Implika Barcelona

Màster en Atenció Primerenca

Implika Barcelona

Descripció

Amb el Màster en Atenció Primerenca dominaràs les diferents necessitats educatives especials i coneixeràs les diferents intervencions en les discapacitats educatives. A més, treballaràs la influència i la intervenció de la família en el desenvolupament infantil. Per a això comptaràs amb l'ajuda d'un equip docent qualificat en l'àrea de l'atenció primerenca i uns materials didàctics adequats i elaborats per editorials especialistes en el sector infantil.

Donar resposta espeífica a les necessitats que presenten cada un és important perquè puguin tenir un bon desenvolupament tant en l'àmbit educatiu com en el personal.

Veure més

Temari del curs

• Atenció Primerenca en educació infantil
• Aspectes mèdic-pediàtrics.
• Controls periòdics de salut en el nen de 0 a 6 anys.
• Controls periòdics de la salut en el nen de 0 a 6 anys Alimentació.
• Signes d'alarma en els controls periòdics de salut.
• Alteracions aparell locomotor. Aspectes psicopedagògics.
• Desenvolupament de capacitats en els nens de 0 a 6 anys.
• Desenvolupament integral de l'infant de 0 a 6 anys.
• Capacitats competències, habilitats per a l'educació primerenca.
• Aspectes didàctics Ensenyament-aprenentatge en l'atenció primerenca.
• Justificació didàctica. Programes d'estimulació d'aprenentatges.
• Atenció primerenca en les discapacitats.
• Programes de tractament educatiu.
• Àrea de llenguatge.
• Desenvolupament evolutiu de la comunicació i el llenguatge en els nens de 0-6 anys.
• L'adquisició del codi lingüístic de 0 a 6 anys: desenvolupament evolutiu del llenguatge.
• La preparació per a la lectura: factors, processos i dificultats més freqüents. Àrea de llenguatge. Intervenció logopèdica en atenció primerenca.
• Objectius de la intervenció. Avaluació de les capacitats comunicatives. Programació d'una intervenció logopèdica en atenció primerenca.
• Treball amb pares Intervenció logopèdica.
• Àrea de música. La música com a eina terapèutica en atenció primerenca. Què és la musicoteràpia? Musicoteràpia en atenció primerenca: la influència de la música al desenvolupament d'hora.
• Intervenció musicoterapèutica amb nens que presenten retard en el desenvolupament. La creativitat en els nens.
• Els nens i les emocions.
• Àrea d'expressió plàstica.
• L'expressió artisticoplàstica en Educació Infantil.
• Importància de l'educació artístic plàstica.
• Importància del procés creador.
• L'educació artística com a formació bàsica per al desenvolupament personal.
• Línies de treball de l'educació artística.
• Característiques del desenvolupament en aquesta etapa.
• Atenció primerenca en alumnes amb ceguesa.
• Atenció primerenca en alumnes amb ceguesa.
• El desenvolupament del nen cec.
• Avaluació del desenvolupament en els nens cecs.
• La intervenció en l'atenció primerenca Atenció primerenca a nens amb deficiències associades a la ceguesa.
• Atenció Primerenca amb nens de baixa visió.
• La incorporació del nen cec a l'escola infantil.
• Atenció primerenca en alumnes sords i amb dificultats d'audició.
• Estructura organitzativa del centre.
• Atenció i orientació a les famílies.
• Necessitats i característiques dels nens deficients auditius.
• Programa d'intervenció en atenció primerenca.
• Atenció primerenca en alumnes amb Síndrome de Down.
• Aspectes generals de l'atenció primerenca en nens amb Síndrome de Down. Propostes d'organització en l'escola infantil.
• Aspectes diferencials del desenvolupament dels nens amb Síndrome de Down. Valoració del desenvolupament i de les diferents condicions i necessitats educatives dels infants en Síndrome de Down.
• Atenció primerenca en alumnes amb discapacitat motora: paràlisi cerebral.
• Les possibilitats de les PCI. Classificació de la paràlisi cerebral infantil. Característiques dels nens amb discapacitat motora. Valoració del desenvolupament motor.
• Tractament fisioterapèutic de la paràlisi cerebral.
• Atenció primerenca i família Fonamentació teòrica.
• Marc conceptual de l'Atenció Primerenca.
• Model d'Entorn competents.
• Sistemes implicats en l'atenció primerenca.
• El sistema familiar. La família i el trastorn de desenvolupament.
• El sistema professional.
• Metodologia.
• Objectius de la Intervenció Familiar en Atenció Primerenca.
• Continguts de la Intervenció Familiar en Atenció Primerenca.
• Estratègies metodològiques.
• Programa d'Intervenció Familiar en Atenció Primerenca.
• Didàctica de l'educació infantil
• Anàlisi del context de la intervenció educativa
• Disseny de la intervenció educativa
• Aportacions de la pedagogia a l'educació infantil
• Aportacions de la psicologia a l'educació infantil
• El currículum en l'educació infantil
• Estratègies i orientacions metodològiques en l'educació infantil
• Programació i elaboració d'unitats didàctiques
• Planificació d'espais, recursos i temps
• Disseny de l'avaluació del procés d'intervenció
• Gestió de la qualitat en el centre educatiu
• Autonomia personal i salut infantil
• El creixement i el desenvolupament físic infantil
• L'alimentació infantil
• La higiene
• Activitat i descans
• L'autonomia personal
• Seguretat i prevenció
• Ajudes tècniques per als nens amb discapacitats
• Avaluació de programes d'adquisició d'hàbits i atenció a les necessitats bàsiques
Veure més

Metodologia

Formació teòrica + 200 hores de pràctiques en empresa.

Objectius

Les diferents tècniques i estratègies per intervenir en l'atenció primerenca

La intervenció familiar

La didàctica de l'educació infantil

L'autonomia personal dels més petits

Fonaments de la salut infantil

Perspectives laborals

Centres d'educació formal i no formal.
Centres d'educació primerenca.
Escoles bressol, ludoteques, centres infantils.
Centres per a menors en risc social.
Empreses del sector dels serveis socials d'atenció a la infància.

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Atenció Primerenca

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Atenció Primerenca