Màster en Atenció Integral d'Infermeria al Pacient amb Malalties Cardiovasculars

Màster
Presencial
60 crèdits
4560 €

Descripció

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort als països desenvolupats, i l'Institut del Cor QS Teknon s'ha posicionat com el referent de la cura d'aquests pacients en l'àmbit de la sanitat privada al nostre país.
Des de l'Institut del Cor s'ha dissenyat un màster dirigit als professionals de la infermeria que vulguin especialitzar-se en l'atenció al pacient amb patologia cardiovascular. El programa es desenvolupa entorn de tres aspectes fonamentals: l'efectivitat, la seguretat del pacient i l'experiència amb el pacient.
El nou Màster en Atenció Integral d'Infermeria al Pacient amb Malalties Cardiovasculars compta amb un equip format per professionals altament qualificats, reconeguts a nivell nacional i internacional i amb gran experiència docent. A més, les sessions pràctiques s'impartiran en un centre amb un gran volum assistencial i que atén casos d'alta complexitat. Així mateix, la formació permetrà als participants viure en temps real l'assistència d'aquests pacients, i comptar amb innovadores eines docents com a realitat virtual i simuladors.

Temari

Estructura del Màster
 • Mòdul 1: Metodologia de Recerca i gestió de projectes - 6 ECTS
 • Mòdul 2: Cardiologia Clínica – 9 ECTS
 • Mòdul 3: Cirurgia Cardíaca - 9 ECTS
 • Mòdul 4: Hemodinàmica - 9 ECTS
 • Mòdul 5: Electrofisiología: Arrítmies 9 ECTS
 • TFM – 6 ECTS
 • Pràctiques – 12 ECTS

Destinataris

 • El Màster va dirigit a diplomats o graduats en Infermeria, així com a professionals de la infermeria que desitgin especialitzar-se en l'àmbit hospitalari.
 • Per a poder accedir a la formació és imprescindible estar col·legiat. Els professionals procedents d'altres països han de posseir l'homologació del títol a Espanya.

Requisits

Documentació necessària:

Alumnes amb títol universitari oficial dins de la Unió Europea

 • Fotocòpia compulsada original del títol universitari o del document d'homologació del títol, o fotocòpia compulsada original del resguard de pagament de la taxes d'emissió de títol.
 • Fotocòpia compulsada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

Alumnes amb títol universitari oficial anés de la Unió Europea

 • Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 • Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
 • Certificat emès per la universitat d'origen que indiqui que el títol faculta per a realitzar estudis de Postgrau al país on va ser expedit.

En tots els casos

 • Dos fotografies grandària carnet.
 • Fotocòpia del DNI o el passaport.
 • Curriculum vitae actualitzat.
 • Carta de motivació (Excepte per al Postgrau en Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera).
 • Fotocòpia autenticada d'altres títols universitaris, inclosos títols de postgrau (Excepte per al Postgrau en Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera).
 • Si l'idioma de procedència de la documentació no és l'espanyol, presentar traducció jurada original a l'espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Metodologia

El màster constarà de 60 crèdits ECTS, distribuïts en: 42 ECTS teoria 12 ECTS pràctiques 6 ECTS treball de final de màster

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà i català

Durada

Durada: 1 curs acadèmic, d'octubre a juliol, 60 crèdits ECTS. Dates d'impartició: D'octubre 2020 a juliol 2021.

Objectius

L'objectiu principal és formar professionals altament qualificats que siguin capaços de desenvolupar el seu treball amb la màxima qualitat i eficiència, i amb l'experiència dels pacients i les seves famílies com a element central.

A més, el curs també permet:
 • Dotar a l'alumne de la capacitat de prendre les decisions adequades en situacions clíniques complexes.
 • Conèixer i aplicar processos i protocols que es realitzen en els centres hospitalaris, aprenent a treballar en equips multidisciplinaris i en processos assistencials transversals on l'element més important i central és el pacient

Titulació obtinguda

Màster propi en Atenció Integral d'Infermeria al Pacient amb Malalties Cardiovasculars

Pràctiques

Realitzaràs pràctiques professionals.

Promocions

Superat el procés d'admissió, es realitzarà l'ingrés del 20% del total del preu del postgrau, en concepte de reserva de plaça, després de rebre la carta oficial d'admissió.
Formalitzada la matrícula, s'abonarà en un pagament únic el 80% restant

Beques
La Universitat no ofereix beques a estudis de tercer cicle. Per a obtenir ajudes econòmiques per als teus estudis hauràs de dirigir-te a institucions alienes a la Universitat.
 • Beques AGAUR
 • Beques del Ministeri d'Educació
 • Fundació Caixa Manresa
 • Fundació Marcelino Botín
Finançament
UIC Barcelona té convenis amb diferents entitats bancàries per al finançament del curs en condicions preferents.

Descomptes
 • 5% de descompte per a membres Alumni. A més, alguns col·lectius poden disposar de descomptes especials en programes determinats que s'especifiquen en cada fitxa.
 • Formulari d'inscripció a Alumni

Preu

4560 €
Preu del màster: 4560 euros.

Professorat

Profesorado asistencial de la clínica Teknon. Dirección: Sr. Xavier Ruyra Baliarda. Coordinación: Dr. Jordi Castillo García.
Màster en Atenció Integral d'Infermeria al Pacient amb Malalties Cardiovasculars
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Cursos més populars
X