Col·legi de Metges Barcelona. Centre d'Estudis Col·legials

Màster en Atenció integral al pacient crònic. Comb-UB

Col·legi de Metges Barcelona. Centre d'Estudis Col·legials

Descripció

Màster en Atenció integral al pacient crònic. Comb-UB  (Edició 4a).

Per poder realitzar el curs es requereix tenir un nivell d'estudis mínim de graduat universitari.

Temari del curs

Mòdul 1. Epidemiologia, organització sanitària i aspectes medicolegals
• Conceptes bàsics: Malaltia aguda, malaltia crònica. Epidemiologia dels problemes de salut crònics. Estratificació de la gravetat i atenció sanitària.
• Fragilitat.
• Organització sanitària: Xarxa assistencial sanitària (AP, HA, hospital de dia), xarxa sociosanitària, xarxa de salut mental i xarxa social (residència, centres de dia).
• Educació sanitària comunitària. Intervencions en el maneig del pacient crònic (prevenció i promoció de la salut, programes d'educació individual, grupal, comunitària). Formació en autocura.
• Pacient expert, paper dels cuidadors.
• Aspectes medicolegals: Incapacitacions, llei de dependència, voluntats anticipades, ingressos involuntaris.

Mòdul 2. Patologies cròniques
• Malaltia respiratòria crònica.
• El contínuum de la malaltia cardiovascular, insuficiència cardíaca i cardiopatia isquèmica.
• Diabetis.
• Malaltia renal crònica.
• Demències, malalties neurodegeneratives.
• Patologia osteoarticular.
• Salut mental.
• Pacient crònic complex pluripatològic.
• Maneig de la comorbiditat. Guies clíniques orientades a pacients.
• Tabac, alcohol i altres addiccions.
• Malaltia oncològica.
• Pacient jove amb discapacitat física.
• Maneig de la polifarmàcia en patologia crònica: Interaccions farmacològiques, medicació inadequada, iatrogènia, inèrcia terapèutica, etc.

Mòdul 3. Ús de la tecnologia i investigació
• TIC: la seva utilitat com a suport de l'atenció sanitària.
• Les TIC com a suport dels nous models d'atenció sanitària integrada. Paper de les TIC en la medicina predictiva i atenció sanitària personalitzada. Suport telefònic, SMS, telealarmes, interconsultes, correu electrònic, HC compartida, etc.
• Recerca: Documentació, anàlisi de dades, lectura crítica d'un article, tipus d'estudis, planificació, disseny i avaluació d'intervencions.

Mòdul 4. Gestió de l'atenció sanitària al pacient crònic
• Lideratge, direcció i gestió de l'atenció sanitària. Model d'atenció a la cronicitat: experiències nacionals i internacionals.
• Atenció integrada com un nou model d'atenció de PC crònic: Treball en equip, gestió de casos. Coordinació de l'atenció.

Mòdul 5. Gestió de malaltia avançada i aspectes ètics
• Gestió clínica de malaltia avançada / Final de vida. Símptomes més freqüents al final de vida, intervencions a final de vida. Necessitats de suport emocional (pacients i cuidadors). Intervenció en diferents àmbits d'atenció (domicili, internament, etc.). Medicació en malaltia avançada i final de vida.
• Aspectes ètics. Limitació de l'esforç terapèutic, tractament fútil, obstinació terapèutica, sedació.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En finalitzar el Màster l'alumne ha de ser capaç de:
Promoure el disseny de nous models d'organització sanitària i d'atenció a la cronicitat.
Promoure les bones pràctiques professionals en l'àmbit del malalt crònic.
Establir un model d'excel·lència en l'atenció al malalt crònic.
Facilitar resposta a les necessitats de formació formulades per diferents sectors professionals o empresarials implicats en la prestació de serveis i atenció a aquest col·lectiu.

Destinataris

Metges i professionals sanitaris (psicòlegs, fisioterapeutes i treballadors socials) interessats a adquirir i aprofundir en els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per a oferir una atenció de qualitat als pacients amb malaltia crònica en les seves diferents etapes evolutives i gestionar adequadament els recursos disponibles .

Requisits

Nivell d'estudis mínim: graduat universitari.

Sense límit d'edat.

Metodologia

Teoria: El material teòric està format per unitats temàtiques i casos clínics que es publiquen periòdicament al campus virtual del CEC del COMB. L'alumne va seguint individualment els continguts del Màster. Disposa d'un servei de consultes (tutories) i es realitzen avaluacions (test multiresposta) a distància.
Pràctiques: Es realitzaran 100h de pràctiques en diversos serveis assistencials (residències geriàtriques, centres sociosanitaris, CAP, etc.), segons el perfil de l'alumne.
Projecte: Realització i defensa d'un projecte tutoritzat sobre malaltia crònica.

Tipus d'avaluació

Teoria: Superació de les avaluacions dels continguts teòrics a distància, i realització dels casos clínics.
Pràctiques: En centres Sociosanitaris.
Projecte: Realització i defensa.

Durada

A partir del 15 de gener de 2018 (durada 2 anys).

Objetius

• Adquirir coneixements i habilitats per al maneig del pacient amb malaltia crònica tant en l'àmbit assistencial directe com en la gestió de l'atenció i dels serveis.

• Oferir una sòlida formació teoricopràctica proporcionant una visió global dels diferents àmbits relacionats amb l'atenció a la cronicitat.

• Saber identificar els àmbits d'intervenció com a part fonamental de l'atenció al malalt crònic.

Preu

Col·legiats COMB: 4.850 euros.
Altres professionals: 5.335 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Atenció integral al pacient crònic. Comb-UB

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Atenció integral al pacient crònic. Comb-UB