Col·legi de Metges Barcelona. Centre d'Estudis Col·legials

Màster en Atenció inicial d'urgències. Combi-UB (Edició 7a)

Col·legi de Metges Barcelona. Centre d'Estudis Col·legials

Descripció

Aquest Màster pretén establir i aprofundir en els conceptes i habilitats més elementals per al diagnòstic i el tractament del pacient en situacions d'urgència que requereixen una intervenció immediata a l'espera d'una assistència definitiva.

Per poder realitzar aquest màster és imprescindible haver realitzat estudis universitaris de medicina.

Temari del curs

Urgències més rellevants per motiu de consulta
• Cefalea
• Coma
• Convulsions
• Dispnea
• Dolor abdominal
• Dolor toràcic
• Febre
• Fractures, luxacions i esquinços
• Hematúria i retenció aguda d'orina
• Hemoptisis
• Lumbàlgia i cervicàlgia
• Odontalgia
• Ull vermell
• Paràlisi facial perifèrica, epistaxi, otàlgia i sinusitis
• Pèrdua brusca de la visió
• Síncope
• Urticària aguda
• Vertigen
• Diarrea
Urgències més rellevants per grans síndromes
• Arítmies
• Artritis agudes
• Ascitis
• Catàstrofes i múltiples víctimes
• Còlic nefrític
• Vessament pleural
• Dolor oncològic
• Encefalopatia
• Urgències geriàtriques
• Hemorràgia digestiva alta
• Hemorràgia digestiva baixa
• Hipoglucèmia
• Icterícia
• Insuficiència cardíaca
• Insuficiència renal aguda, síndrome nefròtica,
• Síndrome nefrític
• Intoxicacions agudes
• Isquèmia arterial aguda perifèrica
• Urgències obstètriques i ginecològiques
• Medicina pal·liativa a urgències
• Urgències pediàtriques
• Politraumatisme
• Shock
• Síndrome meníngia
• Situacions d'abús i violència
• Taponament pericàrdic
• Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
• Trastorns hidroelectrolítics
• Trombosi venosa profunda (TEP)
• Urgències hipertensives
• Ús indegut de l'alcohol
Urgències més rellevants per malalties
• Asma
• Accident vascular cerebral (ACV)
• Cetoacidosis
• Exacerbació aguda, malaltia pulmonar
• obstructiva crònica (MPOC)
• Infecció urinària
• Pneumònia comunitària
aspectes generals
• Aspectes medicolegals en medicina d'urgències
• Atenció urgent prehospitalària
• Comunicació
• Exploracions complementàries
• La medicina d'urgències
• Models organitzatius
• Prescripció farmacològica
• Triatge
casos clínics
• Shock
• Febre
• Convulsions
• Coma
• Cefalea
• Síncope
• Dolor toràcic
• Hipertensió arterial (HTA)
• Dispnea
• Hemoptisis
• Dolor abdominal
• Hematèmesi
• Diarrea
• Rectorràgia
• Vòmits
• Dolor lumbar
Veure més

Destinataris

Metges interessats a adquirir i aprofundir en els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per desenvolupar la seva activitat en el camp de les urgències i emergències en els primers nivells assistencials.

Requisits

Haver realitzat estudis universitaris de medicina.

Sense límit d'edat.

Metodologia

El material teòric està format per unitats temàtiques i casos clínics que es publiquen periòdicament al campus virtual del CEC del COMB. L'alumne va seguint individualment els continguts del curs, disposa d'un servei de consultes (tutories) i es realitzen avaluacions (test multiresposta) a distància.
Tallers presencials (36 h): Durant el segon any es realitzaran 6 tallers distribuïts en 3 sessions (divendres tarda i dissabte matí i tarda).

Pràctiques (96 h): Durant el segon any, es realitzaran pràctiques en el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), en centres d'urgències d'atenció primària o en serveis d'urgències dels hospitals.

Projecte: Realització i defensa d'un projecte tutoritzat sobre l'atenció inicial a urgències.

Tipus d'avaluació

Superació de les avaluacions dels continguts teòrics a distància.
Assistència a tots els tallers presencials.
Realització satisfactòria de les pràctiques.
Superació del projecte tutoritzat

Durada

A partir del 15 de gener de 2018 (durada 2 anys).

Objetius

En finalitzar el Màster l'alumne ha de ser capaç de:

Conèixer les grans síndromes i situacions d'urgència que es presenten en el nostre àmbit sanitari.

Familiaritzar-se amb els algoritmes d'actuació dels principals motius de consulta i les guies de pràctica clínica davant d'un pacient urgent amb un signe o símptoma guia determinat.

Saber realitzar una orientació diagnòstica inicial i una pauta de tractament als pacients afectats de patologies i malalties amb urgència vital.

Tenir criteris bàsics de sol·licitud i d'interpretació de proves complementàries.

Saber prendre decisions referents a la ubicació, i criteris d'adequació d'ingrés.

Preu

Col·legiats COMB: 4.650 euros.
No col·legiats COMB: 5.325 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Atenció inicial d'urgències. Combi-UB (Edició 7a)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Atenció inicial d'urgències. Combi-UB (Edició 7a)