Descripció

En les darreres dècades s'ha produït, per un costat, un creixent reconeixement de la importància dels contextos en el desenvolupament i la qualitat de vida de les persones al llarg de tot el cicle vital; en aquest sentit, s'atorga a la família, com a context bàsic i primer escenari d'interacció, un paper crític a l'hora de promoure i orientar el desenvolupament ple i harmònic de tots els infants. Per l'altre, s'han produït canvis en l'estructura i models familiars, i es fa més evident també la necessitat d'aproximar-se a la diversitat cultural, lingüística i ètnica cada vegada més present en les famílies de Catalunya.En conseqüència, és del tot convenient oferir un programa de formació, d'acord amb aquesta nova visió i ajustat a la realitat actual, que doni suport a una orientació del treball en l'àmbit familiar davant la discapacitat, el risc social i les dificultats de la criança que trobi en el context -en la interacció pròpia de les rutines diàries- el seu sentit i objectiu primordial, tant pel que fa a la prevenció com a la intervenció. Si bé el reconeixement del paper central de la família en el desenvolupament no constitueix en si mateix una novetat, moltes de les pràctiques d'intervenció tradicionalment emprades responen encara a una orientació centrada en l'infant i de caire rehabilitador que convé reorientar cap a la millora de les pràctiques educatives i l'apoderament de les famílies.
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1 La Família com a context de desenvolupament (6 ECTS)

Continguts teòrics

 1. Aproximació sociològica a la família. La família avui dia
 2. Família i discapacitat. Adaptació familiar
 3. Qualitat de vida familiar

Seminaris:

 1. Estudi de casos
 2. Recerca en família

Mòdul 2. Avaluació i diagnòstic. L'infant i la família (18 ECTS)

Continguts teòrics

 1. Desenvolupament normatiu de 0 a 6 anys
  1. Desenvolupament psicològic, social i educatiu
  2. Aspectes neurològics del desenvolupament 
  3. Desenvolupament prenatal
 2. Principals síndromes neurològiques
 3. Detecció, prevenció i signes d'alerta
 4. Prematuritat 
 5. Avaluació i diagnòstic en relació amb l'infant
  1. Tècniques i instruments d'avaluació
  2. La classificació diagnòstica
  3. Avaluació interdisciplinària i comunicació de diagnòstic
 6. Avaluació del context familiar

Seminaris:

 1. Estudi de casos
 2. Recerca en avaluació i diagnòstic

Mòdul 3. Intervenció amb l'infant i la família. Risc biològic i risc social (18 ECTS)

Continguts teòrics:

a. Intervenció en risc biològic: 

 1. Diferents models d'abordatge en atenció precoç
 2. L'atenció precoç a Catalunya: antecedents, situació actual i perspectives de futur
 3. Coordinació entre els diferents àmbits
 4. Diagnòstic i intervenció amb:
  1. Infants amb trastorns motrius i les seves famílies
  2. Infants amb discapacitat sensorial i les seves famílies
  3. Infants amb discapacitat visual i les seves famílies
  4. Infants amb retard mental i les seves famílies
  5. Infants amb trastorns del llenguatge i les seves famílies
  6. Infants amb trastorns de la relació, la comunicació i autisme i les seves famílies
  7. Infants amb PC i les seves famílies
  8. Infants amb trastorns derivats de la criança i les seves famílies
  9. Infants amb discapacitats greus en els centres de dia i les seves famílies
 5. Diferents formes d'actuació amb els pares
 6. Intervenció en altres contextos educatius: escoles bressol i espais familiars
 7. Els fàrmacs en els trastorns del desenvolupament

b Intervenció en risc social: 

 1. Maltractament i abús infantil. Detecció i intervenció
  1. Anàlisi des del vessant psicològic
  2. Anàlisi des del vessant de tractament 
 2. Adopcions internacionals i nacionals 
 3. Multiculturalitat, infància i atenció precoç 

Seminaris

 1. Estudi de casos
 2. Recerques en intervenció en l'infant i la família

Mòdul 4. Direcció i avaluació de serveis adreçats a la primera infància i les seves famílies. Treball en equip (6 ECTS)

Continguts teòrics

 1. Política social i legislació. Drets dels infants i drets de la família
 2. Planificació i organització de l'atenció precoç a Europa, Espanya i Catalunya
 3. Les TIC i les seves utilitats. Gestió dels CDIAP
 4. Acreditació i avaluació dels CDIAP. Disseny i avaluació de programes individualitzats. Sistemes de qualitat
 5. Xarxes de col·laboració i suport a les famílies. Escola i comunitat
  1. Relacions entre família i centre educatiu 
  2. Programes d'ajut i suport a la família 
  3. Intervenció en els espais familiars
 6. Treball en equip: Una perspectiva interdisciplinària del treball en atenció precoç. Possibilitat i dificultats de treball de coordinació amb els diferents àmbits (sanitat, educació i serveis socials)

Seminaris

 1. Estudi de casos
 2. Recerques en avaluació de serveis adreçats a la primera infància i les seves famílies, i treball en equip

Mòdul 5. Pràcticum (6 ECTS)

Pràctiques en centres d'atenció a la infància i les seves famílies

Seminari de Pràcticum 

Mòdul 6. Recerca i treball de fi de màster (6 ECTS)

Continguts teòrics: 

 1. La recerca: aspectes epistemològics, metodològics i ètics 
 2. La metodologia observacional
 3. Les recerques en el camp de l'atenció precoç i les famílies
 4. Treball de fi de màster 

Seminaris de recerca que es desenvolupen en cada mòdul

Veure més

Destinataris

Graduats i llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia i Medicina. Graduats i diplomats en Fisioteràpia, Logopèdia, Treball Social i Magisteri.

Horari/Torn

Divendres de 15.30h a 20.30h i un dissabte al mes de 9h a 14h.

Durada

2 cursos

Objectius

Contribuir a la formació d'especialistes en l'àmbit familiar, en el camp de l'atenció precoç i el risc social.
Oferir vies de formació i actualització als professionals en exercici.
Promoure una concepció de la intervenció en l'àmbit familiar centrada en la família i orientada a enfortir les competències dels pares i al desenvolupament harmònic de l'infant.
Promoure una concepció interdisciplinària en aquest camp, tant en l'anàlisi de les diverses situacions con en la intervenció.
Millorar la qualitat dels serveis que es presten als infants i a les famílies.
Promoure estratègies preventives des del vessant social, familiar i comunitari.

Preu

4.400 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Atenció Precoç i Família

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Atenció Precoç i Família