tractament inicial en el servei d'urgències.
 • Diagnòstic per la imatge del pacient traumatitzat.
 • Tractament hospitalari del traumatisme cranioencefàlic.
 • Tractament hospitalari dels traumatismes de columna i raquimedulares.
 • Tractament hospitalari dels traumatismes d'extremitats: superior, inferior i pelvis
 • Tractament hospitalari dels traumatismes toràcics.
 • Tractament hospitalari dels traumatismes abdominals.
 • Valoració del dany corporal de les lesions sofertes en accident de trànsit.
 • Tractament fisioterapèutic.
 • Rehabilitació del lesionat medul·lar.
 • Fàrmacs d'ús habitual en l'atenció del traumatismes greu.
 • Tècniques de mobilització i immobilització del pacient traumatitzat greu.
 • Actuació en un accident de trànsit amb múltiples víctimes. Cas real.
 • Assistència mèdica sanitària en l'esport de l'automobilisme. Dispositiu en ral·lis.
Mòdul II: Politraumatismes
 • Parts toves.
 • Cap.
 • Raquis, medul·la espinal i sistema nerviós perifèric.
 • Coll.
 • Membre superior.
 • Pelvis i membre inferior.
 • Tòrax.
 • Abdomen.
 • Traumatismes pediàtrics.
 • Miscel·lània i especials.

Mòdul III: TCE.
 • Tce. Enfocament multidisciplinari.
 • Record anatòmic bàsic.
 • Epidemiologia, etiologia i recomanacions del TCE.
 • Fisiopatologia del TCE.
 • Exploració neurològica.
 • Monitorització del pacient afecte d'un TCE.
 • Pressió intracranial.
 • Classificació de TCE.
 • Diagnòstic del TCE per la imatge.
 • Assistència prehospitalària del TCE. Criteris de derivació hospitalària.
 • Dispositius immobilització i mobilització del TCE.
 • Tractament inicial en atenció primària del TCE.
 • Tractament inicial a urgències de l'hospital.
 • Complicacions en el maneig del TCE.
 • Evolució, seguiment i pronòstic del TCE.
 • Tractament fisioteràpic en la fase subaguda de pacients TCE.
 • Intervenció fisioteràpia primerenca en el TCE.
 • Tractament en teràpia ocupacional del TCE.
 • Integració de components psíquics i cognitius en les intervencions terapèutiques
 • en pacients amb TCE.
 • Trastorns psíquics en els TCE.
 • Orientació, teràpia i suport als familiars de persones afectades per dany cerebral
 • traumàtic. Associacions d'afectats.
 • Assistència logopèdica en el TCE.
 • Tce en la infància.
 • Tce i medicina de l'esport.
 • Aplicació dels criteris de qualitat actuals en el tractament i seguiment del TCE.
 • Medicina / infermeria basada en l'evidència aplicada als TCE.
 • Valoració mèdica legal dels TCE i seqüeles.
 • Triage classificació de ferits. Transport del TCE.
 • Atenció d'infermeria en el TCE. Algorismes d'actuació.
Mòdul IV: Manual pràctic d'analgèsia i sedació
 • Definició d'anestèsia: àmbit d'actuació.
 • Valoració del pacient. Avaluació.
 • Monitorització.
 • Electrocardiografia bàsica.
 • Fàrmacs d'ús freqüent en anestesiologia
 • Avaluació i maneig de la via aèria.
 • Reanimació cardiopulmonar en l'adult.
 • Reanimació cardiopulmonar en pediatria.
 • Tipus d'anestèsia.
 • Maneig del dolor.
 • Tractament del dolor. Vies d'administració.
 • Sedoanalgèsia. Anestèsia ambulatòria.
 • Anestèsia per especialitats quirúrgiques.
 • Maneig de la urgència cardiològica. Síndrome coronària aguda.
 • Anestèsia en pacient cardiòpata.
 • Maneig de les urgències respiratòries i.
 • Maneig de les urgències respiratòries ii.
 • Problemes anestèsics intraoperatòries.
 • Maneig del pacient politraumatitzat.
 • Analgèsia i sedació en el pacient politraumatitzat en el medi extrahospitalari.
 • Maneig del pacient cremat.
 • Unitat de reanimació postoperatòria.
 • Fisiopatologia del transport sanitari.
 • Funcions i responsabilitat mèdico legal
 • Escales i classificacions pràctiques en anestesiologia i reanimació.

Sistema d'Avaluació
Per avaluar l'alumne i donar per finalitzat cada Mòdul amb aprofitament aquest haurà de realitzar un qüestionari tipus test (T) així com una sèrie de supòsits pràctics (oberts) (S) de cada un dels mòduls:
 •  696 Test
 •  34 Supòsits Pràctics (oberts)

Treball Fi de Curs
La tesina consistirà en un treball a realitzar per l'alumne de forma individualitzada amb una extensió mínima de 50 pàgines; se li proposaran diversos temes dels quals triarà un per a la realització de la feina.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Habilitats crítiques i autocrítiques.
Resolució de problemes.
Gestió i maneig d'informació interdisciplinaris.
Capacitat de comunicar-se amb experts d'altres camps.
Compromís ètic.
Comprensió de diversitat i multiculturalitat.
Disseny i gestió de projectes.
Capacitat de treballar de manera autònoma.
Organitzar-se i planificar la seva activitat.
Treballar en equip amb altres professionals sanitaris.

Requisits

Diplomats i Llicenciats Universitaris.

Metodologia

Material proporcionat en format PDF + Avaluació i Tutories per Plataforma Virtual.
L'estudi dels mòduls es realitzaran totalment a distància, comptant el / la alumne / a en tot moment amb suport tutorial.

Durada

Nombre d'hores i crèdits: 1.000 hores i 40 ECTS.
Durada: 8 mesos mínim i 12 mesos màxims des de la data de matrícula.

Objetius


 • Orientar la modificació i intensificació de les mesures preventives sanitàries a fi de reduir el nombre de víctimes per accidents de trànsit.

 • Posar en marxa diferents mesures d'intervenció amb l'objectiu de modificar la pràctica dels conductors de vehicles a motor centrades principalment en la modificació de la conducta que incrementa el risc i la gravetat de les lesions per accident de trànsit.

 • Assenyalar el comportament humà com el factor més determinant en els accidents, d'altres aspectes com els ambientals o els mecànics, sent al mateix temps sobre els que amb més insistència podem exercir tasques preventives.

 • Facilitar la formació continuada i la necessària actualització de coneixements que requereix el personal sanitari pel que fa al coneixement actualitzat dels fàrmacs, efectes secundaris dels mateixos i considerar les diferents alternatives terapèutiques així com aconsellar sobre la possibilitat de no conduir sota els efectes d'aquests i la seva combinació amb la presa d'alcohol, drogues d'abús i altres fàrmacs.

 • Disminuir la mortalitat evitable, reduir les seqüeles de discapacitat i escurçar l'estada hospitalària, mitjançant un pla integral d'urgències desenvolupat pel personal sanitari d'Atenció Primària.

 • Donar lloc a la reflexió sobre la importància de la severitat de les lesions urgents provocades per politraumatismes susceptibles de ser ateses pel personal sanitari en primària.

 • Millorar de forma contínua la qualitat dels serveis sanitaris, l'assistència als accidents de trànsit i estimular la utilització racional dels recursos disponibles en Atenció Primària.Titulació obtinguda

Titulació: Màster en Accidents de Trànsit. Acreditat per la Universidad de San Jorge.
Títol postil·lat pel Conveni de la Haia.

Preu

1.395 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Accidents de trànsit

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Accidents de trànsit