Descripció

Màster en Atenció integral al pacient crònic. Comb-UB  (Edició 4a).

Per poder realitzar el curs es requereix tenir un nivell d'estudis mínim de graduat universitari.

Temari del curs

Mòdul 1. Epidemiologia, organització sanitària i aspectes medicolegals
• Conceptes bàsics: Malaltia aguda, malaltia crònica. Epidemiologia dels problemes de salut crònics. Estratificació de la gravetat i atenció sanitària.
• Fragilitat.
• Organització sanitària: Xarxa assistencial sanitària (AP, HA, hospital de dia), xarxa sociosanitària, xarxa de salut mental i xarxa social (residència, centres de dia).
• Educació sanitària comunitària. Intervencions en el maneig del pacient crònic (prevenció i promoció de la salut, programes d'educació individual, grupal, comunitària). Formació en autocura.
• Pacient expert, paper dels cuidadors.
• Aspectes medicolegals: Incapacitacions, llei de dependència, voluntats anticipades, ingressos involuntaris.

Mòdul 2. Patologies cròniques
• Malaltia respiratòria crònica.
• El contínuum de la malaltia cardiovascular, insuficiència cardíaca i cardiopatia isquèmica.
• Diabetis.
• Malaltia renal crònica.
• Demències, malalties neurodegeneratives.
• Patologia osteoarticular.
• Salut mental.
• Pacient crònic complex pluripatològic.
• Maneig de la comorbiditat. Guies clíniques orientades a pacients.
• Tabac, alcohol i altres addiccions.
• Malaltia oncològica.
• Pacient jove amb discapacitat física.
• Maneig de la polifarmàcia en patologia crònica: Interaccions farmacològiques, medicació inadequada, iatrogènia, inèrcia terapèutica, etc.

Mòdul 3. Ús de la tecnologia i investigació
• TIC: la seva utilitat com a suport de l'atenció sanitària.
• Les TIC com a suport dels nous models d'atenció sanitària integrada. Paper de les TIC en la medicina predictiva i atenció sanitària personalitzada. Suport telefònic, SMS, telealarmes, interconsultes, correu electrònic, HC compartida, etc.
• Recerca: Documentació, anàlisi de dades, lectura crítica d'un article, tipus d'estudis, planificació, disseny i avaluació d'intervencions.

Mòdul 4. Gestió de l'atenció sanitària al pacient crònic
• Lideratge, direcció i gestió de l'atenció sanitària. Model d'atenció a la cronicitat: experiències nacionals i internacionals.
• Atenció integrada com un nou model d'atenció de PC crònic: Treball en equip, gestió de casos. Coordinació de l'atenció.

Mòdul 5. Gestió de malaltia avançada i aspectes ètics
• Gestió clínica de malaltia avançada / Final de vida. Símptomes més freqüents al final de vida, intervencions a final de vida. Necessitats de suport emocional (pacients i cuidadors). Intervenció en diferents àmbits d'atenció (domicili, internament, etc.). Medicació en malaltia avançada i final de vida.
• Aspectes ètics. Limitació de l'esforç terapèutic, tractament fútil, obstinació terapèutica, sedació.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En finalitzar el Màster l'alumne ha de ser capaç de:
Promoure el disseny de nous models d'organització sanitària i d'atenció a la cronicitat.
Promoure les bones pràctiques professionals en l'àmbit del malalt crònic.
Establir un model d'excel·lència en l'atenció al malalt crònic.
Facilitar resposta a les necessitats de formació formulades per diferents sectors professionals o empresarials implicats en la prestació de serveis i atenció a aquest col·lectiu.

Destinataris

Metges i professionals sanitaris (psicòlegs, fisioterapeutes i treballadors socials) interessats a adquirir i aprofundir en els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per a oferir una atenció de qualitat als pacients amb malaltia crònica en les seves diferents etapes evolutives i gestionar adequadament els recursos disponibles .

Requisits

Nivell d'estudis mínim: graduat universitari.

Sense límit d'edat.

Metodologia

Teoria: El material teòric està format per unitats temàtiques i casos clínics que es publiquen periòdicament al campus virtual del CEC del COMB. L'alumne va seguint individualment els continguts del Màster. Disposa d'un servei de consultes (tutories) i es realitzen avaluacions (test multiresposta) a distància.
Pràctiques: Es realitzaran 100h de pràctiques en diversos serveis assistencials (residències geriàtriques, centres sociosanitaris, CAP, etc.), segons el perfil de l'alumne.
Projecte: Realització i defensa d'un projecte tutoritzat sobre malaltia crònica.

Tipus d'avaluació

Teoria: Superació de les avaluacions dels continguts teòrics a distància, i realització dels casos clínics.
Pràctiques: En centres Sociosanitaris.
Projecte: Realització i defensa.

Durada

A partir del 15 de gener de 2018 (durada 2 anys).

Objetius

• Adquirir coneixements i habilitats per al maneig del pacient amb malaltia crònica tant en l'àmbit assistencial directe com en la gestió de l'atenció i dels serveis.

• Oferir una sòlida formació teoricopràctica proporcionant una visió global dels diferents àmbits relacionats amb l'atenció a la cronicitat.

• Saber identificar els àmbits d'intervenció com a part fonamental de l'atenció al malalt crònic.

Preu

Col·legiats COMB: 4.850 euros.
Altres professionals: 5.335 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Atenció integral al pacient crònic. Comb-UB

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Atenció integral al pacient crònic. Comb-UB