Màster en Assessoria i Gestió Financera (Part time)

Màster
Presencial
60 crèdits
9000 €

Descripció

El Màster en Assessoria i Gestió Financera està dissenyat per preparar directius financers que sàpiguen afrontar els canvis econòmics amb la solvència i anticipació necessària que exigeixen les organitzacions actuals. Professionals de les finances que siguin flexibles, sàpiguen dirigir i liderar equips, tinguin les capacitats necessàries per a generar valor en tot moment, assignin i distribueixin els recursos financers de la manera més eficient possible i, sobretot, contribueixin a la direcció de l'empresa a l'hora d'aconseguir els seus objectius gràcies a la seva visió estratègica.

En definitiva, professionals que necessiten recolzar els seus coneixements i qualificació professional amb una acreditació oficial per a l'obtenció està específicament dissenyat el nostre Màster.

Cinc raons per fer el Màster en Assessoria i Gestió Financera d'EAE:

1. El Programa preparar per superar l'examen de certificació EFA (European Financial Advisor).

2. El programa dedica diverses sessions presencials a la preparació dels exàmens de l'EFPA (European Financial Planning Association, principal associació europea de professionals del sector financer) a través de qüestionaris reals.

3. El programa més complet i pràctic. Actualitzat anualment, incorpora un Programa de Desenvolupament d'Habilitats Directives, la realització d'un Business Game Financer i la creació d'un Pla Financer.

4. EAE és la segona escola de negocis més prestigiosa d'Espanya (Rànquing Merco 2014).

5. EAE va ser una de les primeres escoles de negocis en impartir un màster de Finances, el 1968. Des de llavors ha format a gairebé cinquanta promocions i més de 10.000 alumnes en l'àrea de Finances.


Doble titulació:

Les persones que completin amb èxit el programa obtindran el títol de Màster en Assessoria i Gestió Financera (EFA) per EAE Business School. A més, els participants que compleixin els requisits acadèmics establerts obtindran la titulació de Màster en Assessoria i Gestió Financera (EFA) per la Universitat Politècnica de Catalunya (si es realitza el programa a Barcelona) i la titulació de Màster en Assessoria i Gestió Financera (EFA ) per la Universitat Camilo José Cela (si es realitza a Madrid).

Per a poder obtenir les titulacions que atorguen les universitats, cal complir els requisits que sol·liciten les dues institucions.

Temari

Mòdul I - Finances

Comptabilitat

Fonaments Comptables i Anàlisi d'Estats Financers
Comptabilitat de Gestió
Auditoria

Finances Operatives

Gestió de Tresoreria
Gestió de Cobraments i Pagaments
Planificació Financera
Negociació amb Entitats Financeres
Gestió Financera del Comerç Exterior

Finances Estructurals

Anàlisi i Control d'Inversions
Decisions de Finançament

Gestió de Riscos

Gestió de Riscos Financers
Control de Gestió i Quadre de Comandament

Finances Corporatives

Finances Corporatives
Valoració d'Empreses

Habilitats Directives

Business Game
Comunicació per a Directius
Direcció Estratègica
Estructura Organitzativa
Business Pla

Mòdul II - Mercats Financers (adaptat a la Guia de Certificació EFPA v.05 / 13)

Instruments i Mercats Financers

Factors Macroeconòmics
Fonaments de la Inversió
Sistema Financer
Renda Fixa
Renda Variable
Mercat de Divises
Productes Derivats

Fons i Societats d'Inversió

Visió General
Objectius d'Inversió
Hedge Funds
Estils de Gestió
Anàlisi i Selecció

Gestió de Carteres

Risc
Mercats de Capitals Eficients
Teoria de Carteres
Assignació d'Actius
Mesura i atribució de resultats
Informació de Clients

Assegurances

La institució de l'assegurança
Gestió del Risc
Marc legal
Tècnica Asseguradora
Cobertures i Planificació

Pensions

Plans i Fons
Principis bàsics de la planificació

Inversió Immobiliària

Inversió Immobiliària i Hipoteques

Crèdit i Finançament

Crèdit i Garanties
Palanquejament
reagrupació de Deutes
Gestió de la Insolvència

Fiscalitat

Fiscalitat de l'Operacions Financeres
Planificació Financera

Legislació

Compliment Normatiu

Assessorament i Planificació

Estat Econòmic Financer
Desenvolupament Pla d'Inversió

Pràctiques preparatòries Exàmens EFPA

Realització d'exàmens tipus i correcció a l'aula

Mòdul III - Projecte Final: Pla d'Empresa

Elaboració d'un pla d'empresa en grup amb sessions individualitzades de tutoria al llarg de tot el curs acadèmic

Destinataris

Perfil recomanat: Titulació universitària. 3 anys d'experiència en llocs de responsabilitat.

Requisits

Procés d'admissió: L'objectiu fonamental del nostre procés d'admissió és assegurar la idoneïtat dels candidats, a través de la seva trajectòria professional i currículum acadèmic. Tots els participants han d'obtenir el màxim profit d'aquesta experiència d'aprenentatge, a través d'un context en el qual sigui possible desenvolupar una relació a llarg termini amb companys de classe, professors i antics alumnes. Per iniciar el procés d'admissió és necessari emplenar el formulari corresponent, perquè el perfil del candidat pugui ser avaluat pel nostre Comitè Acadèmic. Si la resolució de l'admissió emesa pel Comitè Acadèmic al Màster en Assessoria i Gestió Financera (EFA) és positiva, el candidat podrà formalitzar la seva inscripció a aquest Màster.

Durada

Inici: Octubre 2016.

Objectius

1. DECISIONS ESTRATÈGIQUES: Optimitzar la presa de decisions financeres dels participants en un entorn canviant. 2. INSTRUMENTS D'ASSESSORIA FINANCERA: Dotar als participants d'eines per a l'assessoria financera que generi valor, tant a nivell organitzatiu com en els mercats financers. 3. PRESA DE DECISIONS PRESSUPOSTÀRIES: Dominar les eines i instruments de planificació i elaboració de pressupostos que donen suport al procés de presa de decisions financeres. 4. LIDERATGE DIRECTIU: Desenvolupar les competències i habilitats imprescindibles per a poder dirigir amb èxit una empresa moderna des del punt de vista de la funció de l'assessor financer.

Perspectives laborals

Alguns dels perfils professionals per als quals capacita el màster són: Cap de Tresoreria Controller Director Financer Analista d'Inversions Gestor d'Inversions Assessor Financer Independent Consultor Econòmic - Financer Així mateix, s'especifiquen algunes àrees i institucions del mercat de treball on poden desenvolupar la seva capacitació: Banca i Societats d'Inversió Companyies de Consultoria Àrea Econòmic-Financera de qualsevol companyia domestica o multinacional El Servei de Carreres Professions d'EAE Business School s'encarrega de fomentar i servir com a punt de trobada entre alumnes, antics alumnes, empreses col·laboradores i altres col·lectius empresarials interessats a contractar professionals d'EAE. Any rere any, aquest servei ajuda a molts dels nostres alumnes a començar una relació professional.

Promocions

EAE ofereix condicions especials de finançament, beques i ajudes per als candidats admesos en els programes d'EAE.

Professorat

El claustre docent d'EAE està constituït per un excel·lent equip de catedràtics, professors d'universitat i professionals de reconegut prestigi en cada àrea formativa. Els membres del claustre docent posseeixen una àmplia experiència empresarial com a consultors, alts directius o assessors, tant en empreses privades com institucions. Gràcies a aquest equilibri, els participants en aquest màster adquireixen uns coneixements reals i permanentment actualitzats amb una sòlida base acadèmica.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona i Madrid.
Màster en Assessoria i Gestió Financera (Part time)
EAE Business School
Campus i seus: EAE Business School
E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas
C/ Aragón, 55 08015 Barcelona
Cursos més populars
X