Facultat de Biologia (UB)

Màster d'Acuicultura

Facultat de Biologia (UB)

Màster oficial
Presencial
  • Barcelona

Descripció

L'àmbit temàtic del màster és el de l'aqüicultura i està enfocat de manera que els estudiants puguin optar per la sortida professional o per la investigació. Està organitzat entre tres universitats (UPC, UAB, UB) aprofitant les seves complementarietats. Es tracta d'obtenir professionals necessaris en el sector amb un alt nivell científic, amb un domini de tècniques multidisciplinars, que puguin assumir responsabilitats de direcció i gestió i que siguin capaços d'enfocar la sostenibilitat de l'empresa i del sector a llarg termini. Això implica el desenvolupament de les capacitats adequades per dur a terme recerca, desenvolupament i innovació, tant en l'àmbit empresarial com en el sector públic.

Està previst que l'aqüicultura, la seva indústria i serveis associats creixin a nivell europeu en els propers anys. Els àmbits en què els postgraduats podrien treballar són: la producció aqüícola en diferents nivells de responsabilitat, creació de noves empreses, consultories (en l'àmbit català, estatal o europeu), desenvolupament de projectes a escala internacional, indústries directament relacionades amb l'aqüicultura -com ara la producció de pinsos, medicaments i vacunes per a peixos-, transformació de productes pesquers, comercialització, indústria farmacèutica, i també en diverses administracions públiques i departaments de recerca a l'empresa i en el sector públic.
Veure més

Temari del curs

Un cop acabat el màster i en funció de l'itinerari que se segueixi en els mòduls optatius, l'estudiant serà capaç de:
-Prendre decisions sobre el maneig dels estocs i larvaris per tal d'obtenir els màxims avantatges del potencial de creixement dels peixos, escollir les instal · lacions i condicions de l'aigua adequades i preveure l'evolució de l'estoc per a la seva comercialització.
-Escollir els paràmetres de nutrició, alimentació i maneig adequats per obtenir un producte de qualitat. Formular un pinso adequat a les necessitats.
-Prendre decisions relacionades amb el maneig de reproductors i les estratègies de reproducció.
-Valorar i interpretar els paràmetres productius i sanitaris dels animals criats, considerant els aspectes econòmics i de benestar.
-Mantenir la salut i el benestar dels animals prioritzant l'estratègia de prevenció i no de teràpia.
-Detectar els principals símptomes de malalties i poder fer un diagnòstic.
-Decidir quines són les principals estratègies en la planificació i gestió dels projectes en aqüicultura per tal d'obtenir una empresa sostenible i responsable.
-Escollir entre les diferents tecnologies disponibles.
-Elaborar projectes i estudis per a la posada en marxa de noves instal · lacions o modificació de les existents.
-Dissenyar un pla de gestió de qualitat en l'empresa.
-Dissenyar un pla de gestió mediambiental de l'empresa d'aqüicultura.
-Avaluar les implicacions de les decisions tècniques en l'economia de l'empresa i en les decisions de mercat per tal de poder assessorar o gestionar empreses d'àmbit aqüícola en un context de sostenibilitat.
-Identificar els principals factors de risc en l'activitat aqüícola i proposar mesures adequades.
Veure més

Destinataris

El màster d'aqüicultura està dirigit als actuals llicenciats i / o futurs graus relacionats amb les llicenciatures de Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Geologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Veterinària, Química, Economia, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Industrial, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Química i Enginyeria Tècnica Agrícola. Els estudiants d'aquestes titulacions seran candidats per a ser admesos en el màster. Per a estudiants d'altres titulacions, la comissió corresponent del màster haurà de realitzar un informe favorable.

Places

25

Durada

60 - 120 variable en funció dels estudis previs

Lloc on s'imparteix el curs

Interuniversitari

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster d'Acuicultura

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.