Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Màster en Adopció i Acolliment: Intervenció Multidisciplinària

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

La creixent existència de famílies acollidores i adoptives i l'important nombre de nens en protecció fa que cada vegada es faci més necessària l'especialització professional en aquest àmbit . Els nens i les famílies acollidores o adoptives han de poder recórrer a professionals que sàpiguen com encarar les especificitats d'aquestes maneres de convivència : les necessitats en el desenvolupament infantil derivades de les situacions de risc i desemparament , l'especificitat de la parentalitat adoptiva i els reptes del procés d'acolliment, residencial i familiar.Tot i que l'acollida i l'adopció cada vegada són més presents en la societat occidental, i en els mitjans de comunicació és freqüent l'abordatge d'aquests temes, no és tan freqüent per a les famílies acollidores o adoptives poder recórrer a un suport professionalitzat i ben format al qual recórrer per afrontar les dificultats quotidianes i els problemes especials i poder potenciar el millor desenvolupament dels infants que passen a formar part de les seves famílies.És per aquest motiu que es fa necessària l'especialització, teòricament ben fonamentada i interdisciplinària, dels professionals que treballen amb famílies acollidores i adoptives i amb infants en el sistema de protecció.Aquests professionals han de conèixer la legislació relativa a la protecció del menor a Espanya, el desenvolupament dels processos d'acolliment i adopció, així com saber diagnosticar i intervenir en les dificultats que sovint es presenten durant l'acolliment i en la post - adopció. El màster que proposem pretén assolir aquests objectius, i fer-ho des d'una perspectiva teòricament fonamentada i interdisciplinària.


Veure més

Temari del curs

Mòdul 1: Introducció (3 ECTS)
1. La infància en risc 
2. Legislació relativa a la protecció del menor 
3. El menor en risc : necessitats biopsicosocials 

Mòdul 2. Acolliment residencial (5 ECTS)
1. Concepte i tipologia de l' acolliment residencial 
2. Aspectes jurídics i procedimentals 
3. Elaboració del pla de protecció 
4. La intervenció amb els menors en acolliment residencial
5. La intervenció amb famílies en acolliment residencial

Mòdul 3. Acolliment familiar (9 ECTS)
1. Concepte i tipologia de l'acolliment 
2. Aspectes jurídics i procedimentals 
3. El disseny de l'acollida 
4. Captació, selecció i formació de famílies acollidores 
5. La preparació del nen i les famílies i la gestió de les visites 
6. Cicle vital de l'acolliment: suport i seguiment a les famílies
7. La finalització de l'acolliment
8. Aspectes específics de l' acolliment en família extensa
9. Aspectes específics de l'acolliment d'urgència i professionalitzat

Mòdul 4. Adopció (9 ECTS)
1. Concepte i tipologia de l'adopció 
2. Aspectes jurídics i procedimentals: adopció nacional i adopció internacional
3. El treball amb la família biològica en adopció
4. La formació i valoració de candidats a l'adopció
5. El temps d'espera en adopció
6. Cicle vital de la família adoptiva: suport i seguiment
7. El treball amb la història de vida en adopció 
8. Aspectes específics de l'adopció especial 
9. L'adopció oberta

Mòdul 5. La intervenció en postadopció i acolliment (19 ECTS)
1. Aspectes de salut
2. Integració psicomotora i desenvolupament evolutiu: estimulació, motricitat, pensament i llenguatge
3. Integració familiar: vinculació i conducta
4. Integració narrativa: el treball amb la història de vida
5. Integració escolar: socialització i aprenentatge
6. Integració social: relacions socials i pertinença cultural
7. Psicopatologia i protecció de menors
8. L'adolescència en acolliment i adopció
9. Vida adulta en acolliment i adopció
10. La intervenció davant la ruptura en adopció

Seminaris. Eines generals (6 ECTS)
Es treballarà de forma pràctica els continguts i altres que es considerin rellevants en quatre seminaris presencials, dos cada any:

  • Entrevista amb nens
  • Entrevista familiar
  • El treball de grup
  • La planificació centrada al nen
  • Redacció d'informes tècnics
  • Mediació familiar en acolliment i adopció
  • Aspectes ètics i deontològics
  • El maneig dels mitjans de comunicació social


Pràctiques (3 ECTS)

Treball de fi de màster (6 ECTS)

Veure més

Destinataris

Llicenciats, graduats i diplomats universitaris dels àmbits de Psicologia, Treball Social, Dret, Pedagogia, Magisteri i Educació Social que vulguin conèixer, ampliar i aprofundir en els coneixements dels processos d'acollida, adopció i postadopció així com adquirir competències professionals per a la intervenció des del propi àmbit d'especialització.

Durada

2 anys Online amb dos caps de setmana presencials cada any

Objetius

Manejar la terminologia i els continguts bàsics dels àmbits de l'acollida, l'adopció i la intervenció interdisciplinària en aquests àmbits.
Conèixer la legislació relativa a la protecció del menor a l'Estat Espanyol i els conceptes legals relacionats amb l'adopció internacional.
Conèixer els processos i mecanismes implicats en el sistema de protecció del menor, especialment les mesures protectores que impliquen la separació de la família biològica: l'acolliment residencial, l'acolliment familiar i l'adopció.
Saber reconèixer les variables que configuren la parentalitat en acolliment i adopció , a diferència de la parentalitat biològica i el paper d'aquestes mesures en les famílies d'origen dels menors.
Identificar , diagnosticar i saber intervenir en les dificultats per al desenvolupament i la integració de l'infant en la família , en postadopció i durant l'acolliment.
reconèixer i saber aplicar un enfocament interdisciplinari en el treball amb els nens i l

Preu

6.000 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Adopció i Acolliment: Intervenció Multidisciplinària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Adopció i Acolliment: Intervenció Multidisciplinària