EAE Business School

Màster en Borsa i Mercats Financers

EAE Business School

Màster
Presencial
70 Crèdits
14.000 €

Descripció

Durant els últims anys l'evolució de l'economia mundial i els mercats financers s'ha vist afectada per cinc factors:

• La creixent globalització de l'activitat econòmica en general i de la financera en particular.

• L'accelerat procés de concentració econòmica i financera.

• L'augment de la competitivitat empresarial.

• La liberalització dels mercats.

• Els canvis en la gestió de les empreses, cada vegada més orientades a la creació de valor.

Aquestes característiques han donat lloc a l'aparició de nous productes i mercats financers, així com a canvis importants en les tècniques de gestió dels recursos financers. La conseqüència principal és que s'han produït unes transformacions profundes en les funcions i objectius dels departaments financers.

Actualment, el director financer ja no ha d'exercir només tasques de control, encara que aquestes segueixen sent de la seva responsabilitat, sinó que el seu valor afegit com a professional vindrà donat per la seva capacitat d'anàlisi i resolució de problemes, de manera que les seves accions i competències han d'estar orientades a una major involucració en la gestió estratègica del valor de l'empresa. El mercat demanda responsables financers més flexibles per dues raons: la responsabilitat del director financer dins de les diferents àrees de l'empresa s'està expandint i el dinamisme de l'economia dels obliga a estar cada vegada més alerta des del punt de vista financer.

El Màster en Borsa i Mercats Financers està dissenyat per preparar directius financers que sàpiguen afrontar els canvis econòmics amb la solvència i anticipació necessàries que exigeixen les organitzacions actuals. Professionals de les finances que siguin flexibles, sàpiguen dirigir i liderar equips, tinguin les capacitats adequades per generar valor en tot moment, assignin i distribueixin els recursos financers de la manera més eficient possible i, sobretot, contribueixin a la direcció de l'empresa a l'hora d'aconseguir els seus objectius gràcies a la seva visió estratègica.

Màster en Borsa i Mercats Financers - Campus Barcelona:

El Màster en Borsa i Mercats Financers té com a objectiu la preparació de directius financers professionals que sàpiguen adaptar-se amb solvència als canvis diaris que experimenta la borsa, capaços de liderar eficaçment equips designats per la mateixa empresa.

Màster en Borsa i Mercats Financers - Campus Madrid:

Pots matricular en el màster en borsa i mercats financers també al Campus de Madrid. Aprèn dels millors professionals i converteix-te en un dels millors directius financers del mercat laboral.


Veure més

Temari del curs

MÒDUL 1- Entorn econòmic i financer-
• Entorn económico4 ECTS
MÒDUL 2- Finances quantitatives-
• Càlcul financer i estadístico4 ECTS
MÒDUL 3- Mercats financers-
• Mercats financers: monetari i de capitales4 ECTS
• Mercats financers: divises i derivados4 ECTS
MÒDUL 4 - Inversions borsaris-
• Anàlisi tècnica i fundamental5 ECTS
• Gestió de carteras5 ECTS
• Gestió de riscos financieros4 ECTS
MÒDUL 5- Normativa i Assessoria Financera-
• Planificació i assessorament financer. Banca privada4 ECTS
• Ètica i normativa legal3 ECTS
• Assegurances i previsió social4 ECTS
• Fiscalitat de les operacions financieras4 ECTS
MÒDUL 6 - Minor-
• Minor 10 ECTS
MÒDUL 7 - Treball de Fi de Máster15 ECTS

Total de crèdits 70 ECTS
Veure més

Prova d'accés

L'objectiu fonamental del nostre procés d'admissió és assegurar la idoneïtat dels candidats, a través de la seva trajectòria professional i currículum acadèmic.

Metodologia

Dedicació: Full Time.

Durada

Oberta convocatòria per a octubre de 2021.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona i Madrid.

Objectius

• Optimitzar la presa de decisions del sector borsa i mercats financers en un entorn canviant.

• Dotar els participants d'eines per a la borsa i mercats financers que generi valor, tant a nivell organitzatiu com en els mercats financers.

• Dominar les eines i instruments de planificació i elaboració de pressupostos que donen suport al procés de presa de decisions financeres.

• Desenvolupar les competències i habilitats imprescindibles per poder dirigir amb èxit una empresa moderna des del punt de vista de la funció de l'assessor financer.

Titulació obtinguda

Les persones que completin amb èxit el programa obtindran el títol de Màster en Borsa i Mercats Financers per EAE Business School. A més, els participants que compleixin els requisits acadèmics establerts obtindran la titulació de màster per la Universitat Politècnica de Catalunya (si es realitza el programa a Barcelona).

Perspectives laborals

Agent financer. Analista de fons d'inversió. Analista de renda variable. Analista d'actius de renda fixa. Analista de riscos de mercat. Analista financer. Disseny de productes estructurats. Executiu de banca privada i banca personal. Gestor de banca privada. Gestor d'institucions d'inversió col·lectiva. Professional de societats de valors i borsa, societats gestores de carteres i entitats d'inversió. Professional de departament financer o de tresoreria d'empreses. Gestor de patrimoni.

Promocions

EAE ofereix condicions especials de finançament, beques i ajudes per als candidats admesos als programes d'EAE. Dins el Màster en Borsa i Mercats Financers, els nostres alumnes poden optar a les següents beques, atorgades per la pròpia escola de negocis, i els ajuts i subvencions que apareixen a continuació.

Preu

14.000 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Borsa i Mercats Financers

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Borsa i Mercats Financers