Màster en Anàlisi i Control

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia

Descripció

El Màster en Anàlisi i Control és presencial a Barcelona.

Temari

Organització i gestió de la qualitat en el laboratori.
Cromatografies:
  • Introducció a la cromatografia.
  • Cromatografia plana.
  • Cromatografia líquida d'alta resolució (HPLC).
  • Cromatografia de gasos.

Assaigs farmacotécnicos.

Anàlisi química instrumental:
  • UV-visible.
  • IR-FTIR.
  • Absorció atòmica.
Anàlisi i control microbiològic.

Destinataris

Aquest Màster va dirigit fonamentalment a llicenciats d'àrees científiques i tècniques i professionals del sector, especialment de les àrees químiques, farmacèutiques, biològiques i experimentals.

Durada

357 h de classes teòriques i de pràctiques en els laboratoris de IUCT. 200 h de treballs pràctics personalitzats. 343 h de pràctiques en empreses o un projecte de fi de curs. 150 h de memòria pràctiques d'empresa. Inici: 3 octubre 2016.

Objectius

L'objectiu d'aquest màster és que els alumnes aconsegueixi l'experiència necessària i uns coneixements profunds en l'aplicació de les tècniques analítiques, a fi de poder desenvolupar funcions des analista fins cap de laboratori.

Titulació obtinguda

El títol de màster s'obté complint els següents requisits: Assistència mínima presencial d'un 75% de les hores totals. Superant els exàmens corresponents als diferents mòduls del mateix. Els exàmens de les diferents assignatures es realitzen en bloc al final del Màster (les dates dels exàmens són conegudes per l'alumne des del principi del curs).

Pràctiques

A escollir entre: Pràctiques en empresa o centre de R + D o Projecte innovador final de curs. Per a les sessions pràctiques en laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat.

Promocions

Inclou el curs d'Aproximació al Món de l'Empresa (20 h), a realitzar de manera voluntària. Consultar dates i horaris.

Beca: IUCT atorgarà un ajut del 50% de Col·laboració i Pràctiques entre tots els matriculats a aquest màster. Es valorarà expedient i CV.

Professorat

Coordinador del màster: Carmen Fernández (Directora del Departament d'Anàlisi i Control Físic-Químic de IUCT).
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Màster en Anàlisi i Control
També et recomanem aquests cursos
X