La Salle - Universitat Ramon Llull

Máster en Arquitectura Sostenible i Eficiencia Energética

La Salle - Universitat Ramon Llull

Màster
Presencial | On-line
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Actualment, la societat reclama un model de creixement sostenible en el que el respecte al medi ambient i el benestar de les persones sigui un fet. La conscienciació pública i els nous marcs legals, com l'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), són necessaris però no suficients. Des de 1998, amb l'inici del Màster en Control d'Edificis i Arquitectura Sostenible (MCEAS), La Salle s'ha compromès amb la formació de professionals en disciplines imprescindibles per al desenvolupament del territori i de la societat. Amb el Màster en Arquitectura Sostenible i Eficiència Energètica (MASEE), La Salle dóna resposta a la demanda existent en el mercat de perfils professionals capaços d'aportar solucions arquitectòniques que incorporin l'ús de sistemes eficients d'energia.El màster s'estructura en dos postgraus:     Postgrau en Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible

     Postgrau en Eficiència Energètica1 Postgrau en Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible El postgrau un caràcter pluridisciplinari. El seu objectiu és formar professionals en el desenvolupament i aplicació dels criteris estratègics de la sostenibilitat, a fi de millorar en les intervencions en el territori i en el disseny arquitectònic i urbanístic. La problemàtica i respecte pel medi ambient està sempre present. A més, els últims avenços tecnològics incorporats als edificis, les eines necessàries per comprendre el comportament energètic de les construccions que actualment s'exigeix??, així com la utilització racional dels materials i dels recursos a la nostra disposició seran aspectes importants a tenir en compte en els dissenys de noves edificacions i planificacions urbanístiques.2 Postgrau en Eficiència Energètica La constant demanda social a la recerca del benestar de les persones, la creixent i necessària preocupació per l'augment de la despesa energètica i la seva contaminació associada, i el desig de persones i governs per l'ús de les denominades energies verdes reflectida en un nou marc legal com és el Codi Tècnic de l'Edificació, fan d'aquesta especialitat una professió necessària, actual i de futur. El Postgrau en Eficiència Energètica tracta l'eficiència energètica en els edificis associada als seus sistemes actius de major consum i proporciona eines per millorar l'eficiència i aconseguir una major aportació de fonts d'energies renovables.1. Formació molt pràctica orientada a la preparació de professionals i vinculada a les necessitats actuals del mercat.2. Aprenentatge de solucions arquitectòniques i urbanístiques basades en aplicacions reals sostenibles.3. Realització de projectes de sistemes tèrmics i fotovoltaics, sistemes eficients de climatització i d'auditories energètiques.

4. Suport i segell de qualitat d'una empresa líder en el sector energètic a Espanya.5. Perfil multidisciplinar dels alumnes que propicia l'enriquiment del col · lectiu amb l'intercanvi d'experiències.6. Marc formatiu incomparable d'una Universitat que disposa d'espais demostratius on s'escull un coneixement únic generat per una institució que conjuga l'arquitectura i la tecnologia.

Veure més

Temari del curs

POSTGRAU en Eficiència Energètica
1.-Sistemes tèrmics i fotovoltaics
Instal · lacions fotovoltaiques integrades en edificis
Instal · lacions solars tèrmiques-tecnologia
2.-Sistemes eficients de climatització
Fonaments i dimensionat d'una instal · lació de climatització
Components d'una instal · lació
Desenvolupament i avaluació d'una instal · lació eficient de climatització
3.-Certificacions i auditories energètiques
Auditories.
Certificacions.

POSTGRAU en Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible
1. - Urbanisme sostenible.
escala territorial
escala urbana
escala local
2. - Edifici i entorn. sistemes passius
qualitat Tèrmica
Qualitat de l'Aire
qualitat lumínica
qualitat acústica
3. - Eines per a la Optimització de la Demanda
Estimació demanda energètica, conceptes i programes
Curs de càlcul de demanda energètica
Curs de càlcul d'eficiència energètica
4.-Arquitectura Eco-compatible i criteris d'Eco-disseny
Veure més

Promocions

Un dels factors clau per al desenvolupament del Programa de Màsters a La Salle són les persones que s'incorporen al programa: persones seleccionades responent a criteris de currículum, segons les dimensions acadèmiques, funcionals, sectorials i geogràfiques, que propiciaran l'enriquiment del col · lectiu.El procés d'admissió a La Salle com a objectiu seleccionar els candidats més adequats per a cada programa i que assegurin el nivell i qualitat de la convivència i comunicació entre els participants, el que constitueix un tret distintiu de l'estil de La Salle.El procés d'admissió per al curs acadèmic ja està obert i es recomana als candidats que iniciïn el seu procés el més aviat possible donat que el període d'admissions es manté obert fins a completar el límit de places establert per a cada programa acadèmic.Cost i Finançament: Sol · licita informació i et enviarem un complet dossier amb informació sobre els recursos, entitats bancàries i entitats col · laboradores.Beques i Ajudes: Sol · licita Informació i rebràs els Programes de Beques i Ajudes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Máster en Arquitectura Sostenible i Eficiencia Energética

També et recomanem aquests cursos

Máster en Arquitectura Sostenible i Eficiencia Energética