Col·legi de Metges Barcelona. Centre d'Estudis Col·legials

Màster en Atenció inicial d'urgències. Combi-UB (Edició 7a)

Col·legi de Metges Barcelona. Centre d'Estudis Col·legials

Descripció

Aquest Màster pretén establir i aprofundir en els conceptes i habilitats més elementals per al diagnòstic i el tractament del pacient en situacions d'urgència que requereixen una intervenció immediata a l'espera d'una assistència definitiva.

Per poder realitzar aquest màster és imprescindible haver realitzat estudis universitaris de medicina.

Temari del curs

Urgències més rellevants per motiu de consulta
• Cefalea
• Coma
• Convulsions
• Dispnea
• Dolor abdominal
• Dolor toràcic
• Febre
• Fractures, luxacions i esquinços
• Hematúria i retenció aguda d'orina
• Hemoptisis
• Lumbàlgia i cervicàlgia
• Odontalgia
• Ull vermell
• Paràlisi facial perifèrica, epistaxi, otàlgia i sinusitis
• Pèrdua brusca de la visió
• Síncope
• Urticària aguda
• Vertigen
• Diarrea
Urgències més rellevants per grans síndromes
• Arítmies
• Artritis agudes
• Ascitis
• Catàstrofes i múltiples víctimes
• Còlic nefrític
• Vessament pleural
• Dolor oncològic
• Encefalopatia
• Urgències geriàtriques
• Hemorràgia digestiva alta
• Hemorràgia digestiva baixa
• Hipoglucèmia
• Icterícia
• Insuficiència cardíaca
• Insuficiència renal aguda, síndrome nefròtica,
• Síndrome nefrític
• Intoxicacions agudes
• Isquèmia arterial aguda perifèrica
• Urgències obstètriques i ginecològiques
• Medicina pal·liativa a urgències
• Urgències pediàtriques
• Politraumatisme
• Shock
• Síndrome meníngia
• Situacions d'abús i violència
• Taponament pericàrdic
• Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
• Trastorns hidroelectrolítics
• Trombosi venosa profunda (TEP)
• Urgències hipertensives
• Ús indegut de l'alcohol
Urgències més rellevants per malalties
• Asma
• Accident vascular cerebral (ACV)
• Cetoacidosis
• Exacerbació aguda, malaltia pulmonar
• obstructiva crònica (MPOC)
• Infecció urinària
• Pneumònia comunitària
aspectes generals
• Aspectes medicolegals en medicina d'urgències
• Atenció urgent prehospitalària
• Comunicació
• Exploracions complementàries
• La medicina d'urgències
• Models organitzatius
• Prescripció farmacològica
• Triatge
casos clínics
• Shock
• Febre
• Convulsions
• Coma
• Cefalea
• Síncope
• Dolor toràcic
• Hipertensió arterial (HTA)
• Dispnea
• Hemoptisis
• Dolor abdominal
• Hematèmesi
• Diarrea
• Rectorràgia
• Vòmits
• Dolor lumbar
Veure més

Destinataris

Metges interessats a adquirir i aprofundir en els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per desenvolupar la seva activitat en el camp de les urgències i emergències en els primers nivells assistencials.

Requisits

Haver realitzat estudis universitaris de medicina.

Sense límit d'edat.

Metodologia

El material teòric està format per unitats temàtiques i casos clínics que es publiquen periòdicament al campus virtual del CEC del COMB. L'alumne va seguint individualment els continguts del curs, disposa d'un servei de consultes (tutories) i es realitzen avaluacions (test multiresposta) a distància.
Tallers presencials (36 h): Durant el segon any es realitzaran 6 tallers distribuïts en 3 sessions (divendres tarda i dissabte matí i tarda).

Pràctiques (96 h): Durant el segon any, es realitzaran pràctiques en el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), en centres d'urgències d'atenció primària o en serveis d'urgències dels hospitals.

Projecte: Realització i defensa d'un projecte tutoritzat sobre l'atenció inicial a urgències.

Tipus d'avaluació

Superació de les avaluacions dels continguts teòrics a distància.
Assistència a tots els tallers presencials.
Realització satisfactòria de les pràctiques.
Superació del projecte tutoritzat

Durada

A partir del 15 de gener de 2018 (durada 2 anys).

Objectius

En finalitzar el Màster l'alumne ha de ser capaç de:

Conèixer les grans síndromes i situacions d'urgència que es presenten en el nostre àmbit sanitari.

Familiaritzar-se amb els algoritmes d'actuació dels principals motius de consulta i les guies de pràctica clínica davant d'un pacient urgent amb un signe o símptoma guia determinat.

Saber realitzar una orientació diagnòstica inicial i una pauta de tractament als pacients afectats de patologies i malalties amb urgència vital.

Tenir criteris bàsics de sol·licitud i d'interpretació de proves complementàries.

Saber prendre decisions referents a la ubicació, i criteris d'adequació d'ingrés.

Preu

Col·legiats COMB: 4.650 euros.
No col·legiats COMB: 5.325 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Atenció inicial d'urgències. Combi-UB (Edició 7a)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Atenció inicial d'urgències. Combi-UB (Edició 7a)