Màster en Activitat Física i Salut

Màster
On-line | Distància
Consulteu el preu

Descripció

Objectiu general :
• Proporcionar coneixements sobre l'estructura i funció de l'organisme humà i la nutrició aplicada a l'esport així com dels principis de l'entrenament i la planificació esportiva .
Objectius particulars :
• Adquirir una visió global de l'anatomia i fisiologia de l' organisme humà , el seu metabolisme i canvis durant l'activitat física .
• Conèixer i aplicar els mètodes d'avaluació nutricional i composició corporal als esportistes .
• Obtenir coneixements de nutrició i dietètica , les característiques dels aliments , les ajudes ergogèniques disponibles , i ser capaç de dissenyar plans nutricionals segons el tipus d'exercici físic a realitzar.
• Identificar els factors psicològics que intervenen en el rendiment esportiu i els trastorns alimentaris presents en l'esport , així com el seu diagnòstic i tractament .

material
Tots els alumnes matriculats reben el material per a l'aprenentatge en format paper , així com un nom d'usuari i una clau d' accés al Campus Virtual sense cost addicional. D'aquesta manera , tindran la possibilitat de gaudir dels fòrums , documents d'interès, contactes amb estudiants de tot el món, etc .
Presentació de la documentació
• El material d'estudi està distribuït en 16 assignatures , segons una seqüència lògica d'aprenentatge .
Enviament de la documentació
• El material del Màster en Activitat Física i Salut s'envia de forma fragmentada al llarg de la durada del mateix .
Sistema d'Avaluació
L'avaluació del Programa s'efectua, seguint la filosofia de l'ensenyament a distància , mitjançant un mètode d'avaluació continuada . És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar tots i cadascun dels exàmens per separat .
El procés a seguir consisteix en l'avaluació dels exercicis corresponents a cada part mitjançant el següent criteri :
Valoració de cada assignatura
La puntuació obtinguda en els exàmens , tipus test o tipus preguntes de desenvolupament , representa el 100% de la nota de cada assignatura , a excepció d'aquells que contemplin més exercicis pràctics , la contribució sobre la nota total es detallarà en el seu moment .
Valoració de cada part
La nota de l'examen final representarà el 20% de la puntuació i el 80 % restant serà la nota obtinguda per la ponderació de cada assignatura .
Valoració del Projecte Final de Màster ( PFM )
La puntuació obtinguda en el Projecte Final de Màster ( PFM ) representa el 100% de la nota d'aquesta part .
Valoració del Màster
La nota final es calcula en funció de la càrrega lectiva de cadascuna de les parts .

Temari

1. Estructura i funció del cos humà
2. Cineantropometria
3. ajudes ergogèniques
4. Psicologia de l'Esport
5. Aspectes bàsics de la nutrició
6. Contextualització de l'activitat física i l'exercici en el marc de la salut
7. Aspectes psicosocials de l'activitat física per a la salut
8. Control i prescripció de l'activitat física
9. L'activitat física per a la salut en diverses malalties
10. Activitat física en nens i adolescents
11. Activitat física en persones majors
12. Projecte Final de màster

Destinataris

La metodologia de formació proposada sumada a la claredat, amplitud i didàctica del disseny dels continguts, permet dirigir el programa de Màster en Activitat Física i Salut a professionals diplomats i / o llicenciats en educació física, professors, professionals de ciències de la salut i totes aquelles persones que desitgin enriquir qualsevol formació de pregrau o postgrau amb temes relacionats a l'activitat física, la nutrició aplicada a l'esport i el disseny i planificació esportiva. Programa titulat per diverses universitats de la xarxa de FUNIBER.

Durada

Hores: 850 hores (85 crèdits). Durada: 24 mesos.

Promocions

Possibilitat de demanar una BECA FUNIBER d'ajut econòmic.
Màster en Activitat Física i Salut
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Cursos més populars
X