La Salle - Universitat Ramon Llull

Máster en Arquitectura Sostenible i Eficiencia Energética

La Salle - Universitat Ramon Llull

Descripció

Actualment, la societat reclama un model de creixement sostenible en el que el respecte al medi ambient i el benestar de les persones sigui un fet. La conscienciació pública i els nous marcs legals, com l'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), són necessaris però no suficients. Des de 1998, amb l'inici del Màster en Control d'Edificis i Arquitectura Sostenible (MCEAS), La Salle s'ha compromès amb la formació de professionals en disciplines imprescindibles per al desenvolupament del territori i de la societat. Amb el Màster en Arquitectura Sostenible i Eficiència Energètica (MASEE), La Salle dóna resposta a la demanda existent en el mercat de perfils professionals capaços d'aportar solucions arquitectòniques que incorporin l'ús de sistemes eficients d'energia.El màster s'estructura en dos postgraus:     Postgrau en Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible

     Postgrau en Eficiència Energètica1 Postgrau en Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible El postgrau un caràcter pluridisciplinari. El seu objectiu és formar professionals en el desenvolupament i aplicació dels criteris estratègics de la sostenibilitat, a fi de millorar en les intervencions en el territori i en el disseny arquitectònic i urbanístic. La problemàtica i respecte pel medi ambient està sempre present. A més, els últims avenços tecnològics incorporats als edificis, les eines necessàries per comprendre el comportament energètic de les construccions que actualment s'exigeix??, així com la utilització racional dels materials i dels recursos a la nostra disposició seran aspectes importants a tenir en compte en els dissenys de noves edificacions i planificacions urbanístiques.2 Postgrau en Eficiència Energètica La constant demanda social a la recerca del benestar de les persones, la creixent i necessària preocupació per l'augment de la despesa energètica i la seva contaminació associada, i el desig de persones i governs per l'ús de les denominades energies verdes reflectida en un nou marc legal com és el Codi Tècnic de l'Edificació, fan d'aquesta especialitat una professió necessària, actual i de futur. El Postgrau en Eficiència Energètica tracta l'eficiència energètica en els edificis associada als seus sistemes actius de major consum i proporciona eines per millorar l'eficiència i aconseguir una major aportació de fonts d'energies renovables.1. Formació molt pràctica orientada a la preparació de professionals i vinculada a les necessitats actuals del mercat.2. Aprenentatge de solucions arquitectòniques i urbanístiques basades en aplicacions reals sostenibles.3. Realització de projectes de sistemes tèrmics i fotovoltaics, sistemes eficients de climatització i d'auditories energètiques.

4. Suport i segell de qualitat d'una empresa líder en el sector energètic a Espanya.5. Perfil multidisciplinar dels alumnes que propicia l'enriquiment del col · lectiu amb l'intercanvi d'experiències.6. Marc formatiu incomparable d'una Universitat que disposa d'espais demostratius on s'escull un coneixement únic generat per una institució que conjuga l'arquitectura i la tecnologia.

Veure més

Temari del curs

POSTGRAU en Eficiència Energètica
1.-Sistemes tèrmics i fotovoltaics
Instal · lacions fotovoltaiques integrades en edificis
Instal · lacions solars tèrmiques-tecnologia
2.-Sistemes eficients de climatització
Fonaments i dimensionat d'una instal · lació de climatització
Components d'una instal · lació
Desenvolupament i avaluació d'una instal · lació eficient de climatització
3.-Certificacions i auditories energètiques
Auditories.
Certificacions.

POSTGRAU en Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible
1. - Urbanisme sostenible.
escala territorial
escala urbana
escala local
2. - Edifici i entorn. sistemes passius
qualitat Tèrmica
Qualitat de l'Aire
qualitat lumínica
qualitat acústica
3. - Eines per a la Optimització de la Demanda
Estimació demanda energètica, conceptes i programes
Curs de càlcul de demanda energètica
Curs de càlcul d'eficiència energètica
4.-Arquitectura Eco-compatible i criteris d'Eco-disseny
Veure més

Promocions

Un dels factors clau per al desenvolupament del Programa de Màsters a La Salle són les persones que s'incorporen al programa: persones seleccionades responent a criteris de currículum, segons les dimensions acadèmiques, funcionals, sectorials i geogràfiques, que propiciaran l'enriquiment del col · lectiu.El procés d'admissió a La Salle com a objectiu seleccionar els candidats més adequats per a cada programa i que assegurin el nivell i qualitat de la convivència i comunicació entre els participants, el que constitueix un tret distintiu de l'estil de La Salle.El procés d'admissió per al curs acadèmic ja està obert i es recomana als candidats que iniciïn el seu procés el més aviat possible donat que el període d'admissions es manté obert fins a completar el límit de places establert per a cada programa acadèmic.Cost i Finançament: Sol · licita informació i et enviarem un complet dossier amb informació sobre els recursos, entitats bancàries i entitats col · laboradores.Beques i Ajudes: Sol · licita Informació i rebràs els Programes de Beques i Ajudes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Máster en Arquitectura Sostenible i Eficiencia Energética

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Máster en Arquitectura Sostenible i Eficiencia Energética