Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster en Disseny de Packaging i Identitat Visual

Escuela Superior de Diseño de Barcelona

Màster
On-line
60 Crèdits
5.200 €

Descripció

Lluny queda el temps en què les marques servien solament per indicar les característiques funcionals dels productes. És història. Les marques transmeten els valors de la nostra pròpia imatge, no solament de la seva.

El branding ens ajuda a transmetre els nostres propis valors. Fem públiques nostres inclinacions a través de les marques i això ens ajuda a descriure'ns davant les persones amb la qual ens relacionem. Les marques ens ajuden a projectar la nostra pròpia imatge i utilitzem els seus productes per a això. Per tant el mercat, el que determina quines marques són valuoses; escoltar al consumidor és vital per a la supervivència de les marques.

Després d'estudiar el mercat i definir què característiques funcionals i quins beneficis emocionals contenen, les marques han de renunciar. Renunciar per generar una proposta de valor única que les defineixi i connecti amb el seu públic.

I els primers punts de contacte per transmetre aquesta proposta de valor són, sens dubte, el Disseny d'Identitat i el Disseny de Packaging.

D'aquesta reflexió neix el Màster en Identitat i Packaging. De la necessitat d'explicar una metodologia pautada que ensenyi com desenvolupar les aplicacions més importants per a marques que vulguin triomfar dins d'aquesta societat i aquest mercat canviant.

La comunicació ha canviat de forma radical en els últims anys i amb ella les metodologies i maneres d'expressió de les marques. En aquest màster aprendràs com és percebuda una marca per part dels consumidors en aplicacions tan rellevants per a una companyia com són la seva pròpia identitat i els seus envasos. Aplicacions que han d'impactar en segons, destacar entre els seus competidors i comunicar als seus consumidors.

Aprendrem a treballar des d'una base estratègica, transformant la proposta de valor en un concepte creatiu sobre el qual construir identitat. Dissenyarem identitat des dels seus elements més primaris com són la tipografia o el color. Continuarem fins als elements més rellevants i apassionants com el logotip, el sistema visual o totes les aplicacions on es materialitza.

Analitzarem i aprendrem a crear una identitat de producte que sigui única, a generar valor a través del packaging i a utilitzar l'envàs com a eina de comunicació. Treballarem el pack aprenent a dissenyar des de l'estructura i el volum, fins a la gràfica aplicada a l'envàs. En el procés de dissenyar un envàs sincer, que defineixi clarament els avantatges del producte, parlarem de producció, de materials, de sostenibilitat, de senzillesa, de transport i de personalització.

Finalment generarem un projecte global, en el qual aplicarem tots els coneixements adquirits, amb l'objectiu de preparar professionals per a aquest nou i apassionant entorn.
Veure més

Temari del curs

El Pla d'Estudis s'estructura en quatre mòduls.
Les matèries que integren el pla d'estudis es distribueixen de la següent manera:

Assignatures ECTS
Branding i Estratègia 5
Identitat-Conceptualització 5
Disseny d'Identitat Visual I- Disseny 5
Disseny d'Identitat Visual II- Disseny 5
Identitat, Presentació i Artefinalización 5
Packaging: Història i Estratègia 5
Adreça d'Art en Packaging- Fotografia i Il·lustració 5
Disseny de Packaging I- Disseny Estructural 5
Disseny de Packaging II- Gràfica Aplicada a Producte 5
Packaging- Mètodes de Producció i Materials 5
Treball Final de Màster 10
TOTAL ECTS 60

El Màster en Disseny d'Identitat i Packaging s'estructura a partir de les següents àrees temàtiques que s'integren en un projecte transversal que es desenvolupa al llarg de 10 assignatures:

Branding i Estratègia
Estudio del concepte de marca i del seu procés de creació. Entendrem com és un procés estratègic i com entendre una proposta de valor. Analitzarem casos reals d'estudi de competència i referents. Estudiarem què és l'arquitectura de marca, el procés de creació de noms i eslògans i aclarirem què és i què no és branding.

Identitat - Conceptualització
Passarem de l'estratègia a la creativitat. Aprendrem com transformar una proposta de valor en un concepte creatiu sobre el qual construir una identitat sòlida, perdurable i útil en tots els seus punts de contacte. Entendrem les diferències entre imatge corporativa i identitat corporativa i entre logotip i marca.

Disseny d'Identitat Visual I - Disseny
Una vegada assumits els conceptes teòrics i mètodes de creació de conceptes creatius, iniciarem la fase de disseny. Aprendrem sobre els diferents tipus de logotips i sobre com construir una identitat visual. Parlarem sobre un dels aspectes més importants en qualsevol àmbit del disseny gràfic, especialment en la creació d'identitat: les tipografies corporatives.

Disseny d'Identitat Visual II - Disseny
Seguirem estudiant els elements que conformen la identitat: en aquest mòdul aprendrem sobre els sistemes visuals, quins tipus existeixen i aprofundirem en els sistemes visuals flexibles.
Passarem a aplicar color, entendrem com dotar de significats una identitat a través de la gamma cromàtica i la creació de paletes de color.
Veurem com s'aplica una identitat 360º: offline (papereria, señalética, uniformes, flotes..) i online (web, RRSS, signatures digitals..).

Identitat - Presentació i artefinalización
Un dels moments més importants en el procés de disseny és la presentació. Si volem que el nostre projecte tingui èxit, haurem de presentar-ho de forma excel·lent: aprendrem a construir una presentació convincent per al nostre client com si d'un projecte professional real es tractés.
Una vegada finalitzada la fase creativa passarem a normalitzar la nostra identitat: què són els manuals corporatius, per a què serveixen i com es construeixen.
Finalment, aprendrem a art-finalitzar el nostre logotip i símbol i generarem un entregable amb tota la nostra identitat normalitzada.

Packaging: Història i Estratègia
Estudiarem l'evolució i història del disseny d'envasos.
Aprendrem, en la fase prèvia al disseny, a analitzar la competència i els referents del mercat per extreure conclusions útils.
Dotarem al nostre producte d'una identitat única que ho faci diferenciar-se. Generarem un concepte creatiu coherent amb la proposta de valor de la nostra marca i que alhora sigui capaç de transmetre els valors únics del nostre producte utilitzant l'envàs com a eina de comunicació.

Direcció d'Art en Packaging: Fotografia i Il·lustració
No és sol què diem sinó com ho diem. En aquest mòdul parlarem a fons sobre fotografia i il·lustració. Coneixerem professionals i estudis referents en aquests àmbits, analitzarem què llenguatges s'utilitzen depenent de la categoria on ens trobem.
Finalment aprendrem a decidir si el nostre projecte necessita d'un d'aquests recursos i si és així, com definir què estil i estètica escollir.

Disseny de Packaging I - Disseny Estructural
Una vegada definida la identitat del nostre producte passarem a la seva construcció física. Passarem del 2D al 3D, dissenyarem envasos amb volum per entendre les limitacions i les necessitats dels diferents materials.
Aprendrem com dissenyar en funció del tipus d'envàs que necessitem per al nostre producte i veurem que tipus d'envasos ens ofereix el mercat.

Disseny de Packaging II - Gràfica Aplicada a Producte
Una vegada estudiat el volum tornarem a la gràfica aplicada. Entendrem com dividir els missatges en les diferents cares o diferents elements del nostre envàs.
Veurem com generar emocions en el procés de desembalado i pensarem en com col·locar la informació en funció de la ubicació del nostre producte en el lineal.

Packaging - Mètode de Producció i Materials
Estudiarem en profunditat els mètodes de producció existents. Quins sistemes s'utilitzen i quins avantatges té cadascun d'ells. Parlarem sobre materials, negres, textures, acabats i coneixerem què limitacions tenen.
Utilitzarem els coneixements adquirits para, a futur, poder dotar als nostres envasos de valors a través dels processos de producció.
Aprendrem a presentar un projecte de packaging al nostre client, una fase tan important com la de disseny si volem que el nostre projecte arribi a bon port

Treball Final de Màster
A més de superar els crèdits dels mòduls anteriors, tots els alumnes hauran de desenvolupar un Projecte Integral de Màster, consistent en un projecte personal de disseny gràfic integral a partir dels continguts impartits en el curs.

Activitats Addicionals
Ecodisseny d'envasos i embalatges. (Productes ecològics i disseny dels seus envasos)
Aprendre a crear envasos més eficients i sostenibles que promoguin el bon disseny i l'òptima utilització dels materials.
Disseny de etiquetaje de Vi
Aprendre de primera mà les metodologies específiques del sector de l'enologia.
 
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Amb aquest programa seràs capaç d'adaptar la forma de treballar als constants avanços digitals i socials per asi generar missatges rellevants per a marques i productes.

Destinataris

Aquest Màster es dirigeix a persones que compleixin el següent perfil:

 • Graduats Superiors en Disseny

 • Llicenciats en Comunicació i Publicitat

 • Llicenciats en Belles arts

 • Llicenciats en Publicitat i Relacions Públiques

 • Llicenciats en Comunicació Audiovisual


En aquells casos que l'alumne acrediti estudis superiors previs a un procés d'acreditació del títol Universitari, el Comitè Acadèmic avaluarà el CV i portfolio del candidat així com el pla d'estudis cursat, que haurà de mantenir una equivalència raonable amb els actuals estudis de Grau de la mateixa àrea.

Requisits

Este Máster se dirige a personas que cumplan el siguiente perfil:

 • Graduados Superiores en Diseño

 • Licenciados en Comunicación y Publicidad

 • Licenciados en Bellas Artes

 • Licenciados en Publicidad y Relaciones Públicas

 • Licenciados en Comunicación Audiovisual


En aquellos casos que el alumno acredite estudios superiores previos a un proceso de acreditación del título Universitario, el Comité Académico evaluará el CV y portfolio del candidato así como el plan de estudios cursado, que deberá mantener una equivalencia razonable con los actuales estudios de Grado de la misma área.

Durada

Data inici: Novembre 2019
Durada: 12 mesos.

Objetius


 • Assimilar els condicionants d'un procés de disseny dins d'un context real i professional.

 • Assimilar els coneixements teòrics i pràctics d'un projecte global d'identitat i packaging des de la conceptualització fins a la seva producció.

 • Entendre el disseny gràfic com una eina per transmetre valors estratègics i que doni respostes a problemàtiques socials i de mercat.

 • Aprendre cadascuna de les metodologies necessàries per a la creació d'un bon projecte d'identitat i packaging. Practicar des de l'anàlisi, disseny i producció per generar un projecte complet des del punt de vista estratègic.

 • Assimilar coneixements de materials, sistemes de producció, sistemes d'envasament, impressió i sistemes de qualitat.

 • Dominar la presentació d'un projecte d'identitat i/o packaging d'una manera professional.Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa obtindran la doble titulació: Títol Propi de ESdesign - Escola Superior de Disseny de Barcelona i Títol Propi de la Universitat Internacional de València, que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.

Perspectives laborals

Estudis de Disseny Gràfic
Agències de Comunicació
Agencies de Branding i Packaging.
Empreses que gestionin marques i productes

Preu

5.200 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Disseny de Packaging i Identitat Visual

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Màster en Disseny de Packaging i Identitat Visual